Türkiye bütçe eğitiminde

Hürriyet Haber
18 Mayıs 2010 - 15:39Son Güncelleme : 18 Mayıs 2010 - 22:29

Ülkenin her bölgesinden 60 gönüllü genç kendi şehirlerinde bütçe eğitimleri düzenliyor. İlandır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Daimi Temsilcisi Shahid Najam

Amaç yoksulluğu yarı yarıya azaltmak

Türkiye, Binyıl Kalkınma Hedeflerinde gösterilen hedeflerden çoğunu gerçekleştirme yolunda. Ancak hala ihtiyaç duyulan bir çok eksik nokta var. Paramı Yönetebiliyorum Projesi Binyıl Kalkınma Hedeflerinden en çok öne çıkanlardan biri olan "Yoksulluğun Yarı Yarıya Azaltılması" hedefine ulaşmak için önemli bir katkıda bulunuyor.

Binyıl Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için harcanan ulusal ve küresel çabalar, Birleşmiş Milletler'in   küresel kalkınma kolu olarak UNDP tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Binyıl Kalkınma Hedeflerinde gösterilen hedeflerden bir çoğunu gerçekleştirme yolunda. Ancak hala ihtiyaç duyulan birçok nokta var. Paramı Yönetebiliyorum Projesi Binyıl Kalkınma Hedeflerinden en çok öne çıkanlardan biri olan "Yoksulluğun Yarı Yarıya Azaltılması" hedefine ulaşmak için önemli bir katkıda bulunuyor. Gençlerin sahip olacağı finansal bilinç ve kişisel bütçe yönetimi becerisi, bireylerin refahını doğrudan etkilediği gibi, ülke ekonomisi üzerinde de pozitif bir değer yaratacaktır. /images/100/0x0/55ea0a91f018fbb8f8664167

Paramı Yönetebiliyorum projesi aynı zamanda sekizinci hedef olarak belirlenen "Kalkınma için Küresel Ortaklıklar Geliştirme" hedefiyle de uyumludur. Paramı Yönetebiliyorum, proje ortaklarının sağladığı maddi ve manevi çeşitli imkanları bir arada bulundurarak projenin etkinliğini artırmakta ve kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliğinde önemli bir model olmaktadır. Özel sektör ortağımızın sağladığı bilgi, deneyim ve maddi destekler projenin kalkınma etkisini güçlendirmektedir.

PARAMI YÖNETEBİLİYORUM PROJESİ DANIŞMA KURULU TOPLANDI

Paramı Yönetebiliyorum Danışma Kurulu Toplantısı 19 Ocak 2010 Salı günü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Paramı Yönetebiliyorum projesi danışma kurulu toplantısına proje ortakları ile beraber T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, T.C. Merkez Bankası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Bakanlığı, Yapı Kredi ve Ziraat Bankalarından temsilciler katıldı. Toplantıda Paramı Yönetebiliyorum projesi tanıtıldı. Proje uygulamalarını, hedeflerini ve hazırlanan müfredatın içeriği Danışma Kurulunun görüşlerine sunuldu. Verilen geri bildirimler değerlendirilmek üzere not edildi. Proje ile ilgili ilerleyen aşamalarda neler yapılabileceği konuşuldu. Kurulun belli aralıklarla toplanmaya devam etmesi kararlaştırıldı.

Habitat için Gençlik Derneği Paramı Yönetebiliyorum Proje Koordinatörü Sait Çetin

Başlangıcından eğitimlere kadar projeden notlar

Eğlenceli bir sohbet havasında geçirdiğimiz mülakatlarda eğitmen adaylarımızın yaşadıkları finansal problemleri, çözüm yollarını ve finansal bilinç eğitiminin neden gerekli olduğu konusundaki yorumlarını dinledik.

- Habitat için Gençlik Derneği olarak Visa Europe ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile gerçekleştirdiğimiz bir toplantıda gençlerin finansal bilinç ve kapasitelerini geliştirme hedefi doğrultusunda uzun soluklu bir ortalık geliştirme konusunda hemfikir olduk. Gençlerin sağlıklı bir finansal yaşam sürdürebilmeleri, bütçe ve paralarını yönetebilmeleri için hazırlıklarımıza başladık. /images/100/0x0/55ea0a91f018fbb8f8664169

- Projemizin gelişim aşamasında ortak kuruluşlarımızın yanı sıra içerik, uygulama modeli, müfredat ve proje ismi gibi konuları tüm Kent Konseyi Gençlik Meclislerinin dâhil olduğu Ulusal Gençlik Parlamentosu ile beraber tartıştık ve geliştirdik.

- Gençlerin önerileriyle şekillenen fikirlerimizi proje ortaklarımız ve projede bizlere destek olan uzman eğitmenimiz Ahmet Buldam ile birlikte değerlendirerek projenin taslak müfredatı ve uygulama biçimini şekillendirdik.

Paramı Yönetebiliyorum Projesi'nin Birleşmiş Milletler Ankara Ofisi'nde gerçekleştirilen, TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nın da resmi ortaklığının gerçekleştirildiği proje başlangıç toplantısı ve sonrasındaki kamuoyu lansmanının ardından projemizin resmi olarak başlamasıyla birlikte internet üzerinden duyurularımızı gerçekleştirdik ve projemizin detayları konusunda başta 81 ildeki Gençlik Meclisleri'ndeki gençler olmak üzere tüm paydaşlarımızı bilgilendirdik.

- Pilot uygulama yılı kapsamında sadece 60 eğitmen yetiştirecek olmamız sebebiyle eğitmenlerimizi kapsamlı mülakatlar gerçekleştirerek seçme kararı aldık. Eğitmen adayları için ön test formlarının oluşturulmasıyla beraber Kasım ayı içerisinde eğitmen başvurularını açtık ve görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 2009 Kasım ayının sonundan 2010 Ocak ayının başlarına kadar olan yaklaşık bir buçuk aylık süreç içerisinde uzman eğitmenimiz Ahmet Buldam ile beraber proje illerine giderek ve internet üzerinden toplam 132 eğitmen adayımızla görüştük. 

-  Eğitmen adaylarıyla yaptığımız görüşmelerde onların gençlik çalışmalarına ilgileri, proje için motivasyonları, iletişim becerileri ve finans  algılarını değerlendirdik. Eğlenceli bir sohbet havasında geçirdiğimiz mülakatlarda eğitmen adaylarımızın kendi ya da çevrelerindeki insanların yaşadıkları finansal problemleri, problemlerin çözüm yollarını ve finansal bilinç eğitiminin neden gerekli olduğu konusundaki yorumlarını dinledik. Mülakatlar sonucunda 17 proje ilinden 30 kadın 30 erkek olmak üzere toplam 60 gönüllü genci projemizin eğitmeni olarak belirledik./images/100/0x0/55ea0a91f018fbb8f866416b

-Toplumun tüm kesimini ilgilendiren böylesi hayati bir problemin çözümüne ortak olmak için akranlarımda gördüğüm motivasyon ve enerji ne kadar önemli bir konu üzerinde çalıştığımızı bir kez daha anlamamıza yardımcı oldu.

DPT Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yılmaz Tuna

Avrupa'daki en genç nüfus oranına sahibiz

Ülkemizde 15-29 yaş aralığındaki genç sayısı yaklaşık 19 milyon olup bu rakam toplam nüfusun yaklaşık % 27'si. Söz konusu oranla Türkiye, Avrupa'da genç nüfusun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke konumunda. Bu yönüyle gençlik ülkemiz açısından önemli bir demografik fırsat penceresi. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) çalışmalarında, genç nüfusun bu özelliğini ve cinsiyet alanındaki eşitsizlikler, eğitime erişimde yaşanan güçlükler, işgücüne, ekonomik, sosyal ve siyasal hayata katılımda yaşanan zorluklar gibi genel olarak ifade edilebilecek sorunlarını dikkate alıyor. Bu çerçevede DPT kalkınma planları, orta vadeli programlar ve yıllık programlarda gerekli tedbirleri alıyor, mevzuat çalışmalarına destek ve görüş veriyor, proje ve programlara kaynak aktarıyor ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalarda temel amaç "düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, yaşadığı topluma duyarlı ve özgüven ve sorumluluk duygusu gelişmiş insanlar" yetiştirmek.

GENÇLERİ DESTEKLEYİCİ PROGRAMLAR

IX. Kalkınma Planı'nda, Orta Vadeli Program ve yıllık programlarda gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, özgüvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve duyarlılıklarını artıracak, karar alma süreçlerine katılımlarını ve şiddete, zararlı alışkanlıklara yönelmelerinin önlenmesini sağlayacak tedbirler alınması öngörülüyor.  Amaç, gençler için fırsat eşitliği sağlanması ve gençlerin işgücü piyasasında deneyim kazanmalarını sağlayıcı programlar geliştirilmesi.

ÇOCUKLAR, ÖZÜRLÜLER VE YOKSULLAR/images/100/0x0/55ea0a92f018fbb8f866416d

Özürlüler, çalışabilecek durumda olan yoksullar, suça sürüklenen çocuklar gibi dezavantajlı gruplara yönelik politikalar da  yine gençlere yönelik tedbirler içeriyor. Aynı zamanda Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeki illerde beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi amacıyla DPT tarafından yürütülen Sosyal Destek Programı (SODES)'in başlıca yararlanıcıları gençler ve çocuklar.

DPT, ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarını özel olarak teşvik etmekte ve bazı projelerine de maddi destek sağlıyor. Gençlere önemli katkılar sağlaması beklenen ve on binlerce gence ulaşacak olan "Paramı Yönetebiliyorum" Projesinin yönetiminde paydaş olarak yer alıyoruz. Proje ile gençlerin bütçe ve borç yönetimi, finans sistemi, kaynak kullanımı, finansal hak ve yükümlülükleri gibi alanlarda alacakları eğitimlerin gençlerin finansal bilinç sahibi olmalarına katkıda bulunacağını umuyoruz. Böylece gençler ileriki yaşlarında yaşam kalitelerini yükseltecek önemli bir hayat becerisi kazanacak ve daha sorumlu bireyler olarak yetişecek. Ayrıca gençlerin yükselen bilinç düzeyi toplumun genelinde finansal bilincin yükselmesine katkıda bulunacak. Proje aynı zamanda örgün öğretim müfredatında bu konudaki eksiklikleri de tamamlayıcı nitelik gösteriyor.

