Geriİyi Yaşam Çalışan kadın parasını harcayamıyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Çalışan kadın parasını harcayamıyor

"Giderek artan biçimde çalışma yaşamına katılan Türk kadınının, kazancını harcamada ise henüz yeterince yetki sahibi olamadığı belirlendi."

Kadınların yarısı kazandığı parayı harcarken kocası, ailesi gibi "başkaları"yla birlikte karar veriyor. Çalışan kadınların yüzde 10'unun ise bu konuda söz hakkı bile bulunmuyor.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 80 il, 700 yerleşim yeri ve 10 bin 836 hane üzerinde gerçekleştirilen "Türkiye Nüfus Araştırması 2003" çalışan kadının kazandığı para üzerinde yeterince söz hakkı bulunmadığını ortaya koydu.

"Kadının statüsü, kadının elde ettiği kazancın harcanmasına ilişkin karardaki bağımsızlığıyla karşılıklı güçlü bir ilişki içindedir" denilen araştırmaya göre, kadınların yaklaşık yüzde 38'i kazancının kullanımına kendileri, yarısı ise kocaları veya diğer kişilerle birlikte karar veriyor. Kadınların yüzde 10'unun ise kazandığı parayı kullanma konusunda hiç söz hakkı bulunmuyor.

Kazancın kullanımına ilişkin bağımsız karar verme oranı, ileri yaştaki kadınlarda yüksek çıkarken, 15-19 yaş grubundaki kadınların yüzde 26'sının kendi kazançlarının kullanımında hiçbir söz hakkı bulunmadığı dikkati çekiyor. Bağımsız karar verme oranının evli olmayan kadınlar arasında daha yüksek, artan çocuk sayısıyla da pozitif ilişki içinde olduğu belirtiliyor.

Eğitimli kadın daha özgür

Lise ve daha fazla eğitimi olan kadınların çok küçük bir oranı kendi kazançlarının kullanımına ilişkin kararda söz hakkına sahip olmadıklarını ifade ederken, yüzde 63'ü bu tür kararları kocaları veya diğer kişilerle birlikte aldığını bildirdi.

Bağımsız karar alma oranı, eğitim düzeyi düşük kadınlarda ise en düşük düzeyde çıktı.

Araştırmada, kadının kazancının hane halkı masraflarına önemli ölçüde bir katkısının olmadığı durumlarda, kazancın kullanımı hakkında bağımsız karar verebilme oranının yüzde 56 ile ülke ortalamasından (yüzde 32) daha yüksek olduğu görüldü.

Diğer yandan kadının kazancının hane halkı ihtiyaçlarının tamamını karşıladığı durumlarda da bu kazancın nasıl kullanılacağına ilişkin kararı kocasıyla birlikte verenlerin oranı yüzde 55'le yüksek çıktı. Bu kadınların yüzde 9'unda kazancın nasıl kullanılacağına kocalarının, yüzde 6'sında ise diğer kişilerin karar verdiği belirlendi.