Dış dünyadan izole bir coğrafyada 'Kadın Krallığı' kurdular... Evlilik gelenekleri ülkede sorun çıkardı

Yünnan ile Sıçuan eyaletlerinin sınır noktasındaki Lugu Gölü çevresinde yaşayan Mosuo halkı, dünyada ender rastlanan anaerkil toplumların başında geliyor.