AB MEVZUATINA TAM UYUM

Günümüzde, tüketicinin korunmasının gerekliliği ve tüm dünyada genel kabul gören sekiz temel tüketici hakkı; tüketicinin korunmasının ekonomik ve sosyal alanlarda oluşturulan politikalarda dikkate alınmasını zorunlu hale getirdi./images/100/0x0/55ea0a92f018fbb8f866416f

Bu konuda ilgili mevzuat 1995 yılında yürürlüğe girdi. İhtiyaç duyulan yeni düzenlemelerin oluşturulması amacıyla 2003 tarihinde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Yaşanan gelişmeler, Türk tüketicisinin AB tüketicisi ile aynı standartlarda korunması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için hazırlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ise Başbakanlığa sunuldu.

TÜKETİCİ MAHKEMELERİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri. Tüketicinin yasalardan doğan haklarının farkında olması ve bu haklarını kullanma yolları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik olarak Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli kampanyalar, radyo, tv programları, kitap, broşür, konferans, seminer vb. eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Ayrıca, tuketici.gov.tr internet sitesinde tüketicilerin sorunlarının çözümü ve birçok alanda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik konulara ulaşmaları mümkün.

KREDİ KARTI KANUNU

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da tüketicilerin finansal anlamda korunmasına yönelik birtakım hükümler içeriyor. Bu kanunun amacı, kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamak.

Yukarıda bahsi geçen tüm bu mevzuatın tam anlamıyla hayata geçmesi ve istenilen şekilde uygulanabilmesi tüketicilerin hakları konusunda ve finansal anlamda ne kadar bilinçli davranabildikleriyle yakından ilgili.

Bu bağlamda Visa Europe, UNDP, Habitat İçin Gençlik Derneği ve DPT ortaklığında yürütülen "Paramı Yönetebiliyorum"  projesi farkındalığı artırma ve bilinçli bir genç nüfus yetiştirme çaba ve gayretlerine destek olmakta ve ülkemizde finans alanında iş yapan diğer özel sektör kuruluşlarına da iyi bir örneklik teşkil ediyor.

Bu projenin farkındalık ve bilinçlendirme etkilerinin yanı sıra bizim için bir diğer önemi de kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinde yapılıyor olması. Yine bu yönüyle de projeyi desteklemekten memnunuz.

Bütçe genç yaşta öğrenilmesi gereken bir unsur

VISA EUROPE YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE TÜRKİYE ÜST KURULU BAŞKANI
YAPI KREDİ PERAKENDE BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI NAZAN SOMER
 
Visa, Paramı Yönetebiliyorum projesiyle, gençlere bütçe yapmanın yararlarından, kredi kartı kullanmaya, gelirleri dikkate alarak ödeme planı yapmaktan, finans sektörünün işleyişine kadar gerekli finansal bilgiler hakkında eğitim vererek, finansal bilinci gelişmiş gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Bütçe kullanımı ve parayı idare etmek genç yaşta öğrenilmesi gereken unsurlar. Paramı Yönetebiliyorum projesi gençlerin şimdiden bu unsurlar hakkında bilinçlenmeleri açısından değerli bir proje.

Türkiye'de gençler arasında finansal bilinci geliştirerek, sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamak amacıyla başlatılan Paramı Yönetebiliyorum projesi, 60 bin gence ulaşma hedefi ile hareket ediyor. Biz de sektördeki büyük bankalar olarak Visa'nın açtığı sosyal sorumluluk penceresinde birleşerek topluma katkıda bulunmayı ve bu bağlamda bireylerin yaşamlarına artı değer katmayı hedefliyoruz.
Türkiye'de 28 yaş altında yaklaşık 35 milyon genç bulunduğunu düşünerek çok genç nüfuslu bir ülkede yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bu büyük projenin ilk senesinde 15-30 yaş arası 60 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Gelir ve istihdam rakamlarına bakıldığında, gençler arasında özellikle öğretim seviyesi düşük bölgelerde finansal fırsatlar ve bilgi kaynaklarından faydalanma konusunda sıkıntı yaşanıyor. Dolayısı ile projenin müfredata eklenmesi bu bilincin Türkiye çapında, tüm gençlerde yayılması gençlere ulaşmak adına çok önemli.

BİZLER İÇİN DE BÜYÜK BİR ADIM/images/100/0x0/55ea0a92f018fbb8f8664171

Proje içerisindeki eğitim hedefleri arasında belki de en güçlüsü; gençlere sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmalarını öğretirken, diğer yandan ülke ekonomisine sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmalarını sağlamak. Genç nüfusun yeterli finansal disiplini kazandığı takdirde bütçe konusunda daha planlı, daha bilinçli hareket edeceği ve aile bütçesine de katkıda bulunacağı düşünülüyor. Bu gelişmelerin zamanla ekonomiyi de etkileyeceği bir gerçek. Şüphesiz ki Paramı Yönetebiliyorum projesi, binlerce gencin eğitilmesini sağlayarak uzun dönemde Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynayacak.

Üye banka olarak, Visa Europe'un öncülüğünde gençlere yönelik bir finansal bilinç projesi içinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Türk bankaları olarak bizler farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. Ancak Visa Europe Türkiye'nin öncülüğünde 24 üye banka olarak, gençlere yönelik böyle bir projeyi ortaklaşa gerçekleştirmek bizler için de büyük bir adım. Bu projenin bankalarımızın bireysel olarak da yürüttüğü, tüketicileri bankacılık sistemiyle ilgili bilgilendirme ve ülkemizde finansal bilincin artmasına ilişkin çalışmalarımıza güç katacağına inanıyoruz. Sektörce el ele vererek bu proje ile sürdürülebilir toplumsal faydayı da gözetmemiz hepimizin üzerine düşen bir görev olmalı.

HABİTAT İÇİN GENÇLİK DERNEĞİ BAŞKANI SEZAİ HAZIR

Bütüncül bir gençlik politikası

Ülkemizde 30 yaş altındaki 37,5 milyon genç yaşıyor. Buna karşın genç nüfusumuzun %11'inin eğitimsiz, % 25,3'ünün işsiz olması, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimi destekleyecek politika ve uygulamaların eksikliği ülkemizin kalkınmasının önünde büyük bir engel.
Habitat için Gençlik Derneği olarak 1996 yılından bu güne gençlerin yerel ve ulusal düzeyde eşit ortaklar olarak kabul edilmesi, kalkınmakta olan ülkemizde daha şeffaf, hesap verebilir, ortaklığa dayalı iyi yönetişim kültürünün yaygınlaştırılması ve bütüncül bir gençlik politikasının oluşturulması için yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Güçlü bir ekonomi ve kaliteli bir demokrasi için gelişmiş finans sistemlerine sahip ülkelerde tüketim kalıplarının değiştirilmesi ve özellikle gençler arasında farkındalık yaratılması gerekiyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gençlerin büyük bir kısmı aşırı veya hesapsız harcamalar sonucu ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Ülkemizde ve dünyada yakın zamanda yaşadığımız, geniş kitleleri etkileyen krizler, finans konusunda tüketicilerin zayıflıklarını da açığa çıkarmakta, standart eğitim müfredatları ise bu alanda yetersiz kalmaktadır. Bu amaçla 1996 yılından beri gençlerin kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan Habitat İçin Gençlik Derneği olarak başta gençler ve dar gelirliler olmak üzere tüm toplumda finansal bilinci yükseltmek için VISA, DPT ve UNDP ile Paramı Yönetebiliyorum projesi başlatıldı. İnanıyoruz ki bu proje Türkiye'de gençler arasında finansal bilincin gelişmesi ve tüketim kalıplarının değişmesinde önemli bir rol üstlenecek.

İMKANI KIT OLAN GENÇLER

Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi Paramı Yönetebiliyorum projesinde de öncelikle dezavantajlı gençlik gruplarına ulaşmayı hedefledik. Bilgiye erişimi kısıtlı gençler arasında finansal bilinci geliştirmenin ve zaten kıt olan kaynaklarını mümkün olan en etkin şekilde kullanmaları konusunda gerekli becerileri kazandırmanın bu gençlerin hayatlarını olumlu şekilde etkileyeceği düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Proje pilot bir proje olarak başlatıldığı için tüm bölgelerdeki gençlerin sürece dâhil edilmesine özen gösterildi. 7 Farklı bölgede 17 ilden 60 gönüllü gençle başlayan çalışmalarla 6.000 kişiye eğitim vererek 60.000 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle bir tarafta gençler arasında gönüllülük bilincinin geliştirilmesini sağlıyoruz, diğer taraftan imkânı kısıtlı gençlere akranları aracılığı ile eğitim vermeyi amaçlıyoruz.
Paramı Yönetebiliyorum Projesi'nin gücü, 1997 yılından bu yana İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ortaklığında çalışmalarını yürüttüğümüz Kent Konseyleri Programı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde kurumsallaşmış ve Ulusal Gençlik Parlamentosu çatısı altında çalışmalarını sürdüren Kent Konseyi Gençlik Meclisleri'nin gönüllü eğitmenlerinden geliyor.

Gençlik ile ilgili birçok projeye imza atan Ulusal Gençlik Parlamentosu Türkiye'deki en yaygın gençlik platformu olarak 2003 yılından bu yana "Türkiye'de bütüncül bir gençlik politikası" oluşturulmasını hedeflemektedir.

Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında kimisinin ilk kez, kimisinin de bu alandaki geçmiş tecrübesini yansıttığı 17 ildeki 60 gönüllü eğitmen, Kent Konseylerinin kurumsal yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Eğitmen eğitiminin ardından illerine dönen eğitmenlerimiz, kentlerindeki akranlarının finansal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefi ile katılımcıların belirlenmesi, eğitim salonunun ayarlanması, teknik donanım gibi detayları tamamıyla yerel kaynaklardan sağlıyor. Sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinciyle hareket eden eğitmenlerimiz var güçleriyle ülke kalkınması için çalışıyor.

Kamu, özel sektör, sivil toplum, eğitimciler ve Visa Europe üyesi bankalar biraraya geldik

ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SONER CANKO

Ziraat Bankası olarak yaratacağı toplumsal faydayı dikkate aldığımızda, Paramı Yönetebiliyorum  projesi sosyal sorumluluk anlayışımız gereği katılmayı önemli bir görev kabul ettiğimiz ve mutluluk duyduğumuz bir proje. Toplumsal bilinçlenmeye yapacağı katkılara inanarak yer aldığımız Paramı Yönetebiliyorum  projesinde, toplumun kamu ve özel sektör kesimleri ile sivil toplum kuruluşları, eğitimciler ve Visa Europe üyesi finansal kurumlar olarak ilk kez bir araya geliyor oluşumuz, projenin kapsamı ve yaratacağı olumlu etkinin de önemli bir göstergesi. Proje sürecinde toplumun ilgili dinamiklerini harekete geçirerek, gençlere; kaynak kullanımı, bütçelendirme, bütçe yönetimi bilgi ve disiplinini (kültürünü) vererek sürdürülebilir ekonominin oluşmasına ve sorumlu bireyler yetişmesine katkıyı hedefleyen bu projeyi hayata geçiren Visa'ya teşekkür ederiz.

