Astroloji Haberleri

  Neler demiştik, neler gerçekleşti

  Ata Nirun
  31.10.2008 - 14:25 | Son Güncelleme:

  HÜRRİYET COM. ASTROLOJİ'DE NE DEMİŞTİK VE NELER GERÇEKLEŞTİ?VE ÖTESİ...

  Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz yılın başında da her yıl olduğu gibi, yıllık astrolojik tahminler yapmıştık fakat analizin içinde 2008 yılı için bazı önemli astrologların tahmin yapmama kararı aldıklarını da belirtmiş hatta bunun yeni yıl adına pek olumlu bir karar olmadığını da eklemiştik. Kararın gerekçesi yine yılın başındaki yazımızda yazıldığı gibi Astroloji'nin doğasıyla ilgiliydi ve açıklanması istenmiyordu. Bakın, neler yazmışız... Neler gerçekleşmiş?

  "Türkiye/İran işbirliği artacak...

  Filistin sorununun yerini Irak'ın alacağı ve artık İsrail'e yapılan intihar saldırılarının Iraklılar tarafından sürdürüleceği...

  Çin ve Rusya'nın Avrupa Pazarı'ndaki savaşa devam edecekleri hatta kazanmaya başlayacakları...

  Peşpeşe patlayan volkanlar, seller, kıtlıklar, bozulan iklim...

  EKONOMİK SORUNLAR VE SIKINTILAR DÜNYA ÇAPINDA, politikacılara çok iş düşüyor, çok ciddi ekonomik krizler, çöküşler...

  Radikal ve fanatik inançlardan karnını doyurarak keyifle şişmanlayan terör..."

  Başta dünya çapında ekonomik kriz olmak üzere bütün bunlar yaşandı ve yaşanıyorlar. Aslında anlatılmak istenen şuydu; Böylesine önemli astrolojik tahminlerin yaptırım gücünün olmaması ve bir tür eğlence sanılmasıydı oysa biz çok ciddiydik...

  Peki acaba ötede neler olabilir? Yine fazla söze gerek yok... Kısaca bir göz atalım... Astro Analiz'de 1998'deki ekonomik krizle, günümüzün Türkiye'sini ve dünyanın şu andaki durumunu gözlemleyeceğiz... Bilindiği gibi Türkiye'nin burcu Akrep, Yükselen Burcu ise Yengeç'tir...

  Güneş Konumu      
  Devleti yönetenleri, bürokrasiyi, ulusal kimlik ve gururu, liderin kimliğini ve gücünü, iç tansiyonu, öncelikli konuları, yabancıların bakış açısını simgeler.

  Güneş Terazi Burcu'nda ve 9. ev etkisinde, bu yer dini ve hukuki kişileri, dini inançları, ibadethaneleri, adaleti, yüksek eğitim ve yayıncılığı etkiler ama bunlarda tartışma görülür. Temelde iyi bir konum ama Merkür'le sıkışık durumda yani istikrarlı ve devamlılığı olan kararlar alınamıyor. Yabancı uluslarla ilişkiler çok önemli. Yönetim düşüncelerinde aş›r› derecede kendisinin etkisinde kalıyor hatta çoğu zaman inatçı ve sabit fikirli. Konuşmalar gerilimli ve iyi düşünülmüş değil, çoğu zaman da aşırı bireysel. Önemli bireyler kendilerini objektif olarak değerlendiremiyorlar ve bu yüzden eleştirilere tahammülsüzler. Güneş/Ay konumunda liderlerin yaşam gücünün yüksek olduğu ama hayal k›r›kl›klar›n› ve redleri önemsemedikleri dikkat çekiyor. Güneş/Jüpiter konumunda ise tedbirlerin ya yetersiz ya da yanlış kullanıldığı hatta israf edildiği görülüyor. Bir anlamda kaynaklar doğru kullanılmıyor. Şans olarak görülen bazı sonuçlar aldat›c› olabilirler veya farkedilmeyebilirler.

  Birey inandığı ve doğru kabil ettiği felsefeyi ille de uyarlama için zorlanmamalı...
  Birey beraberindeki insanlara soğuk olmamalı ve samimi görünmeli... Özgüven eksikliği var...
  Sorunların ifade edilmesinde zorluk çekiliyor ve inanç konularında yenilikler gerekli...
  Sinir gerilimleri çok yüksek ve hatta sinir çöküntüsü düzeyinde...
  Önemli değişiklikler yapmak için iyi bir zaman değil...
  Oluşan engeller beklemedik ve al›şılmadık türden olabilir...
  Politikada yeni grupların birliktelikleri ve işbirliği söz konusu olabilir.
  Bazı yöneticiler güç yenilemek için geri çekilmeli ve uzun yalnızlık dönemleri gerekli.
  Başkalarından cevap bekleniyor fakat nasihat dinlenmiyor...
  Bazı yöneticiler kendilerini kontrol edemiyorlar ve disiplinsizler...
  Güçler faydasız projelere kolay harcanıyor...
  Yönetim işine karışanları hoş görmüyor ve önemli yakınlarını dahi kendisine yaklaştırmıyor...

