İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)

Güncelleme Tarihi:

İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 00:41

İhlas Suresi Mekke döneminde inmiş olan ve toplamda 4 ayetten oluşan bir suredir. Halk arasında Kulhuvallahu Ehad duası, İhlâs-ı Şerif ve Kul hü olarak bilinen bu sure Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir. Gündelik hayatta ve beş vakit namaz içerisinde sıklıkla okunmaktadır. Sayfamızda İhlas Suresi okunuşu, İhlas Suresi Türkçe anlamı ile ilgili bilgilerin yanı sıra Arapça yazılışı, faziletleri, konusu, önemi ve Diyanet Tefsiri gibi pek çok bilgi yer almaktadır.

Haberin Devamı

İhlas Suresi Hz. Allah'ın varlığını, birliğini, eşi ve benzeri olmadığını anlatır. Mekke döneminde inmiştir. Kur'an-ı Kerim içerisinde 112. sure konumundadır. Halk tarafından başlangıç kelimeleri olan Kulhuvallahu Ehad suresi olarak bilinmektedir.

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İHLAS SURESİ ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). 

İHLAS SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)

Haberin Devamı

İhlas Suresi Konusu

İhlas Suresi ilk iki ayeti içerisinde Allah'ın sıfatları yer almaktadır. Bu sıfatlar Ehad ve Samet sıfatlarıdır. Ehad tek anlamına gelir ve Allah'ın bir ve tek olduğunu vurgulamaktadır. İslam dini içerisinde tevhid inancının oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Ehad kelimesi Vahd kökünden gelmektedir. Tevhid ve Ehad kelimeleri Allah'ın hem birliğini hem de bütünlüğünü tanımlamaktadır. Sure içerisinde yer alan ikinci sıfatı Samed ise Allah'ın kimseye muhtaç olmadığını belirtmektedir. Ayrıca Samed kelimesi idrak edilemeyen ve bütünüyle kavranamayan anlamlarını da taşımaktadır. Bu sebeple İhlas Suresi İslam içerisinde tevhid inancını vurgulayan ve bunu anlatan bir sure konumundadır.

İhlas Suresi ismini nereden alır?

Hz. Allah'ın sıfatlarını ve birliğini en samimi şekilde ifade ettiği için İhlas suresi olarak isimlendirildiği söylenmektedir.

İhlas Suresi'nin Önemi

İhlas Suresi bizlere Allah'ın varlığını, birliğini ve kimseye muhtaç olmadığını anlatmaktadır. Sure içerisinde insanın Allah'a muhtaç olduğu ve Allah'ın eşsiz ve benzersiz olduğu vurgulanır. Allah (C.C.) hazretleri yerleri ve gökleri yaratan ve onlara hükmedendir. Tüm alemlerin yegane sahibi O'dur. O'nun herhangi bir dengi ve ortağı yoktur. Çocuğu ve varisi bulunmamaktadır. İslam'da en büyük günah Allah'a şirk koşmaktır. Bu sure Allah'ın tek olduğunu inananlara hatırlatmaktadır. Allah'ı tesbih etmek için bu sure sık sık okunabilir.

Haberin Devamı

İhlas Suresi kaç ayetten oluşur?

İhlas Suresi toplamda 4 ayetten 15 kelime ve 47 harften oluşmaktadır.

İhlas Suresi ne zaman indirilmiştir?

İhlas Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur.

İhlas Suresi kaçıncı sayfa ve cüz içerisinde yer almaktadır?

Kur'an-ı Kerim içerisinde 604. sayfa ve 30. cüz içerisinde yer almaktadır. Tebbet suresinden sonra ve Felak Suresinden önce gelmektedir.

İhlas Suresi neden inmiştir?

Mekke'de müşrikler Hz. Muhammed (S.A.V) efendimize biz rabbinin soyunu anlat demeleri üzerine nazil olduğu rivayet edilmektedir.