Projede öğretilenler okullarda okutulmalı/images/100/0x0/55ea0a92f018fbb8f8664173

VISA EUROPE BÖLGE GENEL MÜDÜRÜ BERNA ÜLMAN

Visa Europe olarak Türkiye'de uzun bir süredir çeşitli finansal bilinç çalışmalarını destekliyoruz. Bu süreçte yaptığımız araştırmalar bize, Türk gençliğinin bütçeleme ve yatırımla ilgili bilgilerinin oldukça eksik olduğunu gösterdi. Gençler, ileriye dönük planlar yapmak yerine, harcamalarını anlık kararlarla gerçekleştiriyor ve tüketirken, bunun ileride doğuracağı sonuçların üzerinde çok da durmuyorlar.

Bugün Türkiye'de 30 yaş altında yaklaşık 37,5 milyon genç bulunuyor.  Gençlerin finansal fırsatlar ve bilgi kaynaklarından faydalanma konusunda sıkıntı yaşadığını görüyoruz.  Gelir ve istihdam rakamlarına baktığımızda, sorun, özellikle daha az gelişmiş bölgelerde daha da ciddi boyutlarda. Bu sıkıntılara çözüm önerileri getirebilecek çalışmalar gerçekleştirilmediği takdirde, ülkemizde uzun soluklu kalkınma sorunları yaşanabileceğini düşünüyoruz.

Bu noktadan hareketle hayata geçirdiğimiz  "Paramı Yönetebiliyorum" projesinin, hem gençlerimizin bireysel yetkinliklerine, hem de ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat için Gençlik Derneği, Visa Europe ve 24 üye bankamızla birlikte gençlere finansal bilinç konusunda yapılan bu yatırım ile ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli bir destek sağladığımızı düşünüyoruz.

Proje kapsamında 15 - 30 yaş arasındaki gençlerimize bütçeleme, finansal planlama ve yönetim, yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele, finansal bilincin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı üzerine eğitimler veriliyor. Her kesimden gencin yararlanabileceği bu eğitimler sonucunda gençleri finansal seçenekleri hakkında bilgi sahibi olarak tercihlerini bilinçli olarak yapabilecekleri noktalara taşımayı hedefliyoruz.

Ekonomik kayıpların önüne geçmek için sadece gençlerin değil, bütün tüketicilerin üzerine düşen görevler var. Tüketiciler nakit dünyasında veya bir başka deyişle bankacılık sistemi dışında herhangi bir şekilde harcama yaptıklarında, kayıtdışına elverişli bu ortamın oluşmasına yol açıyor. Bu da toplumsal refah açısından ciddi sıkıntılar doğurabiliyor.  Öte yandan  tüketiciler, tasarruflarını bankacılık sistemi içinde değerlendirmediklerinde, hem kendileri potansiyel bir getiriden mahrum kalıyor, hem de tasarruflar yatırımlara aktarılamadığı için ekonomik gelişmeler için ayrılan krediler sınırlanıyor. Kısaca, nakdin egemen olduğu bir ekonomi, büyümeyi devam ettiremeyen bir ekonomi halini alıyor.

Bugüne kadar Türkiye'de yürüttüğümüz finansal bilinç projeleriyle, tüketicilerin finansal alanda bilgilenmeleri ve bu konuda ülkemizde farkındalık yaratılabilmesi için çok çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.  Katkıda bulunduğumuz  konferanslar, akademik çalışmalar, dernek ve vakıflarla yürüttüğümüz projeler arasında "Paramı Yönetebiliyorum" projesinin bizim için çok özel bir yeri ve anlamı var. Projenin, ülkemizin dört bir yanına, bu alanda eğitim almış gençler tarafından ulaştırılıyor olması ve ayrıca bir politika önerisi arayışında olması bizleri çok heyecanlandırıyor.

Bizler, proje ortakları olarak hep birlikte bu projenin çatısını kurmuş olsak da, projemizin Türkiye çapında yaygınlaşması için gençlerin katılımına ve projeye inanmasına ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında gönüllü olarak eğitim veren 60 genç arkadaşım, önce eğitimlerini aldılar, şimdi kendileri sahada akranlarını eğitiyorlar. Onları içtenlikle tebrik ediyorum. Bu gönüllü çalışmalar sayesinde projemizin daha ilk yılında, on binlerce gencimize ulaşacağını ümit ediyorum.

Visa Europe olarak bu projeyle gençlerimizin "Paramı Yönetebiliyorum" diyebildiği bir geleceğe doğru önemli bir adım attığımıza inanıyor, ve başta gönüllü gençlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Ben paramı yönetebiliyorum, ya sen?
Finansal bilinç eğitiminden geçen 60 genç Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı; arkadaşları, ailesi ve yakın çevresinden başlayarak öğrendiklerini topluma aşılıyor.

Kenan Tuncay Gaziantep

Bu projede eğitmen olarak yer almanın benim için en büyük katkısı yaşıtım arkadaşlarla finansal bilinç durumlarını gözlemlemek ve iletişim, sunum becerilerimi geliştirme şansı bulmam oldu. Gençlerin eğitimlere katılım oranı açıkçası beklediğimin üstünde. En çok ilgi çeken konular haklarımız, sorumluluklarımız ve kredi kartlarının kullanımına dair bölümler. En çok zorlayan şeyse eğitimlerin geniş bir katılımcı kitlesine göre hazırlanması ve farklı grupların farklı ilgi alanlarına sahip olması. Bu zorluğu, eğitim verilecek gruba yönelik analiz yapıp eğitim konularını revize ederek çözmeye çalıştım.

Abdullah Leygara Diyarbakır

Öncelikle denk bir bütçe nasıl yapılır ve kartların işleyişini öğrendim. Bilinçli bir tüketici olmam yönünde büyük gelişme sağladım. Diyarbakır'da eğitimi verdikten sonra aslında ne kadar çok insanın yetersiz bilgiye sahip olduğunu gördüm. İlk başlarda herkes önyargılı davrandı ama içeriği anlattıkça ne kadar yararlı olduğunu farkettiler. İlgilerini en çok kredi kartları ve faiz oranları çekiyor. Bu proje sayesinde ben artık denk bütçe yapabiliyorum. Bu eğitimi herkesin almasında yarar var. Gelin siz de katılın eğitimlerimize.

Ahmet Güler Erzurum

Artık finansal bilinç konusunda kendimi söz sahibi hissediyorum. Konu aslında çok ilgi çekici ve önemli ancak buradaki katılım konusundaki sıkıntılı gençlerin; "paramız var mı ki yönetelim" gibi tepkileri oluyor. Beni en çok zorlayan konu katılımcı arkadaşlar arasındaki işsizler. Arkadaşlarımızdan biri geçmişte 3 kredi kartından borçlu duruma düşmüş ve 5 yıl boyunca kendisine kart yasağı gelmiş. Eğitimlerde çok aktifti ve sürekli görüşlerini, yaşadıklarını paylaştı. Eğitimin bitimine yakın "kart yasağım bitince bunları hatırlayacağım ve uygulayacağım" dedi.

Anıl Gökrenk Samsun

Yerelimde daha önce birkaç projenin yürütülmesinde çalışmalar yaptım. Ama içtenlikle söylüyorum, Paramı Yönetebiliyorum Projesi kendime en yakıştırdığım proje oldu. Gençler önce sıkıcı bir içerik olduğunu düşünerek (malum finans konusu) eğitime sıcak bakmadılar. Fakat eğitim sırasında ve sonunda o kadar olumlu dönüşler aldık ki eğitimin ne kadar başarılı geçtiğini ve hedef kitlenin ne kadar doğru seçildiğini gözler önüne serdi. Farkına vardıkları yasal hakları, yaptırım güçlerinin fazlalığı ve bankaların da müşterilerine karşı sorumlulukları olduğunu öğrenmeleri en ilgi çekici konular oldu diyebilirim.

Ayşe Feyza Özköylü Bursa

Eğitim verirken bir taraftan da eğitim verdiğim arkadaşlarımın anlattıklarıyla kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Eğitmen olmasam başka insanlara durup dururken "Bütçeni nasıl ayarlıyorsun, ne kadar kredi kartı borcu ödüyorsun, hiç kredi aldın mı" gibi sorular soramam. Konusu ne olursa olsun, gençler eğitimden hoşlanmıyor. Bunu aşmak için eğitimin arasında kendi hayatımdan örnekler veriyorum ya da dinleyicilerin o konudaki anılarını anlatmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunlar dışında benimle beraber her eğitmenin topluluk önünde uzun süre konuşma yeteneğinin daha da geliştiğine inanıyorum.

Bahar Pınar Rize

Farkettim ki ben kredi kartı alırken aslında hiçbir şeye dikkat etmemişim. Şimdi en azından artık haklarımı biliyorum ve bunları çevremdekilere anlatmam hoş. Rize'de verdiğim ilk eğitimimde katılım giyiydi. Bence gençler gayet ilgililer. Hatta eğitimimde bütçe yapan arkadaş bile vardı. Çoğunlukla kredi kartlarının kolaylık olduğunu düşünüyorlar. Senet, bono, çek sanırım gençlere biraz uzak. Bu konularda ilgi azdı.

Enis Göçer Kocaeli

Hiç tanımayacağım insanlarla tanışma fırsatı buldum. Eğitimler için görünen yerlere afiş yapıştırıyoruz. Birgün bir telefon geldi. Telefondaki kalın sesli bir amca. Bana afiş yapıştırdığım çay ocağına gelmemi söyledi. "Peki amca" dedim ve birkaç arkadaş gitik. Anlat derdin nedir deyince başladı: "Ben çiftçiyim, şu kadar dönüm tarlam var ve satmayı düşünüyorum. Burası kaç para eder ve parayı ben ne yapmalıyım, çoluk çocuk yok, başka bağ-bahçem de yok" dedi. Arkadaşlarla öksürene kadar güldük... Ne yapsın Mehmet Amca, "Paramı Yönetebiliyorum" yazısını da okuyunca, beni gayrimenkul değerleme uzmanı sanmış.

