Taklidi İman Nedir Ve Dinimizde Geçerli Midir? Taklidi İman Örnekleri

Güncelleme Tarihi:

Taklidi İman Nedir Ve Dinimizde Geçerli Midir Taklidi İman Örnekleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2021 18:32

Allah'ı ve ahiret gününü inkar edenlere münkir, Allah dışında başka ilahlar edinenlere ise müşrik denir. Münafıklar ise inanmamalarına rağmen iman ediyormuş gibi yaparlar. Allah'a, gönderdiği peygamberlere, Kuran'ı Kerim'e ve ahiret gününe iman eden kullar, mümin olarak nitelendirilir. Mümin olmanın farz ve sünnetleri olduğu gibi dereceleri de vardır. Bu derecelerden biri olan taklidi iman nedir ve dinimizde geçerli midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

 Taklid-i iman ve tahkik-i iman kavramları ilk kez 10. yüzyılda yaşamış olan müfessirler tarafından kullanılmıştır.

 Taklidi İman Nedir ve Dinimizde Geçerli Midir?

 Dinimizde mümin kulların iman dereceleri taklidi iman ve tahkik-i iman olarak ikiye ayrılır. Başta İmam Gazali ve İbn-i Arabi olmak üzere birçok İslam alimine göre Kuran'ın bir batıni bir de zahiri anlamı vardır. Sadece zahiri yönde kalan kullar iman*ı taklit aşamasındadır. Mukallit olarak tanımlanan bu kişiler yakın çevresindeki kişileri taklit ederek ibadet ederler.

 Taklid-i iman ve ilme'l yakin kavramları bir arada kullanılır. Kişinin sadece okuyarak, ilim yoluyla iman etmesi taklit-i imandır. Ayne'l yakin ise, kişinin müşahede yoluyla Allah'ın sıfatlarını ve tecellilerinin anlaması demektir. Her şeyi tüm hakikatiyle bilmek ise Hakkal Yakin olarak nitelendirilir. Tahkik-i iman mertebesine yükselmiş olan kullar yaratılışın ve kainatın sırlarına vakıf olur.

Haberin Devamı

 Birçok İslam alimine göre taklidi iman geçerlidir. Ancak kul olmanın sorumluluğunun farkında olan kişiler bu mertebede kalmamalıdır. Çünkü bu mertebede insan, her şeyin sadece kabuğunu bilir. Önemli olan ise öze ulaşmak ve varlığın sırlarına erişmektir.

 Mutasavvıfla da taklidi iman ve tahkiki iman kavramlarına üzerine birçok eser kaleme almıştır. Birçok İslam bilginine göre cennetin en üst mertebesi olan Naim'de peygamberler ve sahabesi kalacaktır. Alimler, bilginler ve evliyalar ise cennetin en yüksek makamlarından biri olan Darü'l Mukame'de kalacaktır.

 Peygamber efendimizden nakledilen bir hadise göre kıyamet gününde, alimin mürekkebi, şehidin kanından ağır gelecektir. Kişi ancak taklidi iman mertebesinden tahkiki iman mertebesine yükselirse alim bir zat olabilir. Bunun için müşahede yoluyla kainatın ve yaratılışın sırlarına nail olmak gerekir.

 Taklidi İman Örnekleri

 1- Buluğ çağına ermiş bir çocuğun annesi ya da babasından görerek namaz kılmaya başlaması.

 2- Surelerin anlamını bilmeden namaz kılmak ya da dua etmek.

 3- Ayetlerin sadece zahiri (görünen) anlamını öğrenip batıni manasını bilmemek.

Haberin Devamı

 4- Kuran'ı Kerim'de anlatılan kıssalar hakkında uzun uzun tefekkür etmemek.

 Kaynak: Diyanet

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!