  Ay Konumu
  Ay Kova Burcu etkisinde, Ay, halkı, düşüncelerini, kitle ideolojilerini, demokrasiye uyumu, kadınların siyasetteki yerini, parlamentoyu, aileyi, tarımı, kaynakları, ırkçı ve etnik huzursuzlukları, yiyecek fiatlarını, su ve enerji sorununu ve barışı simgeler. 2. ve 10. evlerden gelen etkiler altında hazine, milli gelir, bankalar, ticari sorunlar, ekonomi, ulusal sağlık, devlet gelirlerinde ve borsada düzensizlikler görülür, vergiler artar ama uzun vadede ülkenin finans durumu düzelir, bu da seçkin kadınların desteği ile oluşabilir. 10. ev konumunda, yönetimin popülaritesi gündemdedir ama skandallar açıktır ve sık sık gözden düşmeler yaşanır, mali sıkıntı, kargaşa ve hoşnutsuzluk vardır. Duygusal içgüdüler yard›mc› olurlar. Aşırıya gitme ve  risklere atılma eğilimleri vardır, yargılar zayıftır. Geçici olarak önemli kararlar rafa kaldırılmalıdır ama iletişim iyidir. Enerji yüksektir fakat kabalık, aşırı duygusallık ve tezcanl›lık görülür.

  Merkür Konumu     
  Merkür Terazi Burcu ve 9. ev etkisinde yani Güneş'le birleşik. Merkür, eğitimi, iletişimi, medyayı, politikayı, organizasyonları, yolculukları, trafiği ve kazaları, hava kirliliğini, ulusal ifadeyi, gençlik sorunlarını, propoganda ve bürokrasiyi simgeler. Ev konumunda, sansür, yoğun aktivite, yeni girişimler, halkta bilgi hoşnutsuzluğu, medyada onur kırıcı yayınlar ve bireysel ithamlar yer alır. Anlams›z detaylara girilebilir veya önemli detaylar atlanabilir. Toplum  bilgilenmeye düşkün olduğu kadar dedikoduya da düşkündür. Yargı ve finans sorunları ortaya çıkabilir. Arkadaşlıklar uzun sürmelidir.

  Venüs Konumu
  Venüs, sanatı, sanatçıları, müziği, kültürü, zevkleri, modayı, dişiliği, zaferleri ve ulusal mutluluğu, evliliği ve tekstili simgeler. Bulunduğu konumda, ticaretin kendisini koruyabilmesi, mahkemelerde sıkıntı, inanç ve hukuk çevrelerinde skandallar yaratabilir. Ev konumunda, hükümeti ve idareyi, mill prestiji, parlamentoyu, milli fonksiyonlar, ünlü kişiler arasında evlilikleri ve gözden düşenleri etkiler, barış umudu olabilir, savaşta güç dengesi değişebilir, kadınlarda huzursuzluk, kadın ve çocuklara karşı suçlar, kültürel ve artistik baskı, sindirme ve  sansür görülebilir. Hayal kırıklıkları mümkündür. Sürekli ilişkiler bozulabilir, reddedilme korkusu vard›r. Düzen sağlamak kolay değildir. Uyuşturucu alışkanlığı artabilir.
      
  Mars Konumu
  Mars, orduyu, askerleri, savaşı, savaşla toplumu yönlendirmeyi, polisleri, işçi gücünü, sporu, mühendisliği, gerilim ve şiddeti, güç kullanımını, anlaşmazlıkları, suç ve cinayetleri, cerrahiyi ve  fesatlığı yönetir. Ev konumunda, dışişlerini, savaşta ve barışta uluslararası anlaşmaları, evlilik ve boşanmayı, dış ticareti ve önemli ölümlerin sonuçlarını etkiler. Diğer etkiler altında hükümette sorunları ve partililerde zorlukları, askeri aktiviteyi ve savaşta başarıyı sağlar. Özellikle Mars'ın bu güncel konumu en önemli pozisyonu oluşturmakta ve çok etkili olmaktadır, savaş genişleyebilir ama başarısız olunmaz, üst düzey ölüm ve hastalıklar, uluslararası ilişkilerde çözülmeler ve sorunlar görülebilir. İlginçtir ki Mars bu konumunda düşman etkilerin kuzeyden ve güneyden geldiğini işaret etmektedir. Yine aynı etkiler altında,  sigorta, hammadde ve t›p alanlarında gelişmeler olabilir. Önemli başarılar, büyük gerilimlerden sonra mümkündür.

  Jüpiter Konumu
  Jüpiter, dini, din adamlarını ve ilgili herşeiy, yasaları, yargıyı, banker ve tüccarları simgeler. Ev etkilerinde ise, ülkenin genel durumu ve imajı, emlak piyasası, ulusal kimlik, millet ve devlet, milli gelir, borsa, bankalar, ticaret, ekonomi, ulusal sağlık söz konusudur. Bazı konularda rahatlık görülebilir, örneğin su ve enerji konularında, bazı bankacılık başarıları yaşanabilir ama yanısıra da aşırı harcamalar, banka iflasları ve borsada panik olabilir.

