Yemin Kefareti Nedir, Kimlere Verilir Ve Ödenmezse Ne Olur? Yemin Bozmanın Kefareti

Güncelleme Tarihi:

Yemin Kefareti Nedir, Kimlere Verilir Ve Ödenmezse Ne Olur Yemin Bozmanın Kefareti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2021 14:54

Yemin, kutsal bir söz anlamı taşımaktadır. Günlük yaşamda insanlar tarafından kullanılabilmektedir. Bir konu ile ilgili olarak insanların yersiz bir şekilde yemin etmemesi gerekmektedir. Yemin kefareti nedir, kimlere verilir ve ödenmezse ne olur? Yemin bozmanın kefareti nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

 İnsanların karşısındaki kişiyi ikna etmek amacı ile yemin ettiğine denk gelmişsinizdir. Bunun yanında bir alışkanlıktan ya da benzeri bir durumdan kurtulmak için de insanlar yemin edebilmektedir. Bu sebeple yemin konusu Müslümanlar için önemli konulardan bir tanesidir.

 Yemin Kefareti Nedir, Kimlere Verilir ve Ödenmezse Ne Olur?

 Yemin kelime anlamı olarak kuvvet demektir. Kişilerin bir konudaki niyetinin ne kadar kuvvetli olduğunun belirtilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Yemin etmek, bir konu ile alakalı en güçlü sözü vermek anlamına gelmektedir.

 Bir kimse vermiş olduğu yemine uymayıp yeminini bozarsa o zaman yemin kefareti vermesi gerekmektedir.

 Yemin Kefareti Kur'an'da da geçen konulardan bir tanesidir. Kur'an'da “Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren (lağv) yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz; fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle âzat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz” (el-Mâide 5/89) şeklinde yemin kefaretlerinden bahsedilmektedir.

Haberin Devamı

 İslam alimlerinin ortak ifadeleri neticesinde Allah'ı şahit göstererek yemin eden bir kimse yeminini tutmaz ise yemin kefaretini vermesi gerekmektedir. Yemin kefaretleri;

Bir kölenin azat edilmesi

Bir fakirin sabah akşam doyurulması

On fakirin orta seviyeli bir şekilde giydirilmesi şeklinde olabilmektedir.

Yemin kefareti bu üçü ile ödenebilmektedir. Bilindiği gibi İslam hak ve hürriyete önem vermektedir. Bu sebeple bu kefaretler arasından köle azat etmek en faziletli olan kefarettir.

 Eğer kişinin sayılan kefaretleri yapmaya gücü bulunmuyorsa o zaman üç gün süre ile oruç tutması gerekmektedir. Hanefi ve Hanbelilere göre bu oruçların üç gün arka arkaya tutulması önem arz etmektedir.

 Oruç kefaretinde, oruç tutulması ön planda tutulmaktadır. Bundan sonra fakirleri doyurma ve giydirme gelmektedir. Ancak yemin kefaretinde fakirin doyurulması ve giydirilmesi ön plandadır. Bunu yapmaya imkanı olmayan kimselerin ise oruç tutarak kefaretlerini ödemesi istenmektedir. Bu durum İslam dininde üçüncü şahısların hak ve hukuklarının gözetilmesi ve sosyal amaçların taşımış olduğu öncelikten ötürü bu şekilde olmaktadır.

Haberin Devamı

 Hanefi mezhebine göre eğer bir kimse yeminini bozmadan önce kefaretini verip sonrasında yeminini bozarsa bu yeterli olmamaktadır. Yemin bozulmasının ardından tekrar kefaret verilmesi gerekmektedir.

 Oruç kefaretinde olduğu gibi yemin kefaretinde de on fakir bir günde doyurulabileceği gibi, bir fakirin on gün boyunca doyurulması da caiz sayılmaktadır. Giyim ve doyurma kefaretlerinde yemin bozan kişinin sosyal konumu, giyim tarzı, günlük gıda harcamaları göz önünde bulundurularak ortalamanın ona göre belirlenmesi gerekmektedir. Doyurma ve giydirme yerine, ihtiyacı olan kimselere bunun bedeli ödenerek de yemin kefareti verilmiş olmaktadır.

 Meydana gelmesi istenmeyen bir durum ile ilgili olarak adakta bulunan kimselerin Allah'a karşı vermiş oldukları sözü tutmaları gerekmektedir. Örneğin; "bir daha içki içmeyeceğim, içersem bir ay oruç tutacağım" şeklinde adakta bulunan bir kimse sözünü yerine getirmezse o zaman adadığı şeyi yerine getirmelidir. Bunun yanında isterse yemin kefareti de ödeyebilir.

Haberin Devamı

 Hanefilere göre böyle bir durumda yemin kefareti ödenmesi daha doğru olmaktadır. Çünkü bu şekilde adak adamak yemin yerine geçmektedir. Bu sebeple uyulmaması durumunda yemin kefaretleri de yerine getirilebilmektedir.

 Kaynak: Diyanet

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!