Fatma Yıldız Ankara

Aldığımız bu eğitimin neden 30 yaşına kadar verildiğinden şikayetçi olan kişilerle karşılaştım 30 yaş üstü kişiler de bu eğitimi almak ve bilinçlenmek istiyorlar. Kredi kartı harcamalarında nakit alışverişlere göre kredi kartına yansıtılan ek masraflara itiraz edebileceğimizi öğrenmek öğrencilerimi en çok sevindiren konulardan biri oldu. Eğitimi verdiğim kişiler lise öğrencisi olduğundan, ellerinde çok az miktarda harçlıkları olması ve o harçlıkların da şimdilik yönetilmeyi gerektirmediğini çok güzel bir şekilde ilettiler bize.  Ancak aldıkları eğitimi ileride uygulamak istediklerini söylediler.

Furkan Öksüz Bursa

Aynı sırada ders aldığım, beraber yemek yediğim arkadaşlarıma eğitim verdim. Bizlere ders anlatan hocalarımızın nasıl zorlandıklarını anladım. Ne çok çektirmişiz onlara... Hepsinden özür dilerim. Dersi hikayelerle süslemek derse olan ilgiyi yüksekte tutmamızı sağlıyor. Eğitim verirken örnekler üzerinde durmayı çok seviyorum. Ama anladım ki dozunu artırmamamız lazım. Eğitimde bir arkadaşımı kurban seçtim. Arkadaşıma sürekli yeni aldığı araba ile sorular sorup dersi eğlenceli hale getiriyorum. Ama işi abartınca arkadaşım "bilseydim almazdım dedi ve bana darıldı. O günden beri aramız limoni...

Halil Ünsal İstanbul

Projenin bana en önemli katkısı olarak topluluk karşısında hitap yeteneğimi geliştirdi diyebilirim. Beşiktaş'ta oldukça başarılıyız. Büyük şehirlerdeki katılım oranının düşük olacağını, buradaki herkesin öğreteceğimiz konulardan haberdar olacağını sanıyordum. Fakat gördüğüm kadarıyla, ekonomiyle ilgili bölümler okuyan üniversite öğrencilerinin bile bilmedikleri konular varmış. Katılımcılara birer boş kağıt verdim ve eğitim ve eğitmen hakkında görüşler yazmalarını istedim. İsimlerini yazmadan yazdıkları yorumlar beni çok mutlu etti. O kağıtları okuyarak kendi eksiklerimi geliştirme amacındaydım.

Hande Erdem Bursa

Bursa'dan iyi haberler var. Benim için en önemlisi bu proje sayesinde hakim olduğum bir konu ile ilgili geniş kitlelere çekinmeden hitap etme yeteneği kazandım. "Paramı Yönetebiliyorum" projesi gençlerin keşfedeceği ve öğreneceği çok fazla konuyu içinde barındırdığı için katılım da beklenildiği gibi yüksek oranda. Bütçe oluşturma, kredi kartının doğru kullanımı ve haklarımızın bilincinde olabilmek eğitimler sırasında en ilgi uyandıran konuların başında geliyor.

İlknur Arslan Denizli

Öncelikle kendi bütçemi yapmayı ve denk bütçenin bir insana sağlayacağı faydaları öğrendim. Yaptığımız eğitim toplantılarında  da başkalarına bu meziyeti kazandırmaya çalışıyorum. Temel mantığı kavranınca aslında zor bir şey değil. İlk başta benim de finans hakkında pek bilgim yoktu. Eğitim verdiğimiz insanlardan geri dönüşler çok olumlu, yaklaşımları çok pozitif. Özellikle de liselilerden ilgi bayağı yoğun. Tasarruflar, krediler ve finans sistemi ilgilerini daha çok çekiyor. Herhangi bir sıkıntım yok, bize verilen eğitimi aşan, cevaplayamayacağımız bir soruyla karşılaşmadım bugüne kadar.

İrem Sarı Antalya

Antalya'daki diğer eğitmen arkadaşımla birlikte ilk eğitimi TEGV'deki gönüllü arkadaşlarımıza verdik ve katılan 20 kişiyle karşılıklı sohbet tarzında, çok sıcak bir ortam oluşturduk. Öyle ki yemek arası verdiğimiz zaman hep birlikte mutfağa inip kendi yemeğimizi kendimiz pişirdik. Ardından da kaldığımız yerden eğitime devam ettik. Projenin asıl amacı dezavantajlı kesimlere ulaşmak ve bilgisi olmayan gençlere eğitim vermek. Zaten en çok şehir merkezi dışında yaşayan gençlerin dikkatini çekiyoruz ve doğal olarak eğitimlerin düzenlenmesiyle ilgili en çok bu bölgelerden talepler alıyoruz.

Türker Metin Onur Trabzon

Benim hikayem Trabzon sokaklarında başladı. İş hayatına 6 yaşımda seyyar satıcılıkla adımımı attım. Bir tezgahım vardı ve o tezgahta saat gibi ürünler satıyordum. Yaşım ilerledikçe farklı sektörlerde şansımı denedim ve gıda toptancısı, kuyumcu, nalbur, döviz bürosu, meyva suyu deposu gibi yerlerde çalıştım. Lisede hayatıma farklı bir kavram girdi: Gönüllü çalışmalar. Yıllardır aynı felsefeyle hayatıma devam ediyorum. Hayatımın sonuna kadar da ne çalışmayı ne de gönülülüğü bırakabileceğimi sanmıyorum. "Paramı Yönetebiliyorum" projesi iki kavramı biraraya getirerek kişisel deneyimimi toplumsal faydaya dönüştürmemi sağlıyor.

Mehmet Ölçer Diyarbakır

Eğitimlere çağırdığım arkadaşlarımın yüzde 99'u geldi. Eğitimler sonunda bize kredi kartı mı vereceksiniz diye sordular. Bankadan görevli olarak geldiğimizi zannetmeleri beni şaşırttı. Eğitim verdiğim grubun banka, kredi kartı ve diğer konulardaki bilgileri çok zayıftı. Birçoğunun öğrenci kredisi dışında bankalarla hiçbir ilişkisi olmamış. Ama bu sayede kartların nasıl işlediğini, uygulamaların neler olduğunu, ne gibi hakları olduğunu öğrendiler. Projede yer almamı sağlayan herkese teşekkür ederim. Arkadaşlarımın da bilgi sahibi olmasını sağlamak çok hoşuma gitti.

Muhammed Alpturan Van

Soru: "paramız var mı ki yönetebilelim?" Ve verdiğimiz cevap: "Şu an parasız mı dolaşıyorsun? Az da olsa belirli bir miktar cebinde... Şunu sakın düşünmeyelim: Paramı Yönetebiliyorum projesi çok zengin insanlar ya da çok parası olan insanlar için değil. Aslında az ya da çok, fark etmez. Önemli olan cebimizdeki parayı ne kadar yönettiğimiz ve ne kadar dikkatli harcama yaptığımız". Tabii bu durum eğitim alan insanlara şunu düşündürüyor: Eğitimin ne kadar ciddi bir beceri oluşturmaya çalıştığı ve bu eğitimin hayatı boyunca gündelik hayatta nasıl işine yarayacağı.Ama gelen herkesin bilinçlendiğini gördüm.

Muhammet Erkam Kocakaya Kocaeli

Akran eğitimi talebin artmasında en büyük etken. Eğitimleri alan katılımcıların olumlu düşünceleri yayıldıkça, eğitim talepleri daha çok arttı. En başta güven meselesi zorluyor insanı. "Sen yapabilecek misin" tarzı sorularla çok karşılaştık. Ancak bir sosyal girişimci olarak bu sözlerin sahiplerini pişman etmek zor olmadı. Eğitimlere "engelleri kaldırın" isimli bir bölüm ekledim. Eğitimin 10 dakikalık bölümünü katılımcılarımın gözlerini bağlayarak takip etmelerini sağladım. Bu en çok hoşlarına giden etkinlik oldu ve herkes ülkemizdeki 1 milyon görme engelli kardeşimizin yerine kendini koyma imkanı buldu.

Nazmiye Arıcı İstanbul

Finans gibi ciddi hatta yer yer "asık suratlı" bir konuda deneyim paylaşımının bu denli eğlenceli olabileceğini daha önce hiç düşünmemiştim. Sanırım bu süreçte beni en çok şaşırtan şey bunu görmek oldu. Eğitim öncesi organizasyon sürecinin daha zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Az çok sivil toplum deneyimi biri olarak karar vericilerden "hayır, buna destek veremeyiz, imkânlarımız kısıtlı" gibi cevaplar almak zaman zaman şevk kırıcı. Ama sanırım benim için projenin en önemli çıktılarından biri de bu: Doğru olduğunu düşündüğüm hususta ısrar etmenin önemini kavradım. Umarım bunu alışkanlık haline getirebilirim.

Özlem Karataş Antalya

Başta kararsız olan arkadaşlarımız eğitimin kendilerine ne katacağını öğrence istekli davrandılar. En çok cebimizdeki kısıtlı parayı en etkin şekilde nasıl kullanabileceğimiz ve güncel ekonomik sorunlarla ilgilendiler. En çok, kulaktan dolma bilgiler ve önyargılar zorluyor. Gençlerin % 50'ye yakını para biriktiremiyor. Bu eğitimlerle hem kendileri bilinçleniyor hem de bilgilerini aileleri ve çevreleriyle paylaşarak bilinçlendiriyor.

Rıdvan Şenol İstanbul

Öncelikle bu projede bulunmaktan mutluluk duyduğumu dile getirmek isterim. Projenin bana bütçe yapma ve yönetme konusunda oldukça katkı sağladığını söyleyebilirim. Bu projede eğitmen olduktan sonra bütçe kapsamında eksiğimi farkettim. Daha önceden yapamadığım birikim ve tasarruf konularında iyiye gitttiğimi farkettim. Bunları insan hayatında bir artı olarak görüyorum. Bu nedenle akranlarımın da finansal okur-yazarlık sürecine dahil olmaları bu konuda bilinçlenmeleri çok önemli. Elimden geldiğince herkese bu bilinci aktarmaya çalışıyorum.

