Namazın Önemi Ve Mahiyeti Nedir? İslam'da Namaz Kılmanın Hükmü

Güncelleme Tarihi:

Namazın Önemi Ve Mahiyeti Nedir İslamda Namaz Kılmanın Hükmü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 11:36

Namaz, bir ibadet türüdür. İbadet ise kısaca şöyle tarif edilebilir; Allah'a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. Müslümanlara farz olan namaz ibadeti hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Namazın önemi ve mahiyeti, İslam'da namaz kılmanın hükmü nedir gibi pek çok soruya cevap olacak ayrıntılı ve yararlı bilgileri bu yazımızda bulacaksınız

Namazın Önemi ve Mahiyeti Nedir?

Tıpkı din duygusu gibi, hatta onun doğal bir gereği olarak ibadet ihtiyacı ve arzusu da gayet fıtri ve doğaldır. Müslümanın rehberi ve yüce kitabı olan Kuran'da ibadete ilişkin emirler, şekil ve biçim olarak ibadete yönelik olmayıp, büyük ölçüde ibadetin mahiyetine, ibadetin kime yapılacağına ve nasıl yapılacağına yöneliktir. Hz. Muhammed Peygamber de söz ve fiilleriyle, Kuran-ı Kerim'de adı geçen ve ana çatısı oluşturulan ibadetlerin ayrıntılı biçimlemesini, uygulamasını yapmıştır.

Namazın önemini ve mahiyetini kısa kısa şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

Haberin Devamı

İslam'ın en önemli farzı olan namaz, günde 5 ayrı zaman diliminde olmak şartıyla her Müslüman için bir görevdir.

Namazı, dinin bir hükmü ve gereği olarak, Allah'ın bir emri olduğu için bile yerine getirmek zorunluluğu vardır.

İbadetler, esasen yapı ve içerikleri itibariyle akıl yolu ile kavranabilir, açıklanabilir konular dışında yer alırlar. Ancak namazın, salt emredilmiş şekillerden ibaret anlamsız bir şey olmayıp amaç ve hikmetlerinin bulunduğuna işaret eden ayet ve hadisler bulunmaktadır.

Her şeyden önce namaz diye tercüme edilen ve Kuran'da geçen Arapça "salat" sözcüğü "övmek, dua etmek ve tazim etmek" manasına gelmektedir. Bu mana çok derin ve hikmetlidir.

İlgili ayet ve hadislerde belirtildiği üzere namazın farz kılınmasının hikmetinden birisi de namaz kılan kimsenin Allah'u Teala'nın azabını, rahmetini, kudret ve kuvvetini, hayal etmesi, nefsini bu minvalde terbiye etmesi ve böylelikle kendisini her türlü hatalardan, fenalıklardan ve suçlardan alıkoymasıdır.

İslam'da Namaz Kılmanın Hükmü

Her Müslümana farz olan günde beş vakit namazın hükümlerine geçmeden önce namazın Allah ile kulunun buluşmasına bir vasıta olduğunu hatırlatmak gerekir. "...Namaz da Allah'ı sürekli hatırlamanın en büyük vesilesidir. Nitekim ayette "Beni hatırlamak/anmak için namaz kıl" (( Taha 20/14 ) buyurulmaktadır..."( Kaynak: Diyanet ) İslam'da namaz kılmanın hükmünü de şu başlıklar altında izah etmek mümkündür:

Haberin Devamı

Namaz kılan kimsenin Allah düşüncesi artar ve kalbi Allah'a bağlanmak suretiyle kendisini her türlü fenalıktan bu şekilde alıkoyar.

Namaz miraçtır, yani Müslümanın Allah'a ulaşması ve kavuşmasına namaz vesiledir.

Namaz şeklen birtakım eylemler ve ritüeller içerse de asla şekilden ibaret değildir. Namaz gerçek manası ile kulun Allah ile münacatı onunla konuşmasıdır.

Namaz gerçek anlamda kulun Yüce Yaradan'ı ile buluşması, onunla aracısız ve teklifsiz buluşmasıdır. İşte bu nedenle namaz son derece kıymetli ve kula Allah'u Teala'nın bir lütfudur.

Namazı terk etmek, namaz kılmamak büyük günahtır. Hz. Peygamber 'in birçok hadisinde de belirttiği gibi kulun ilk hesaba çekileceği konu namaz olacaktır.

Haberin Devamı

Pek tabii ki tıpkı diğer ibadetler gibi namaz da içten gelerek, huşu içinde ve gönülden kılınmalıdır. Bu şekilde eda edildiğinde tam manasıyla amaç hasıl olmuş olur. Ancak bu uhrevi seviyenin ileri sürülerek namazın terk edilmemesi için kalp huzuru namazın tamamında şart olarak koşulmamıştır, başta ihlas ve huşu içerisinde yapılan niyet yeterli görülmüştür.

Namazın biçimsel yönden sahih olması gereken şartlara da güzelce riayet edilmesi ayrıca tavsiye olunur. Ancak burada da itidalli olmak ve aşırı bir vesveseye kapılmamak gerekir.

Ezcümle namaz kulun maddi ve manevi temizliği ve Allah'a yalvarış ve yakarışının bir vasıtasıdır, terk edilmemelidir.

Haberin Devamı

Kaynak: namaz.diyanet.gov.tr/namaz

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/assets/dos

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!