İhlas Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

İhlas Suresi beş vakit namazlarda ve günlük dualarda sıklıkla okunan sureler arasında yer alır. Hz. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve şükrün tek sahibi olduğunu müminlere hatırlatan bu sureyi okumak oldukça faziletlidir. Müminlerin imanını kuvvetlendirir. Hz. Allah'ı kendine yegane sahip kabul eden bir mümin için onun yegane koruyucusu yine Hz. Allah olacaktır. Onun emirlerine riayet edip emir buyurduğu yol üzere ilerleyen müminlerin koruyucusu yine Allah'ın kendisi olmaktadır.

Haberin Devamı

İhlas Suresi abdestsiz olarak okunur mu?

İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan abdestsiz olarak ezberen okunabilmektedir. Şayet Kur'an-ı Kerim üzerinden okunacaksa abdest alınması gerekmektedir.

İhlas Suresi Hikmeti ve Sırları

İhlas Suresi Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını insanlara anlatmaktadır. Müşriklerin kendi dönemlerinde tapmış oldukları Lat, Menat ve Uzza gibi putların günümüzde güç, otorite ve parayı temsil ettiği düşündüldüğünde insanın bu gibi dünyevi hırslardan uzak durarak yerlerin ve göklerin yegane sahibinin Allah olduğunu hatırlanmasını sağlar. İnsanoğlu yer yüzünün nimetlerine daldıkça ahiret ve hesap gününü akıllarından çıkarabilmektedir. İhlas suresi gibi sureler ise Allah'ı hatırlattıkları için insanların para, mal ve güce tapmak yerien asıl tapmaları gerekenin kim olduğunu hatırlatmaktadır.

Haberin Devamı

İhlas Suresi ne için, ne zaman, neden ve nasıl okunur?

Sıkıntılardan kurtulmak, Allah'ı hatırlamak ve dua etmek için bu sure okunabilir. Eve girildiğinde besmele ile birlikte okunduğunda evin bereketleneceği umut edilir.

İhlas Suresi nasıl ezberlenir?

Oldukça kısa olduğu için ezberlemek açısından en kolay sureler arasında yer almaktadır. Toplamda 4 ayetten oluştuğu için sesli olarak tekrar edilerek ezberlenir.

İhlas Suresi ne anlatıyor ve neyden bahsediyor?

Hz. Allah'ın varlığından ve birliğinden bahseder. O'nun hiçbir eşi ve benzeri olmadığı gibi çocuğu ve ortağı olmadığını vurgular.

İhlas Suresi ölülere ve mezarlıkta okunur mu?

İhlas Suresi diğer sureler ile birlikte mezarlık ziyaretlerinde ve ölüler için dua maksatlı olarak okunabilir.

Haberin Devamı

İhlas Suresi özellikleri

Tevhid suresi olarak da bilinen İhlas suresi Hz. Allah'ın birliğinden bahseder ve tevhid inancını vurgular. Toplamda 4 ayetten meydana gelir.

İhlas Suresi şifa için okunur mu?

Bu sure hem maddi hem de manevi sıkıntılardan korunmak ve şifa bulmak maksadıyla dua etmek için okunabilir.

İhlas Suresi neye iyi gelir?

İhlas Suresi hastalıkların şifası, dertlerin devası ve musibetlerin kovulması için okunabilecek sureler arasında yer almaktadır.

İhlas Suresi kaç defa okunmalıdır?

İhlas suresi için her ne kadar 1, 3, 7, 40, 66, 100, 1000 ve 1001 gibi farklı sayılarda okunması tavsiye edilse dahi bir sayı limiti bulunmamaktadır. Gücü yeten kişiler istedikleri kadar sureyi okuyabilirler.

İhlas Suresini Üzerinde Taşımak

İhlas suresini okuyup bunu üzerinde taşımanın şeytanın vesvesesinden ve musibetlerden korunacağına dair hadisler yer almaktadır.

İhlas Suresi Bereketi

Rivayet edilen hadislerde İhlas suresi okumanın bolluk ve bereket getirileceği yer almaktadır.

İhlas Suresi Besmele ile mi okunur?

Her Kur'an suresinde ve ayetinde olduğu gibi İhlas suresi okunmadan önce besmele çekilmelidir.

İhlas Suresi Tefsiri

İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)

İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)

İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)

İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!