GeriGündem KKK ve Jandarma uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

KKK ve Jandarma uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır?

KKK ve Jandarma uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K) ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan uzman erbaş alımı başvuru süreci devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı için süreç 3 Mart Cuma günü başlarken, Jandarma Genel komutanlığı uzman erbaş başvurusu devam ediyor. Peki, uzman erbaş başvuru şartları neler olacak? Adaylar, hangi koşullarda bu ilanlara başvurabilecek işte detaylı bilgiler

Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı sürecini devam ettiriyor. Bünyesinde istihdam etmek üzere uzman erbaş alımı yapmaya hazırlanan komutanlıklar, 2017 yılı içerisinde değerlendirilmek üzere uzman erbaş başvurularını kabul ediyor. Peki, KKK ve Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, merakla beklenen o detaylar

Milli Savunma Bakalığı'ndan yapılan açıklama;

Bu kılavuz, MSB Personel Temin Daire Başkanlığının (MSB.Per.Tem.D.Bşk.lığının) tek merkezden veya Mahallinden Temin faaliyetleri suretiyle 2017 yılında yapacağı K.K.K.lığı uzman erbaş temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.Mahallinden Temin; adaylara kolaylık sağlamak maksadıyla Ankara dışında belirlenecek illerde yapılacak sınavlardır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirmeler http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden yapılacaktır. 

Başvurular, http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden alınacaktır. Yapılan başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır.

(Aday, 2017 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu, 2017 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılabilecektir.) Ancak MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihlerideğiştirilebilecektir.

Adayların 2017 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.

Uzman erbaş başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları;

MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonra bildirilecek sınav merkezlerinde mahallinden temin sınavları şeklinde icra edilecektir. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar ilgili sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihinde 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır. 

KKK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylara seçim aşaması kapsamında; başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavı yapılacaktır. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, bonservis, sertifika, kursbelgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/yerleştirilecektir.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.

Seçim aşaması sınav tarihleri http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğniteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj(SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ:
Değerli Adaylar; Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nezaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığailişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görevalmak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Uzman Erbaş Olma Süreci;
Başvuru, kayıt kabul, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat, hastane sevk vegüvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır. İşlemleri tamamlanan adayların kayıt-kabul dosyası tamamlanır ve eğitim tebligatı yapılmak üzere Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilir.

Dosyaların K.K.Tyn.D.Bşk.lığı tarafından teslim alınmasını müteakip belirtilenesaslar çerçevesinde personelin eğitim tebligatı yapılır. Eğitim tebligatında belirtilen tarihte, tertipedildiği sınıf okulu ve/veya eğitim merkezine katılmak zorundadır.
Yedi gün içerisinde sınıf okulu ve/veya eğitim merkezine katılmayan adaylartemel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz. Bu durumda olan adayların, müteakip yılyeniden açılacak olan uzman erbaş temini sınavlarına müracaat etmesi ve yapılacak olansınavlardan başarılı olması gerekir.

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Uzman erbaşlığa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1’de (Başvuru kılavuzunun alt bölümlerinde yer alıyor) belirtilen sınıf ve branşlarda başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındakidengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyorolmak,

(4) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış olanlardan terhisinin üzerinden üçyıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(6) Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,

(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay,uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(8) Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28-(1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.)doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenpersonelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesiniyenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla25 yaşında olmak (26 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisindekendi Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabuledilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvurudabulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu,takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerinisağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

(9) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhisedilmemiş olmak,

(10) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara yada terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(11) Ayrıca;(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmünaçıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşıişlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek,sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibiyüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık,resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üstefiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardanmahkûm olmamak,(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerîmahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûmolmamak,(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcıbir cezaya mahkûm olmamak,

(12) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şerefve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(13) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarıncadüzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) 80 ve üzeri not almış olmak (Örneği KKY 51-3 (B) K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır),

(14) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak

Yorumları Göster
Yorumları Gizle