Ehli Sünnet Nedir? Ehli Sünnet Mezhepleri Hangileridir?

Güncelleme Tarihi:

Ehli Sünnet Nedir Ehli Sünnet Mezhepleri Hangileridir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2021 09:45

İslam dini Hz. Muhammed (s.a.s) peygambere tebliğ edilmiş ve din ile alakalı bütün hususlar ve detaylar peygamber tarafından Müslümanlara bildirilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) veda konuşmasında Müslümanlara; Kuran-ı Kerim'e ve kendisinin sünnetine sarılmalarını tavsiye etmiştir. Kuran'ı Allah (c.c.), Cebrail (a.s.) vasıtası ile insanlığa tebliğ için Hz. Muhammed (s.a.s.) peygambere indirmiştir. Sünnet ise kitap ile birlikte Peygamber efendimizin İslam dinini yaşayış tarzıdır. Peki, Ehli Sünnet ne demektir? Ehli Sünnet mezhepleri arasında hangi mezhepler bulunmaktadır? İşte, Ehli Sünnet ve mezhepler hakkında merak edilenler.

Haberin Devamı

Ehli Sünnet Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabelerinin yaşamış ve uygulamış olduğu İslam anlayışına denmektedir. Bu kapsamda İslam dinini tam manası ile yaşamak için bu dini zirvede yaşayan peygamber ve sahabelerinin örnek alınması icap etmektedir. Ehli Sünnet ile alakalı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Ansiklopedisi bilgilendirme yapmaktadır.

 Ehli Sünnet Nedir?

 Yüce Allah (c.c.), Hz. Peygamber aracılığı ile Müslümanlara mezhep göndermemiştir. Sadece ilahi emirleri içeren vahiyleri göndermiştir. Bu vahiyler ile Kuran-ı Kerim oluşmuştur. Böylece Allah (c.c.) Hz. Muhammed (s.a.s.) vasıtası ile İslam dinini tamamlamış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Allah'ın (c.c.) elçisi olan Hz. Peygamber (s.a.s.) ise almış olduğu buyrukları Müslümanlara tebliğ etmiştir.

Haberin Devamı

 Hz. Peygamber (s.a.s.) efendimizden Müslümanlara akseden İslam dininin iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi vahiyle gelen Kuran; ikincisi hayata, insana ve toplumlara dokunan sünnet. Ehli Sünnet deyimi de iki temel omurgaya sahiptir. Yani Kuran ve sünnete sahiptir. Bu kapsamda Kuran'ı ayrı değerlendirmek ve sünneti ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Bu iki temel birbirinden ayrı takdim edilemez.

 Ehli sünnet demek, hadisi ve sünneti devre dışı bırakmak demek değildir. Her ikisini Kuran'la birlikte düşünmek gerekir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.) Kuran ile gelen emirleri Müslümanlara öğretmiş ve bizzat tatbik etmiştir. Bunun için Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti yok sayılamaz ve Kuran'dan ayrı değerlendirilemez. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.) sadece Kuran'ı tebliğ etmek için değil, tüm hayatı ile Müslümanlara örnek olması için gönderilmiştir. Sünnet, Kuran-ı Kerim'in yaşayan şeklidir.

 Ehli Sünnet Mezhepleri Hangileridir?

 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi üzerinde Ehli Sünnet ve mezhepler hakkında çok detaylı bir anlatım sunulmaktadır. İslam alimleri dört fıkıh mezhebi üzerinde durmaktadır. Hanefî mezhebi, Mâlikî mezhebi, Şâfiî mezhebi ve Hanbelî mezhebi olmak üzere dört büyük mezhep hakkında bilgi verilmektedir.

Haberin Devamı

 Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri Müftülüğü web sayfası ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!