Serhat Özel Samsun

En çok ilgi çeken konu borçlar. Ardından haklar ve yükümlülükler geliyor. Birini paylaşayım: Eğitim konularının "Ödeme planım" bölümünde bir ödeme planı oluşturmamız gerekiyor, bir dinleyicinin ödeme planını oluşturup hangi şeylerden kısıp hangilerine ağırlık vermesi gerektiğini, bütçesini hangi şekilde dengede tutabileceğini tartışıyoruz. Bunun için tahtaya gelen dinleyicinin bütçesinde bir açık olmalı ki, o bölüm daha anlaşılır olsun. Tahtaya bütçesini ayarlayamadığını söyleyerek gelen arkadaşının bütçesini hesapladığımızda bütçesinin dengede olduğunu gördük. Bu bizi olduğu kadar kendisini de şaşırttı.

Sinem Tokay Trabzon

İşletme öğrencisi olmama karşın finans konusuna hep önyargıyla bakardım. Finans derslerinden de zevk almazdım. Bütçe konusunda yaptığımız eğlenceli uygulamalar öğrencilerin yüzünde hoş bir gülümseme yarattı. En çok kredi sözleşmesi konusunda zorlandım. Çünkü yaşamımda böyle bir sözleşmeye imza atmamış olmam dolayısıyla karşımdaki insanlara aktarırken sadece slayta bağlı kalmak istemiyordum. Çeşitli avukatlarla görüştüm ve konuyu bankaların kredi sözleşmesi örnekleriyle destekledim. Yaşanmış örneklerden bir derleme sundum. Böylece en çok ilgi çeken konulardan birisi oldu kredi sözleşmesi konusu.

Şeyda Öztürk Ankara

Bu benim katıldığım ilk proje. Organize olmanın sandığım kadar kolay bir iş olmadığını öğrendim ilk olarak. Bu tarz projelerde doğru kişilerle temas etmenin gelecek aşamaları kolaylaştırdığını gördüm. Eğitim alanlar birbirini tanıyan bir ekipse hemen ilgilerini kaybedebiliyorlar. Yeniden ilgilerini toplamak biraz sıkıntılı olabiliyor.

Gülşah Argunşah Adana

Katılım güzel fakat nedense ücretsiz olduğunu duyduklarında sanki bu eğitim çok da iyi değildir mantığı oluyor bazılarında. Eğitim gruplarının aynı profilden olması önemli. Örneğin benim ilk eğitimimde lise öğrencileri, genç işadamları gibi çok farklı profiller vardı. Eğitimi bir standartta veremiyorsunuz. Bir tarafta konuya hakim olanlar, bir tarafta çok daha basit anlatmanız gereken kişiler... Eğitim sonunda herkesten geri bildirimlerini bir kağıda yazmalarını istedim. Eğitim aralarında çaldığım müziklerin çok güzel olduğunu bu belirtmişler. Bunun üzerine sırf eğitimlerde çalacağım bir müzik arşivi hazırladım.

Emrah Güneş Malatya

Bu proje birçok konuda bende farkındalık yarattı. Bende şu soruların cevabını bulmama yardımcı oldu: Cebimde şu kadar para vardı ne çabuk bitti, nereye gitti? Bu para beni idare edebilecek mi? Ben nelerden kısmalıyım ki bu ay sonunu getirebileyim ya da nelerden kısmalıyım ki örneğin bilgisayar alabileyim? Kredi kartını kullanırken nelere dikat etmeliyim? Bankadan nasıl faydalanabilirim? Finans sektöründe haklarım neler? Görüldüğü üzere günlük yaşamda hemen hemen herkesin dert yandığı gelir gider hesapsızlıklarına kısacası bireysel bazda muhasebesini yapabilme konusunda her şeyi öğreniyorsunuz.

Emine Sena Kişi İstanbul

Gençler sivil toplum hareketlerine daha meraklı, dolayısıyla aktivitelerimiz çok ilgi çekiyor. Eğitimi verimli olması için 15-20 kişilik gruplarla gerçekleştiriyoruz. Proje, tanıtımın yapıldığı herhangi bir yerde anında ilgi çekiyor, hal böyle olunca da katılım yüksek. Yaşamımızın geniş bir alanında yer alan kredi kartları gençlerin ilgisini en çok çeken konu. Benim bu eğitimi verdiğimi bilen bir komşumuzun kredi kartı sorunu yaşamış olan bir tanıdığını yanıma getirip sen buna bir çare bulursun demesi oldukça komikti. Ben de elimden geldiği kadarıyla hakları ve sorumluluklarını o kişiye anlattım.

Gökhan Çobanoğulları Trabzon

Eğitim verdiğim sırada sadece şu dikkatimi çeki. Bir arkadaşıma "kredi kartı borcunun asgari tutarını ödediğimizde, geri kalan borca faiz işler mi" diye sordum. Arkadaşımız "hayır" cevabını verdi. Ben de bunun yanlış olduğunu söyledim. Fakat arkadaşımız inat edip kabul etmedi, aramızda tatlı-sert bir atışma oldu. Fakat ben kredi kartlarının işleyişini anlattığımda, arkadaşımız bildiğinin yanlış olduğunu öğrendi ve bana taşakkür etti. Bu sayede arkadaşımız "bir daha kredi kartı borcumun asgari borç tutarını ödediğimde, geri kalan borca faiz işlemeye devam edeceğini asla unutmayacağım" dedi.

Abdullah Kiremitçi İzmir

Paramı Yönetebiliyorum projesi her şeyden önce Türkiye'nin birçok noktasından gelen biz gençlerin aynı sorumluluk içerisinde yerellerimizde faydalı olabilmek amacıyla toplanmış, bu birliktelik içerisinde uyum sağlayan bir ekip olma bilinci kazandırdı. 5 günlük eğitim süreci boyunca eğitim, gelir düzeyi, kültürel farklılıkları bir kenara bırakıp aynı sorumluluk çatısı altında iletişim halinde olmamız yönünde bizlere gelişim sağladı. Ancak yine de finans sektörü veya üniversitelerin  İktisadi idari Bilimler Fakültelerindeki öğrenciler bizi bulurken asıl ihtiyaç sahibi dezavantajlı gençlere ulaşmak daha zor.

Başak Saygı Bursa

Bursa'da verdiğimiz ilk eğitime 20 kişilik bir katılım gerçekleşti. Ancak birçok genç "parasını yönetmek" kavramından "servetini yönetmek" anlamını çıkarıp, kendisine fayda sağlamayacağını düşünerek ilgi göstermiyor. Genel olarak gelirlerinin olması gerekenin altında olduğuna, bütçelerini asla dengeleyemeyeceklerine inanıyorlar. Bazı katılımcılar eğitmen olarak biz gençleri görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadılar. Daha sonra konuştuğumuzda iktisat konusunda uzman kişiler bile ilgiyle dinledi.

Ezgi Çelik Eskişehir

Projemizin hedef kitlesi olarak beklediğimiz ilgiyi hakkıyla görüyoruz Eskişehir gençliğinden. Bize gelen sorular eğitim verdiğimiz grubun, temsil ettiği eğitim seviyesine göre değisiklikler gösteriyor. Çalışmadığımız konudan soru çıkınca, karşımızdakini tatmin etmeyecek, yetersiz bir cevabım varsa ya da hiçbir cevabım yoksa soru sahibine açıkca söylemeyi tercih ediyorum. Cevaplamakta zorlandığım konuda bilgileneceğimi söyleyip diğer arkadaşlarıma danışıyor, yine de yetersiz kalırsak eğitmenlerimize ulaşıyoruz. İlk eğitimimin heyecanıyla küçük potlar oldu tabii... Herkesin başına gelebilecek şeyler

Faruk Çavga Trabzon

Verdiğimiz eğitimlere beklediğimizden çok daha büyük bir ilgi var. Bazen salonlar yetersiz kalıyor ve hatta bu yoğun ilgi nedeniyle eğitime başvuranlar arasından bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Katılımcılar bizim elimizde sihirli bir değnek varmış gibi onların sorunlarını hemen oracıkta çözümlememizi istiyorlar. Hiç beklenmedik bir soru ile karşılaştığımızda, soruyu tekrar katılımcılara sorarak hem onların bu konudaki fikirlerini öğrenmeye çalışıyorum hem de zaman kazanıp soruyu doğru yanıtlamaya çalışıyorum. Sürekli bu şekilde sorularla karşılaşıyoruz.

Funda Erdem Samsun

Metası para olan bir alanı sorgulama şansı bulduk aldığımız eğitimde. Liseli gençler ilk başta "bizim kredi kartımız yok ki" gibi tepkiler gösterseler de, eğitimin sadece kredi kartı üzerine olmadığını anladılar ve bütçe yapmak gibi konulara oldukça ilgi gösterdiler. Ben psikolojik danışma ve rehberlik bölümü öğrencisiyim, bu nedenle eğitimlerde zorlandığım anlar olmuyor değil:) Bu noktada aklımıza gelen ilk şey bankada çalışan birkaç arkadaşı eğitim içinde bilgi paylaşımına davet etmek oldu.

Selim Kaçar, 27/İzmir

KURTLAR SOFRASINA HOŞGELDİNİZ ÇEKİNMEYİN LÜTFEN BUYRUN OTURUN

2 yıldır kendi işimi yapıyorum. İşim reklam. Kendi işini yapmanın en zor yanı sürekli yaratıcı ve üretici olmak... Bu aslında işimin hem zorlu hem de güzel bir yanı. Çünkü sürekli okumak, sürekli araştırmak, kendinizi geliştirmek ve en önemlisi sürekli düşünmek zorundasınız. Ömür boyu bu işi yapabilecek gücü ve iştahı kendimde hissediyorum. Mesai akşam 18.00'de bitmez hiçbir zaman. Sabah 08.00'de başlamayacağı gibi... Evinize gittiğinizde bile aklınız işinizdedir. Bırakın sevdiklerinize, kendinize bile zaman ayıramazsınız. Yemek yerken zaman kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Ama kendi işini yapmanın en büyük avantajı çalıştığınız kadar var olmanız. Çalışırsanız varsınız! Hayallerinin peşinden koşabilmek için bir yol var ya da çaresizliğin sonunda tercih edilmiş bir seçenek.... Hayaller! İnsan hayalleri için yaşar derler... İşte kendi işiniz de bu hayallerinizi gerçekleştirmek için damağınızda en çok iz bırakan en lezzetli yol!

Sermaye yeni bir işe başlangıçta en önemli güçlük. Başlangıç maliyetlerinizi çıkarana kadar iş fikriniz sorunlu bir başlangıç. Bunu atlatabilmek için de en önemli yol, çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak... İşimi kurarken finansal destek almadım. Daha önceki birikimlerimi kullandım. Daha önce kendi işini yapan arkadaş çevremden ve başarılı olmuş unvan sahibi yöneticilerle birebir görüşmelerim neticesinde kendime yol çizdim: Kolayı yok; çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak..

İkinici yıl çok önemli. Neler yapabileceğinizi görmek açısından kendinizi zorlayın. Fırsat yaratamamış ve zaman bulamamış arkadaşlar daha sonraki senelerde kendilerini denemeli. Yok eğer "azı karar çoğu zarar, ben azla da yetinebilirim" diyorsanız bu da bir tercih... Çünkü sözkonusu olan kazandığınızın "az" veya "çok" olması değil; manevi anlamda kendinize ne kattığınız. Vahşi ormanın ortasındaki kurtlar sofrasına hoşgeldiniz. Aaaa çekinmeyin; lütfen buyurun, oturun oturun!

PARAMI YÖNETEBİLİYORUM PROJESİNİN UZMAN EĞİTMENİ AHMET BULDAM

Parasını yönetmeyi öğrenmek coğrafya tarih kadar önemli

Denk bütçe nasıl yapılır, tasarruf yapmanın yolu nedir? Kredi kartı borçları ne zaman kontrolden çıkar? Bir borçlunun yasal yükümlülük ve hakları nelerdir? Ödeme sıkıntısı yaşayan ne yapmalı? İşte hepmizin hayatında önemli bir yer tutan bu konularda 60 gönüllü gence 5 gün boyunca eğitim veren Ahmet Buldam, paralarını yönetmekte en çok zorlanan kesimlerin yoksullar, emekliler ve gençler olduğunu söylüyor.

-"Paramı Yönetebiliyorum" projesinin uzman eğitmenisiniz. Aynı zamanda eğitim içeriğini de hazırladınız. Bu projede yer almaya nasıl karar verdiniz?
- Doğru proje kendini hemen belli eder. Konu ve proje ortakları ile her bakımdan doğru bir projeydi. Ben ekonomi ve işletme eğitimi gördüm. Kamuda yedi yıl, finans alanında on beş yıl, sivil toplumda dört yıl sorumluluklar taşıdım. Yedi yıldır da zaman zaman finans profesyonellerini eğitiyor, on yıldan beri düzenli olarak bir üniversitede iktisat dışı branşlara iktisat dersleri veriyorum. "Bu işi yapmalıyım" dedim. Projenin eğitim içeriğini hazırlamaya, eğitici eğitimlerini ve etki analizlerini üstlenmeye karar verdim.

-Eğitim içeriğini hazırlarken hangi kaynak ve verilerden yola çıktınız? Kaynak bulma sıkıntısı yaşadınız mı?
- Eğitim içeriğini belirlerken temel sorun, hedef kitledeki eğilim ve eksiklikleri tam olarak bilememekti. Dünyada konunun geçmişi en çok dört-beş yıl geriye gidiyor. İngiltere ve ABD'de gençlerin finansal davranışlarını ölçen birkaç araştırma raporu bulduk. AB çatısı altında oluşturulmuş bazı politika belgeleri de vardı. Türkiye'de yapılmış araştırma bulamayınca, eğitici adaylarıyla bir anket çalışması yapmaya karar verdik. Öte yandan VISA yetkilileri bize yaptıkları bir saha araştırmasını ilettiler. Bu, projenin uygulama illerinde hedef kitleyi temsil eden bir örneklem temelinde taze ve kapsamlı bir saha araştırmasıydı. Pek çok konuda bize ışık tuttu. 

-Gençlere ne öğretilmesi hedefleniyor?
- Temel olarak bütçe üzerinde çalışıyoruz. Para ne için harcanacak? Nasıl harcanacak? Hangi kaynakla? Genç insanlar önceleri bir bütçe yapmanın aşırı ciddi ve kısıtlayıcı bir çaba olduğunu sanıyorlar. Oysa bütçe, hedef seçmeyi ve "12"den vurmayı sağlayan bir teknik. Gücünüze güç katıyor. Hele gençseniz, geliriniz sınırlıysa, özellikle de size lazım. Harcamalardan başlıyoruz. Size seçim hakkı tanımayan zorunlu hacamalarınız var. Bir de tercihe bağlı harcamalarınız. Hatta bunların bazıları lüks tüketim... Sonra hiç beklenmeyen giderler çıkabiliyor. Bunları tanımak, ayırmak neden önemli, ona bakıyoruz. Paramızı kullanırken bankalardan nasıl yararlanırız?  Hesap, havale, banka kartını nasıl kullanmalı. Zorunlu, sabit ödemelerle düzenli gelirler arasında bir denge olmalı. Sonunda bütçemiz ya fazla verecek ya açık. Bütçe fazlamızı biriktireceğiz, çünkü onlar geleceğimizin güvencesi. Bütçe açığı ise bizi borca götürür. Borçlanmada hesap, ölçü ne olmalı? Borcun faizi nasıl hesaplanır? Kredi kartı borçları ne zaman kontrolden çıkar? Bir borçlunun yasal yükümlülük ve hakları nelerdir? Ödeme sıkıntısı yaşayan ne yapmalı? Bunları kısaca işliyoruz.

GENÇLER SİSTEME YENİ GİREN ÇAYLAKLAR

- Gençleri eğitimlere nasıl çekiyorsunuz? Eğitim sırasında uyguladığınız farklı bir sunum var mı?
- Gençler paralarını yönetmenin öneminin farkında. Hepsi ailelerinde veya çevrelerinde yanlış para yönetiminin örneklerini görmüş ve yaşamışlar. Bu konuda onları ikna etmek hiç de zor olmuyor. İyi yaşamak, evlenmek, araba, ev sahibi olmak istiyorlarsa sınırlı kaynaklarına hakim olmaları gerektiğinin farkındalar. Bir de kredi kullanmanın risklerini, kurallarını anlamak istiyorlar. Eğitim adına "sabırlı olun" ya da "kendinizi frenleyin" gibi soyut sözler söylemiyoruz. Kendi yaşamlarındaki örneklerle çalışıyoruz. Onlarla birlikte basit bir örnek bütçe ve ödeme planı yapıyoruz. Hesap ve özenle nasıl yaşamlarını iyileştirebileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. 

- "Paramı Yönetebiliyorum" projesi için "bilinçli tüketen bir toplum için geleceğe yatırım projesi" diyebilir miyiz? Parayı yönetebilen, bilinçli tüketici midir?
- Çağdaş insan başkaları için üretiyor, kazandığını kendisi için tüketiyor. Semt pazarından tutun, küresel piyasalara kadar her alışveriş bizi bir ilişki ağı içine alıyor. Zevklerimiz, tercihlerimiz halka halka tüm sistemi etkiliyor. Parasını yönetebilen birey bilinçli tüketici, bilinçli tasarrufçu ve bilinçli kredi müşterisidir. Saydamlık içinde, herkes tutabileceği sözü verir ve sözünü de tutarsa, sistem daha iyi işler. Bu nedenle parasını yönetmeyi öğrenmek tarih ve coğrafya öğrenmek kadar önemli.

- Para yönetememenin en önemli sebebi nedir?
- Paralarını yönetmekte en çok zorlanan kesimler tüm dünyada aynı: Yoksullar ve emekliler ve gençler. Yoksullar sistem dışında kaldıkları, emekliler ise sabit bir gelirle belirsiz bir gelecek planlamaya çalıştıkları için inanılmaz riskler alabiliyorlar. Gençler de sisteme yeni giren "çaylaklar". Aşırı harcama eğilimlerine, borç tuzaklarına kapılabiliyorlar. Onları koruyabilecek tek şey, kendi adına hesap yapabilen bireyler olmaları. Pahalı deneme-yanılma yoluyla öğrenmenin tek alternatifi eğitim. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz.

Proje İlleri
Marmara: İstanbul, Bursa, Kocaeli
Karadeniz: Trabzon, Samsun, Rize
İç Anadolu: Eskişehir, Ankara
Akdeniz: Antalya, Adana
Ege: İzmir, Denizli
Doğu Anadolu: Erzurum, Malatya,Van
Güneydoğu Anadolu: Gaziantep, Diyarbakır

Eğitim Müfredatı
- Bütçem
-Harcamalarım
- Gelirlerim
- Gelirlerim ve Ödemelerim: Ödeme
Planım
-Birikimlerim
-Borçlarım
-Tasarruflar, Krediler, Finans Sistemi
- Borçlarım, Haklarım, Yükümlülüklerim

İLK ADIMDA 6 BİN KİŞİ EĞİTİLECEK

İlk adımda 60 eğitimci eliyle 6000 gencin eğitime katılması hedefleniyor. Umudumuz katılımcıların kısa sürede kendilerine daha iyi hedef seçebilen, bütçe yapabilen, finansal ürünleri daha çok ve daha doğru kullanabilen bireyler olmaları. Sonuçları izleyerek, ileriki adımlarda eğitimin etkinliğini yükselteceğiz. En başarılı eğiticileri, eğitmen yetiştirmek üzere daha ileri düzeyde eğitime alacağız.

Paranızı Yönetmenin ABC'si
-Bir ay tüm harcamalarınızı kaydedin.
- Zorunlu harcamaları diğerlerinden ayırın.
- Güvenilir, düzenli gelirlerinizle zorunlu harcamalarınızı karşılaştırın.
- Paranız artıyorsa birazını ayırıp, kalanıyla zorunlu olmayan harcamalarınızı yapın.
- Ayırdığınız paranızı güvenli ve kazançlı bir yatırımda tutun.
- Geliriniz zorunlu harcamalara yetmiyorsa ek iş gibi gelir elde etmenin yollarını bulun.
? Bir ödeme takvimi yapın ve uyun.

Kredi Kullanmanın ABC'si
- Ancak düzenli para artırabiliyorsanız kredi kullanabilirsiniz.  Ama geri ödeyebileceğiniz kadar kredi kullanın.
-Yükleneceğiniz bu borç size gelecekte dönecek mi? Düşünün.
- Borç sizin  borcunuzdur.
-Acele etmeyin. Bilenlere danışıp size en uygun krediyi arayın. 
-  Borç taksitlerinizi  gününde  ve tam olarak ödeyin.  Geçici bir ödeme güçlüğünüz doğarsa kredi veren kuruluşla konuşun. Uyarılar alıyorsanız mutlaka bir hukukçuya danışın.

HEPSİ ÇEVRELERİNE BİR ŞEYLER VERMEKTEN  ZEVK ALAN PIRIL PIRIL GENÇLER

- Eğitim süreçleri yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor mu?
- Tabii. Katılımcıların hem yaşlarına, hem eğitim durumuna hem de sosyal ve ekonomik duruma göre farklılık gösteriyor. 15-17 yaşlarında henüz gelir elde edemediğimiz gibi, neler tükettiğimizi bile tam olarak bilemeyiz. Her aile bütçesini o yaştaki çocuklarıyla paylaşmaz. O yaşlarda çoğumuz bankaları tanımayız. Bu yaşlarda önce tüketimi anlamak, isteklerle ihtiyaçlar arasındaki farkı ayırt etmeye başlamak önemli. Diğer başlıkları ise sadece temel bilgiler düzeyinde işlemek daha uygun. 18 yaşında yasal sorumluluklar başlayınca önemli bir eşik aşılıyor. Evinden uzak yaşayan genç kira, yemek fiyatları, yurt ücreti, fatura, burs gibi temel olgularla tanışıyor. Kendi geçimini sağlayan genç, önemli bir eşik daha atlıyor. Onlarla bütçe konuşmak daha kolay. Evlenmek, anne-baba olmak ise tabii olgunlaşmanın son aşaması. 

- Eğitimleri verecek gönüllü gençleri nasıl eğittiniz? Bu gençler nasıl seçildi?
- Adaylar arasında tercih yapmak çok zordu. Öğrenim görmüş, deneyim ve yatkınlıkları olanlara öncelik vermeye çalıştık. Büyük çoğunluğu halen öğrenimlerine devam ediyorlar. Hemen hepsinin sivil toplum deneyimleri var. Topluma, çevrelerine bir şeyler vermekten zevk alan, pırıl pırıl gençler. İki grup halinde beş gün süreyle yoğun bir eğitmen eğitimi aldılar ve kendilerini test ettiler. Gönüllülerle çalışmanın hem çok keyifli, hem de zor yanları var. Bir kere gönüllü katılımcılar eğitimci olmayı seçerek gelmiş oldukları için son derece istekliler. Pasif kalmıyor, eğitime katılmak ve eğitmeni yönlendirmek istiyorlar. Öte yandan gönüllülerin zaman ve enerjilerinin sadece bir bölümünü eğitim vermeye ayırabilmeleri bir dezavantaj. Çoğu öğrenci. Sınavlara hazırlanmakla meşguller. İşleri zor ve kendileri başa çıkmak durumundalar. Ancak ben tek tek hepsinden çok umutluyum. Mutlaka başaracaklar.  

- Eğitim alacak gençler nasıl seçilecek?
- Eğiticilerimize ilk gruplarını kendi çevrelerinden seçmelerini salık verdik. Böylece ilk deneyimlerini edinmeleri daha kolay olacaktır. Ancak projenin hedef kitlesi bu kadar değil. Parasını yönetmek için kendini yetiştirmesi en güç olan, en dezavantajlı gençlere ulaşmak istiyoruz. Örneğin eğitimini erken yaşta bırakmış, çalışan, dar gelirli gençlere... Kırsal yerleşimlerde yaşayanlara... Kısıtlı bir geliri harcayan, eğitimsiz genç annelere... Bu kesimlere erişmek kadar onları eğitim ortamına çekmek de iddialı bir iş.

-Eğitimin süresi nedir?
- İki ya da üç günlük eğitimlerin yeterli olacağını düşünüyoruz.

KART KULLANIRKEN BAZI BASİT VE ETKİN ÖNLEMLER
* Şifrenizi bir yere yazmayın, kimseye vermeyin.
* İmza atacağınız her sözleşmeyi önden isteyin, okuyun, sorun.
* İmza attığınız her sözleşmenin bir kopyasını isteyin, alın. İleride dönüp bakmak gerekebilir.
* Ertelenmiş kredi kartı ödemesi pahalı bir kredidir. Ödemelerinizi gününde yapın.
* Kredi kuruluşundan gelen her uyarı "icraya düştüğünüz" anlamı taşımaz. Paniğe kapılmayın. Ama uyarıları da ciddiye alıp bir hukukçuya danışın.

MİNİ TEST:
Ne kadar kredi kullanabilirim?
a) Emekli olana kadar
b) İhtiyacım tam olarak karşılanana kadar
c) Maliyetiyle birlikte geri ödeyebileceğim kadar
d Bulabildiğim kadar
Doğru yanıt: c

Ne vadede kredi kullanabilirim?
a) borcumu ödeyebileceğim en uzun vadede
b) borcumu ödeyebileceğim en kısa vadede
c) yeni bir işe girip gelirim arttıktan sonraki en kısa sürede
d) Krediyi bağladığım varlığı iyi bir fiyatla satabileceğim güne kadar 
Doğru yanıt: b

ÖN TESTLER BANKACILIK ÜSSÜNDE AÇIKLANDI

Paramı Yönetebiliyorum Projesi eğitmen eğitimleri, mülakatları başarıyla geçerek eğitmen olmaya hak kazanan 60 gönüllü eğitmen adayının katılımıyla 19-28 Şubat 2010 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Her eğitmenin toplam 5 gün eğitim aldığı ve 30'ar kişilik ardışık 2 grup şeklinde gerçekleştirilen eğitimler için iki grup, ortak gün olan 24 Şubat 2010 günü Gebze'deki Yapı Kredi Bankacılık Üssü'nde buluştu. Düzenlenen ortak toplantıda proje ortakları ile bir araya gelerek sertifikalarını aldılar. Toplatıda Paramı Yönetebiliyorum projesinin uzman eğitmeni Ahmet Buldam da eğitmen adayları ile eğitmen seçimleri öncesinde uygulanan "Gönüllü Eğitici Aday Profili" anketinin sonuçlarını paylaştı. Oldukça keyifli geçen tanışma toplantısında tüm katılımcılar, projenin yarattığı sinerji ile eğitimlere başlamak üzere heyecanlı olduklarını dile getirdiler ve eğitim verecekleri illere doğru yola çıktılar.

Paramı Yönetebiliyorum Projesi eğitmen eğitimleri, mülakatları başarıyla geçerek eğitmen olmaya hak kazanan 60 gönüllü eğitmen adayının katılımıyla 19-28 Şubat 2010 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Her eğitmenin toplam 5 gün eğitim aldığı ve 30'ar kişilik ardışık 2 grup şeklinde gerçekleştirilen eğitimler için iki grup, ortak gün olan 24 Şubat 2010 günü Gebze'deki Yapı Kredi Bankacılık Üssü'nde buluştu. Düzenlenen ortak toplantıda proje ortakları ile bir araya gelerek sertifikalarını aldılar. Toplatıda Paramı Yönetebiliyorum projesinin uzman eğitmeni Ahmet Buldam da eğitmen adayları ile eğitmen seçimleri öncesinde uygulanan "Gönüllü Eğitici Aday Profili" anketinin sonuçlarını paylaştı. Oldukça keyifli geçen tanışma toplantısında tüm katılımcılar, projenin yarattığı sinerji ile eğitimlere başlamak üzere heyecanlı olduklarını dile getirdiler ve eğitim verecekleri illere doğru yola çıktılar.

KAMU POLİTİKASI ÖNERİSİ

Kasım 2009 - Kasım 2010 arasını kapsayan bir yıllık pilot aşamada, eğitim alan tüm katılımcılara ön test ve son testler uygulanacak. Proje sonunda gerçekleştirilecek sosyal etki analizi ile eğitim alan gençlerin finansal davranışlarındaki değişiklikler ve finansal araçları kullanmadaki gelişmeleri incelenecek. Sosyal etki analizinin yanı sıra gönüllü eğitmenlerin tecrübeleri de politika önerisinin oluşmasına katkı sağlayacak.
Paramı Yönetebiliyorum projesi pilot aşaması, genç nüfus yoğunluğu ve coğrafi dağılım gözetilerek belirlenen 17 ilde yürütülüyor. Proje illerindeki Kent Konseyi Gençlik Meclisleri, üniversite kulüpleri ve gençlik sivil toplum kuruluşlarının üyeleri olan gönüllü eğitmenler dezavantajlı gençlik gruplarına eğitimler ulaştırıyor. 17 ildeki gönüllü eğitmenler aracılığıyla yüz yüze gerçekleştirilen akran eğitimlerinin yanı sıra, daha fazla kişinin eğitimlerden yararlanabilmesi için on-line (e-öğrenme) eğitim müfredatı hazırlanıyor. Yerel eğitimlerin çarpan etkisi ve uzaktan eğitim uygulamasıyla birlikte projenin on binlerce kişinin hayatını olumlu şekilde etkilemesi hedefleniyor. Pilot uygulama yılında olan Paramı Yönetebiliyorum projesinin önümüzdeki yıldan itibaren büyüyerek uzun soluklu bir projeye dönüşmesi ve 81 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor.

PARAMI YÖNETEBİLİYORUM PROJE TAKVİMİ

Paramı Yönetebiliyorum Projesi yerel etkinlikleri Mart ayı içerisinde başladı. Eğitmen eğitiminin ardından 17 ildeki yerel eğitmenler proje tanıtımlarına ve eğitimlere başladı. Eğitmenler öncelikle Gençlik Meclisi ve Kent Konseyi temsilcilerine yönelik sunumlar gerçekleştirerek kentteki ilgili kurumları proje hakkında bilgilendirdiler. Projenin yerel duyurusunu da yapan eğitmenlerin çalışmaları sonucunda Paramı Yönetebiliyorum projesi yerel TV ve gazetelerde, yerel web sayfalarında geniş yer buldu. Paramı Yönetebiliyorum projesinin gönüllü eğitmenleri proje illeri olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Samsun, Adana, Malatya, Gaziantep, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Van ve Rize'de Mart 2010 itibariyle eğitim vermeye başladı. Gönüllü eğitmenler yerel eğitimlerin başlangıcından bugüne kadar Kent Konseyleri, liseler, üniversiteler, sanayi ticaret odaları ve yerel gençlik derneklerinin destekleriyle  toplamda 1.206 kişiye ulaştılar.

İki gün boyunca bütçelemeden ödeme planına, kredilerden finansal yükümlülüklere kadar pek çok farklı konuda eğitim veren gönüllü eğitmenler, verdikleri ilk eğitimlerin gençler tarafından oldukça ilgi gördüğünü, katılımcıların öğrendikleri bilgileri, arkadaşları ve aileleri ile paylaştığını belirttiler.

