Tevrat Nedir Ve Hangi Peygambere İndirilmiştir? Hangi Dinin Kitabıdır

Güncelleme Tarihi:

Tevrat Nedir Ve Hangi Peygambere İndirilmiştir Hangi Dinin Kitabıdır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2021 14:26

Dinimize göre dört kutsal kitap vardır. Bunlar sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim'dir. Kuran, Hz. Muhammed'e, Zebur Hz. Davut'a ve İncil Hz. İsa'ya indirilmiştir. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilen Hz. Musa'ya indirilen kitabın adı ise Tevrat'tır. Eski metinlerde Tevrat, Eski Ahit, İncil ise Yeni Ahit olarak nitelendirilir. Tevrat nedir ve hangi peygambere indirilmiştir? Hangi dinin kitabıdır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

 Dinimize göre Kuranı Kerim dışında diğer tüm kitaplar tahrif edilmiştir. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde de Tevrat'ın Yahudi din adamları tarafından değiştirildiği bildirilir.

 Tevrat Nedir ve Hangi Peygambere İndirilmiştir?

 Tevrat, Hz. Musa'ya indirilen kutsal kitaptır. İbranice indirilen kitabın orijinal adı Torah'tır. Torah, hem hukuk kuralları hem de şeriat anlamına gelir.

 Tevrat'ın ilk bölümünün adı Tekvin'dir. Tekvin'de Hz. Adem ile Hz. Havva'nın nasıl yaratıldığı detaylı bir şekilde anlatılır. Kuran'ı Kerimde olduğu gibi Tevrat'ın Tekvin bölümünde de Hz. Nuh'un 950 yıl yaşadığı yazar.

 Tekvin bölümünde anlatılan diğer peygamberler şu şekildedir:

 1- Arpakşad 2- Abram (Hz. İbrahim) 3- Şelah 4- Hz. Yakup 5- Hz. İshak

 Tevrat'ın ikinci bölümünün adı Çıkış'tır. Bu bölümde Hz. Yakup'un bir melekle güreştiği kıssa anlatılır. Hz. Yakup, melekle sabaha kadar güreşir. Bunun üzerine melek Hz. Yakup'a İsrail adını verir. Bu bölümde ek olarak Hz. Musa'nın Firavun'un huzuruna çıkışı ve aralarında geçen konuşma aktarılır.

Haberin Devamı

 Firavun, Hz. Musa'yı sihirbazlıkla suçlar. Bunun üzerine Hz. Musa, kardeşi Hz. Harun ile birlikte kavmini Mısır'dan çıkartır. Bu bölümün adı bu nedenle ''Çıkış''tır. Toplam 40 Bap'tan oluşan Çıkış bölümünden sonra Levililer bölümü gelir. Bu bölüm çoğu kaynakta Hz. Musa'nın üçüncü kitabı olarak geçer.

 Levililer bölümünde Museviler için haram ve helal olan şeyler sıralanmıştır. Tevrat'taki sonraki bölümler ise Sayılar ve Tesniye'dir. Tesniye'de tırnağı yarık olan ve geviş getiren her hayvanın Yahudilere helal olduğu yazar. Hayvan leşi yemek ise diğer tüm semavi dinlerde olduğu gibi Yahudilikte de haramdır.

 Tevrat'ta yer alan diğer bölümlerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- İşaya 2- Yeremya 3- Birinci Samuel 4- İkinci Samul 5- Yeremya'nın Mersiyeleri

 Tevrat Hangi Dinin Kitabıdır?

 Tevrat, Yahudilik dinin kutsal kitabıdır. Hz. Musa'nın vefatından sonra yazılan Tevrat'ın içinde dini hükümler, yasalar ve neşideler yer alır. Kitapta adı en çok geçen peygamberler, Hz. Musa, Hz. Yakup, Hz. İbrahim, Hz. Harun ve Hz. Yakup'tur.

 Kaynak: Diyanet

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!