  Satürn Konumu
  Satürn, gelenekleri, tarihi, otoriteyi, istikrarı, madenleri, ölümü, yaşlıları ve çiftçileri simgeler. Ev konumu güncel olarak sert görünmektedir, ticaret azalması, çalışma isteğinin kaybı, gibi etkiler oluşabilir ama halka sabır da getirir. Bu ev konumunda, ölüm oranları, sivil toplum örgütleri, vergiler, miras, uluslararası finans, çok uluslu şirketler, belgeler, yöneticilerin ölümleri etki altındadır. Yaşlı ve önemli insanlarda katı tutumlar, tutuculuk, işçi ve memurlar arasında hoşnutsuzluk, ticari değerin azalması, kazalar, yayın ve edebiyat alanında hastalık ve ölümler dikkat çekicidir. Bu bir değişim sürecidir, toplumun eski ve yeni liberal veya muhafazakar bireyleri aras›nda şiddetli z›tl›k görülür, yaşl› ve genç kuşak aras›nda çat›şmalar görülür, uzlaşmak zordur. Bir feragat ve sadakat olayı, olgun kişilerden oluşan bir grup insanın ses getirici etkileri, bağlılık ve vefa gibi duygular ön plana çıkabilir. 31 Aralık sonrasında Satürn geri hareketine başlayacağı için bu uyarılar gözardı edilmemelidir. Uzun vadeli planlar için daha önce işe başlanmalıdır.

  Uranüs Konumu
  Uranüs, değişimleri, devrimleri, anarşiyi, teknolojiyi, depremleri, yenilikleri, buluşları, demiryollarını, dernekleri, sosyeteyi, belediyeyi, kargaşayı, devlet baskısını, enerji kaynaklarını yönetir. Genelde zorbalığı, borçları, şiddeti, otoriteye direnmeyi, zulmü, bozulmayı, iyi konumda araştırmaları ve reformu simgeler. Uranüs bulunduğu güncel evde, beklenmedik kazançlar, borsada beklenmedik görülmemiş olaylar, genel finansta huzursuzluk getirirken, grevler, şiddet, isyan, zorbalık, saldırılar, otoriteye direnme, barışın bozulması gibi etkiler verirken yanısıra da halkta reform arzusu artabilir, olayların canlılık kazanırken ve enteresan finansal geliişimler de görülebilir. Kasım sonlarından itibaren, beklenmedik avantajlar vardır fakat bunların ilk görüntülerine aldanmamak gerekir.

  Neptün Konumu   
  Neptün, idealleri, trendleri, sosyalizmi, suikastleri, dolandırıcılığı, kanundışı işleri, günah ve onur kırıcı olayları, alkolü, petrolü, kışkırtmaları, gizli propogandaları, sahtekarlık ve kötü alışkanlıkları yönetir. Ev konumunda, tutuklamalar, kısıtlamalar ve suç artar ama reformlar, sosyal yardımlar ve bağışlarda artar. Casuslara, gizli örgütlere, ve dini kuruluşlara korunmaları için dikkat edilmelidir. 2 Kasım'dan sonra sert etkiler biraz daha azalacaktır.

  Pluto Konumu
  Pluto, yeraltını, bölücülüğü, kötüye gidişi, yeraltı dünyasını, hapishane ve hastaneleri ve de yeniden yaratmayı simgeler. Üstteki Neptün etkilerini destekler, kanuna aykırı vaadler, hileli  ve gizli işler artar. Pluto'nun güncel konumunda özellikle 7 Kasım 2008/4 Şubat 2009 döneminde yatırım yaparken çok dikkatli olunmalıdır, büyük kazançlarla, büyük kayıplar başabaştır yani ortası yoktur.

  ASC/Yükselen Burç     
  Yükselen Burç, memleket ve halkı, ulusun görünür yüzünü, dünyadaki konum ve ifadesini, gücünü, sağlıklı olup olmadığını, ulusal alışkanlıklarını ve karakterini, sporda dış sonuçları ve dış organizasyon başarılarını simgeler. Güncel olarak Oğlak Burcu etkileri görülmektedir. Yani yönetim sorumluluk almaya isteklidir ama en büyük rakibi yine kendisidir. Korku ve güvensizlik getiren olaylar abart›lmamalıdır. Otorite, zenginlik ve statü daha da etkin olacaktır.

  Kısacası durum bu, şimdi yine kızıp hiç mi iyi şeyler yok diye tepki verilmemeli çünkü gerçekten zor ve sıradışı bir sürece girdik, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Böyle dönemler için çok eski astrologlar yani kralları, devletleri yönlendiren kahinler; "Umutsuzluğa kapılmayın Kralım, başarı ve değişim isteği tüm kötü etkileri yok edebilir çünkü her varlık ve toplum eninde sonunda ektiğini biçer, irade sizin işiniz, öngörüp uyarmak ise bizim işimiz..." derlerdi...

  Yani değişim gerek...

  Nasıl mı?

  Bu da bizim işimiz değil...

  Siz kimin işi olduğunu biliyorsunuz...

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı