Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Avrupa Konseyi’nden medya kriterleri

PARLAMENTOLAR iş başına. Avrupa Konseyi, 47 üye ülkenin parlamentolarını basın özürlüğü konusunda göreve çağırıyor.

Alman parlamenter Wolfgang Wodart’ın hazırladığı basın özgürlüğü raporunda, uluslararası kabul görmüş olan kriterlere yer veriliyor ve parlamentoların bu kriterler ışığında ülkelerindeki basın özürlüğünü tahlil etmeleri isteniyor. Hatta düzenli raporlar hazırlanması öneriliyor.

Bu kararın altında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Konsey çalışmalarına gönderdiği parlamenterlerin de imzası var.

Kararın hayata geçirilmesi için bakalım çaba gösterecekler mi? İzlediğim toplantıda, Türkiye’den sadece bir AKP milletvekili söz aldı. O da tasarıyı eleştirmek, bazı patronlarının hükümetleri baskı altına almaya çalıştıklarını, bu amaçla medyayı kötüye kullandıklarını söylemek ve "suistimallere karşı cezalar"ın da kararda yer alması için.

Herkes özgürlüklerden söz ederken onun cezaları öne çıkartmasını üzüntüyle izledim.

***

AVRUPA Konseyi
kararında ulusal parlamentoların dikkate alması istenen şöyle maddeler var:

"Medya acılığıyla ifade ve bilgiye ulaşma özgürlüğü ulusal yasalar tarafından garanti altına alınmalı ve uygulanmalıdır. Basın davalarının yüksek sayıda olması yasal ve uygulama sorunları olduğunu göstermektedir bu nedenle yasaların gözden geçirilmesi gerekir."

Eleştiri ile ilgili olanı da önemli:

"Devlet ve hükümet yetkilileri, hakaret ya da eleştirilere karşı sıradan bir vatandaştan daha farklı bir biçimde korunamaz. Bu, ceza yasasında ağırlaştırıcı bi gerekçe olamaz. Eleştirel yorumları nedeniyle medya organları kapatılamaz, gazeteciler hapis cezalarına çarptırılamaz."

Medya üzerindeki ekonomik etkinin şeffaf olması da basın özgürlüğünün vaz geçilmez unsurlarından.

Ulusal parlamentolara, kendi ülkelerindeki basın özgürlüğünü incelerken, uluslararası basın örgütlerinin hazırladıkları yıllık raporları da dikkate almaları öneriliyor. Uluslararası Basın Enstitüsü, Sınır Tanımayan Gazeteciler, 19 Madde (Londra), Freedom House’un raporları Avrupa Konseyi’nin tavsiye ettiği güvenli kaynaklar.

***

BU karar ne anlama geliyor? Avrupa Konseyi, basın özgürlüğünü üyelerin demokratik değerlere bağlılığının göstergesi olarak kabul ediyor.

Bakalım bu konu bizim siyaset gündemimize girebilecek, Meclisimiz uluslar arası kriterler ışığında basın özgürlüğü raporu hazırlamak için adım atacak mı?

Yoksa çoğulculuğu kavrayıp sindiremeyen bir toplum olarak acılar çekmeye katlanmayı sürdürecek miyiz?

TEZKERE EYLEMİ

AVRUPA
’da faaliyet gösteren Kürt örgütleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kürt kökenli 80 milletvekiline mektup yazarak, sınır ötesi operasyon ile ilgili tezkere konusunda ret oyu kullanmalarını istediler. Bu milletvekillerinden 62’si AKP’li. Önceki gece yine saldırı oldu, yine şehitler verdik, yine içimiz yandı. Savaşla beslenenler, sivil toplum örgütlerinin girişimlerini zora sokmak istiyor. Bugünkü koşullarda DTP dışında kim elini "hayır" oyu için kaldırabilir? Tezkere geçecek, savaş sürecek, ateş düştükçe çareler aranır gibi yapılacak, sonra yine unutulacak. Bu fasit daireyi kırmak için daha ne kadar bekleyeceğiz?
X