Tekfir Nedir? İslam'da Tekfir Etmek Ne Anlama Gelir?

Güncelleme Tarihi:

Tekfir Nedir İslamda Tekfir Etmek Ne Anlama Gelir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2021 14:09

Arapçadan dilimize geçmiş olan tekfir kelimesi, ''küfr'' kökünden türetilmiştir. Küfür, hakikatin üstünü örtmek ve gizlemek anlamına gelir. Tekfir ise küfür ya da şirk günahlarından birini işlemiş olan bir kişinin kafir ilan edilmesi demektir. İslam fıkhına göre birini tekfir etmenin birden fazla kriteri vardır. Tekfir nedir? İslam'da tekfir etmek ne anlama gelir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

 İslam hukukuna göre kafir olduğuna dair birçok delil bulunan kişilerin tekfir edilmesine gerek yoktur. Bunun dışında birçok İslam alimi tekfir konusunda ihtilafa düşmüştür. Bazıları sadece Allah'ın ve peygamberlerin birini kafir ilan edebileceğini söylerken, bazı alimler ise küfür ve şirk gibi büyük günahları işleyenlerin tekfir edilebileceğini beyan etmiştir.

 Tekfir Nedir?

 İslam fıkhına göre, birinin kafir olduğuna hükmedilmesine tekfir denir. Birinin tekfir edilebilmesi için o kişi hakkında kesin deliller olmalıdır. Başka birinin ifadesi ya da şahitliği, birinin kafir ilan edilmesi için yeterli değildir. Bunun dışında günahları için tövbe edip yeniden Müslüman olanlar için verilen tekfir hükmü geçersiz olur.

 İslam'da Tekfir Etmek Ne Anlama Gelir?

Haberin Devamı

 İslam'da tekfir etmek, birinin Müslüman değil kafir olması ve bunun din alimleri tarafından ilan edilmesi demektir. İslam hukukuna göre, şu günahlardan birini işleyen kişilerin tekfir edilmesi gerekir.

 1- Allah'ın varlığını inkar edenler. (Münkirler)

 2- Allah'a iman etmesine rağmen ona ortak koşanlar. (Müşrikler)

 Hz. Muhammed peygamberliğini ilan etmeden önce Mekkelilerin birçoğu putperestti. Allah'a inanmalarına rağmen ona aracı olarak birtakım putların önünde ibadet ederlerdi. O dönemin Mekkelileri gibi, Allah'a iman edip de ona ortak koşanlar tekfir edilmelidir. Çünkü dinimize göre en büyük günah şirktir. Allah’u Teala da kıyamet gününde dilediği takdirde tüm günahları bağışlayacağını ama şirk günahını affetmeyeceğini bildirmiştir.

 3- Peygamberleri inkar edenler.

 Müslümanlar, Hz. Adem'den bu yana gelen tüm peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğine iman eder. Bazı semavi dinler ise tüm peygamberlere inandıkları halde Hz. Muhammed'in peygamberliğine iman etmezler.

 4- Kuran'ı Kerim'deki ayetleri yalanlayanlar.

 İmam Gazali'ye göre, Kuran'ı Kerimdeki tek bir ayeti ve hükmü bile inkar edenler tekfir edilmelidir. Çünkü bir Müslüman, Kuran'ın Allah tarafından indirildiğine iman eder.

 5- Ahiret gününe iman etmeyenler:

 İslam'da iman bir bütündür. Allah'a ve peygamberlere iman eden müminler, ahiret gününde haşrolacağımıza, dünyadaki tüm amellerden sorguya çekileceğimize de inanır.

Haberin Devamı

 6- İcma ile sabit olan hükümlerden birine ya da birçoğuna karşı çıkanlar tekfir edilir.

 Kaynak: Diyanet

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!