Gençler de 'altın'cı çıktı

Visa Europe Türkiye'nin 17 ilinde 15-30 yaş arası 1030 gençle "Genç Nesil Araştırması" araştırması yaptı. İşte sonuçlar:

HESAP VAR, PARA YOK:

Araştırma kapsamında gençlerin birikim ve yatırım eğilimlerine bakıldığında, herhangi bir birikim yapmayan gençlerin oranı %82'yi buluyor. Araştırmaya katılan gençlerin %44'ünün kendi adına banka hesabı olmasına rağmen, %52'si parasını bankaya yatırmıyor.

HAYALLERİ EV SAHİBİ OLMAK:

Gençlere yatırım yapabilecek ekstra paraları olması durumunda hangi yatırım araçlarını tercih edeceklerinin sorulduğu araştırmada, %65,5'inin altını, %28'inin dövizi, %23'ünün ise TL'yi tercih ettiği ortaya çıkıyor. Ayrıca, gençlerin %86'sı büyük satın alımlar için para biriktirmiyor ya da biriktirmeyi planlamıyorken, para biriktirenlerin %68'inin en büyük hayali ev satın almak.  Gençlerin %66'sı yatırım ya da finansal kararlarında ailelerine danışıyor, sadece % 6'sı ise banka yetkilisine danışıyor.

BANKA KARTI AYDA BİR KULLANILIYOR:

Banka kartı bilinirliliğini ve kullanımını analiz eden araştırma, gençlerin %42'sinin banka kartı sahibi olduğu gösteriyor. Gençlerin % 60'tan fazlası banka kartını nakit para ile ilişkilendirirken, sadece % 6'sının aklına alışveriş geliyor. Banka kartı sahipliği analiz edildiğinde ise bir adet banka kartı sahibi olan gençlerin oranı %56, iki adet banka kartı olanların oranı %26'yı bulurken, gençler kartlarını çoğunlukla ayda bir kez kullanmayı tercih ediyor.

EN ÇOK HARCAMA GİYİME:

Kredi kartı sahibi gençlerin oranı %30'u bulurken, bu kullanıcıların %56'sında bir, % 24,5'inde de 2 adet kredi kartı bulunuyor. Kredi kartlarını en çok haftada 2 ya da 3 kez kullanan gençler, kartlarıyla giyim (%84), yiyecek ve içecek (%58) ve ulaşım (%20) harcaması yapıyor. Gençlerin %43'ü kredi kartını taksit ve alışveriş ile ilişkilendiriyor.

VISA EUROPE TÜRKİYE ÜLKE DİREKTÖRÜ NUR ÖZTİN KURAK

Finansal bilincin artmasına yönelik çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz

- "Finansal bilinç" pek sık duyduğumuz bir kavram değil? Finansal bilinci olan birini nasıl tanımlarsınız?
- Burada üstünde durulması gereken kelime "bilinç". Bilinçli tüketici kavramı, önemini her geçen gün artırıyor. Yaptığımız araştırmalar bize, tüketicilerin çağdaş ödeme araçlarına doğru yönelerek, kart sahibi olmaya başladıklarını ama bunu nerelerde ve nasıl kullanabilecekleri konusunda, yeterli bilgiye sahip olmadan hareket ettiklerini gösteriyor. Biz Visa Europe olarak, ülkemizde finansal bilincin artmasına yönelik çalışmalarımızı yıllardan beri başarıyla yürütüyoruz. Uyguladığımız programlarla bir yandan tüketicileri eğitirken diğer yandan da devlet kurumları, tüketici dernekleri ve bankacılık sektörü arasında bir katalizör görevi üstlenmeye çalışıyoruz. Nihai hedefimiz hep aynı: Bilinçli tüketiciler yetiştirebilmek.

-Her gün yeni bir kart çıktığını görüyoruz. Sizce Türk tüketicisi bu kartların hepsini doğru olarak kullanabiliyor mu?
- Türkiye, Visa ülkeleri içinde Avrupa'da İngiltere'den sonra en büyük ikinci kart pazarı. Genç bir nüfusumuz var ve yenilikleri denemeyi seviyoruz. Ülkemizde pazarın büyüklüğü ve kart kullanım oranlarının yüksekliği, tüketicilerin bilinçlenmesinin önemini de ortaya koyuyor. Gerçekten de tüketiciler, çağdaş ödeme araçlarını nerelerde ve nasıl kullanabilecekleri konusunda en doğru bilgiye sahip olduklarında sağlıklı kararlar veriyorlar, bu da toplumun tamamına yaygınlaştırıldığında ekonomik anlamda daha sürdürürebilir bir gelecek demek. Bunun en basit örneğini banka kartı ile verebilirim. Pek çok tüketici hala banka kartını alışverişlerde de kullanabileceğini bilmiyor. Banka kartı ile ATM'den önce para çekiyor, sonra bu parayı nakit olarak harcıyor. Oysa tüketiciler nakit dünyasında veya bankacılık sistemi dışında herhangi bir şekilde işlem yaptıklarında hem kendilerinin hem de toplumun kayıplar yaşadığını bilmiyorlar. 

- Bilinçli tüketici yetiştirmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
- 2006 yılında "Tüketicinin Finansal Bilincinin Geliştirilmesi" konferans dizisini başlattık.  İlkini 2006 yılında İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi'nde, ikincisini ise 2008 yılında Ankara'da TOBB Üniversitesi'nde düzenledik. Konferansların üçüncüsü ise geçtiğimiz yıl yine İstanbul'da düzenlendi ve bankalar ile tüketici derneklerini aynı platformda buluşturarak bu alanda önemli bir adım atmamızı sağladı. Bunun yanı sıra, kamu kurumları için çözüm önerileri oluşturacak akademik araştırmalar da gerçekleştiriyoruz.

FİNANSAL OKURYAZARLIK

-Öncelikli hedef kitle gençler mi?
- Gençlerin finansal bilinç konusunda eğitilmesi özellikle üstünde durduğumuz bir alan. Türkiye'de gençler arasında finansal bilinci geliştirerek, sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Paramı Yönetebiliyorum projesi henüz pilot çalışma dönemi içerisinde. Öte yandan, gençlerin finansal yönetim konusunda, pratik önerilere erişebileceği ve yardım alabileceği www.paraniyone.com web sitemiz bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl Dünya Bankası'nın gençler arasında düzenlediği "Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması"na ilk kez finansal destek sağladık. Yarışmanın "Gençler için Finansal Okuryazarlık" kategorisinde birincilik alan projenin kısa bir süre önce hayata geçmesi bizleri gururlandırdı.

-Gençlerin birikim yapabilmeleri için harcayacaklarından daha çok paraları olmaları gerekmez mi?
- Gençlerden de benzer tepkiler aldığımız oluyor. Param var mı ki bir de bütçe yapacağım diye düşünüyorlar. Ancak finansal bilinç, eldeki sınırlı kaynağın en iyi şekilde değerlendirilmesiyle başlıyor. Bu nedenle az ya da çok fark etmeksizin paranın yönetilmesi en önemli konu.

-Ülkemizde okullarda eğitim verilmediğine göre, gençler finansal bilgileri nasıl elde ediyorlar?
- Yaptığımız araştırmalara göre gençler finansal bir konuda ya ailelerine danışıyor ya da kendileri karar vermeye çalışıyorlar. Gelir ve istihdam rakamlarına bakıldığında, gençler arasında özellikle az gelişmiş bölgelerde finansal fırsatlar ve bilgi kaynaklarından faydalanma konusunda sıkıntı yaşandığını görüyoruz.

-Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında eğitim alan geçler nasıl bir değişim gösteriyor?
- Eğitim vermeden önce ve eğitimden sonra katılımcılara uyguladığımız anketlerle yarattığımız farkındalığı gözlemlemeye çalışıyoruz. Projemizin ilk yılında doğrudan olarak 6 bin gence, dolaylı yoldan ise on binlerce gence ulaşmayı hedefledik. Burada kritik olan konu, eğitimi alan kişinin bunu evinde, arkadaş çevresinde uygulamaya koyarak diğer aile fertlerine ve arkadaşlarına da örnek olması, finansal bilinci aşılaması.

Eskiler 'ak akçe kara gün içindir' dese de, günümüz gençleri pek öyle düşünmüyor. Türkiye'de gençlerinin % 82'si birikim yapamıyor, % 86'sı gelecekte ev, araba, arsa gibi büyük bir yatırım için birikim planlamıyor. Oysa önemli olan, parayı yönetmeyi öğrenebilmek... Visa Europe Türkiye Ülke Direktörü Nur Öztin Kurak bize finansal bilincin neden ve nasıl geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

ÜCRETSİZ EĞİTİM BAŞVURU NOKTALARI
ADANA
Adana Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0322 352 47 13
Mail: kentkonseyi@gmail.com
ANKARA
Etimesgut kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0312 226 58 91-99 / 0312 226 53 74
Mail: genclikmeclisi@etimesgut.bel.tr
ANTALYA
Antalya Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0242 243 67 89
Mail: info@antalyakentkonseyi.org.tr
BURSA
Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0224 270 82 70-71
Mail: bilgi@bursagenclikmeclisi.org
DENİZLİ
Denizli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0258 264 32 12
Mail: basvuru@denizligenclikmeclisi.com
DİYARBAKIR
Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi
Tel: 0412 224 88 00
Mail: gsgpdiyarbakir@hotmail.com
ERZURUM
Atatürk Üniversitesi Eğitim Gönüllüleri ve AB
Projeler Koordinasyon Ekibi
Tel: 0442 231 40 38
Mail: info@atauniegt.com
ESKİŞEHİR
Eskişehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0222 231 10 06
Mail: kentkonseyi@eskisehir-bld.gov.tr
GAZİANTEP
Yerel Kalkınma ve Kültürel Gelişim Derneği
Tel: 0342 215 26 69
Mail: kenan@yekalder.org
İSTANBUL - İZMİR
Habitat için Gençlik Derneği
Tel: 0212 265 33 14-15
Mail: info@habitaticingenclik.org.tr
KOCAELİ
Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0262 325 97 86
Mail: kocaeligenclikmeclisi@gmail.com
MALATYA
Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0422 323 28 77
Mail: malatyakentkonseyi@gmail.com
RİZE
Rize Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0464 213 02 05
Mail: rizegenclikmeclisi@gmail.com
SAMSUN
Yön Derneği
Tel: 0536 880 20 20 - 0544 566 44 91
Mail: info@yondernegi.org
TRABZON
Trabzon Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0505 445 65 57
Mail: trabzongenclikmeclisi@gmail.com
VAN
Van Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tel: 0432 216 73 47
Mail: vangenclikbasvuru@gmail.com

 

 

Etiketler:

    Sayfa Başı