Zekatın Mahiyeti Ve Önemi Nedir? Zekatın Toplumsal Ve Bireysel Faydaları

Güncelleme Tarihi:

Zekatın Mahiyeti Ve Önemi Nedir Zekatın Toplumsal Ve Bireysel Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2021 15:07

İslam'ın beş şartından biri olan zekat, elindeki fazla malın ya da paranın ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması demektir. Zekatın şartları, Müslüman ve hür olmaktır. Bunun dışında bir kişinin elindekilerden infak edebilmesi için hiç kimseye borçlu olmaması gerekir. Zekatın mahiyeti ve önemi nedir? Zekatın toplumsal ve bireysel faydaları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

 Kuran'ı Kerimde zekat vermek ve infak etmekle ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Örneğin Bakara Suresi 219. ayeti: ''Sana mallarından ne kadar infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçlarından fazlasını''

 Zekatın Mahiyeti ve Önemi Nedir?

 Kuran'ı Kerim'de namazdan sonra en çok bahsedilen ibadetlerin başında zekat gelir. Arapça kökenli bir sözcük olan zekat, hem bolluk bereket hem de temizlik demektir. Mümin kullar, kazandıkları parayı ve malları Allah yolunda harcamak için ihtiyaç sahibi kişilerle paylaşırlar. Bu paylaşım onları aç gözlülükten, mal ve mülk hırsından arındırdığı için manevi bir temizlik olarak adlandırılır.

 Kuran'ı Kerimde zekat ibadeti ''infak'' adıyla da geçer. İnfak kelimesi ise yedirip içirmek, beslemek ve israf etmeden Allah yolunda harcamak anlamına gelir.

Haberin Devamı

 İnsanlar, kıyamet gününde Allah'ın huzurunda toplanacak ve dünyadaki kazançlarından hesaba çekilecektir. Dinimize göre zengin olma hırsıyla para ve mal biriktirmek en büyük günahlardan biridir. Tevbe Suresinin 34. ayetinde altın ve gümüşü biriktirip ihtiyaç sahiplerine infak etmeyenler için elim bir azabın olduğu bildirilir.

 Allah yolunda harcanmayan ve zekatı verilmeyen her şey, kıyamet gününde insana bir yük olacaktır. Bu nedenle peygamber efendimiz savaş ganimetlerini dahi yoksullarla paylaşmış ve tüm Müslümanları zekat vermeye teşvik etmiştir.

 Kuran'ı Kerimde zekatın önemi ve mahiyeti Karun kıssası ile anlatılır. Karun çok zengin olmasına rağmen kendisinden yardım isteyenlere sırt çevirmiş ve bu nedenle biriktirdiği mallarla birlikte helak edilmiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ise, zenginliğin dünyanın kendisi gibi fani olduğunu bilirler. Bu nedenle, zekat ve sadaka vererek fakir insanlara yardım eli uzatırlar.

 Zekatın Toplumsal ve Bireysel Faydaları

 Zekatın Bireysel Faydaları

 1- Mümin kulu mal hırsından uzaklaştırır. Bu sayede kul Allah'a yönelir ve dünya için değil ahiret hayatı için çalışır.

 2- Dinimizde cimrilik de müsriflik gibi büyük günah sayılır. Bazı din büyükleri cimriliği, nefsin bir hastalığı olarak tanımlamış ve her inanç sahibi kişinin bu hastalıktan kurtulması için bol bol zekat vermesi gerektiğini ifade etmiştir.

Haberin Devamı

 3- Cimrilik gibi bencillik ve kibir de büyük günahlar arasında yer alır. Sadece kendisini düşünen ve bu nedenle yardıma muhtaç insanları görmezden gelen kişiler, zekat vermek yerine mal biriktirme hırsına kapılırlar. Kuran'ı Kerimde kıyamet günü gelip çattığında bu insanların dünyada biriktirdiği şeyleri boynunda taşıyacağı bildirilir.

 4- İnancıma göre zekat veren kişinin evine bereket gelir. Zengin olup da zekat vermeyen kişilerin ise kazandıklarının bir bereketi yoktur.

 5- Zekat, müminlerin dünya malına tamah etmemesini sağlar. Şatafatlı bir hayat yerine mütevazı bir yaşamı seçen kullar, vakitlerinin çoğunu Allah'a şükrederek geçirirler. Çünkü onlar için aslolan dünya değil ahiret hayatındaki zenginliktir.

 Zekatın Toplumsal Faydaları

Haberin Devamı

 1- Toplum içindeki birlik beraberlik duygusunun gelişmesini sağlar.

 2- Zengin ile fakir arasındaki ekonomik dengenin kurulmasında zekatın payı büyüktür.

 3- Yapılan zekatlar toplumun çok daha huzurlu olmasını sağlar. Fakirlik nedeniyle hiç kimse kendisini çaresiz hissetmez.

 4- Zekat, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

 5- Fedakarlık ve dayanışma duygusunun artmasıyla insanların arasındaki kin ve düşmanlık tamamen ortadan kalkar.

 Kaynak: Diyanet

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!