Gündem Haberleri

  Zirveden çıkan tarihi bildiri

  Hürriyet Haber
  28.03.1998 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Toplantıdan sonra MGK Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan 2 sayfalık bildiriden önemli başlıklar şöyle:

  PKK KONTROL ALTINDA

  Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü varlığını kendileri için bir tehdit olarak algılayan, bazı ülkelerin teşvik ve destekleri ile suni olarak yaratılan bölücü teröre karşı, hukuk kuralları ve insan haklarına saygı çerçevesinde yürütülen mücadelenin; güvenlik güçlerimizin olağanüstü gayretleri, halkımızın engin sağduyusu ve vatanseverliği sonucu, başarılı bir noktaya ulaştığı ve bölücü terör faaliyetlerinin yurtiçinde ve yurtdışında kontrol edilebilir bir düzeye indirildiği memnuniyetle müşahede edilmiştir.

  GÜNEYDOĞU'YA TEŞVİK

  Kahraman güvenlik güçlerimizin ve ona gönülden destek veren vatandaşlarımızın kanları ve canları pahasına ulaşılan bu başarılı sonuçların daha da ileriye götürülerek, ülkemizin her noktasında huzur ve güvenliğin kesintisiz olarak sürdürülmesi maksadıyla;

  Bölücü terörle mücadeleye, bütün milli güç unsurlarının katılımıyla ve aynı kararlılıkla devam edilmesi,

  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlatılmış bulunan ve TBMM tarafından kabul edilen teşvik tedbirleri ile de desteklenen temel altyapı yatırımlarının bir an önce halkın günlük yaşantısına yansıyacak şekilde hızandırılması,

  BOŞ KADROLAR DOLDURULACAK

  Halen boş bulunan veya vekaletle yürütülen kadroların tecrübeli ve bilgili personelle tamamlanması suretiyle devlet-vatandaş kaynaşmasının en üst seviyede gerçekleştirilmesi,

  28 ŞUBAT KARARLARI

  Toplantıda; Anayasa ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen ve Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihli kararına konu teşkil eden rejim aleyhtarı irticai faaliyetler ile söz konusu kararla Bakanlar Kurulu'na bildirilen tedbirlerin uygulanma durumu da gözden geçirilmiştir.

  İRTİCA İLE MÜCADELE

  Konu ile ilgili yapılan değerlendirmeler ışığında:

  Rejim aleyhtarı irticai tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi konusunda; hükümet tarafından ortaya koyulan siyasi irade ve kararlar; bağımsız yargı organları tarafından mevcut yasalar çerçevesinde başlatılan yasal işlemler; halkımızın, basının ve yüce parlamentonun Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokratik ve laik cumhuriyete olan gönülden bağlılığı sonucu, Türk milletini çağdışı bir yaşam tarzına mahkûm etmek isteyen azınlık bir grubun temsil ettiği zihniyetle mücadele için gerekli iyi niyet ve iradenin mevcudiyeti memnuniyetle müşahede edilmiştir.

  DİN, İSTİSMAR EDİLİYOR

  Ancak, halen bazı kişi ve kuruluşların, halkımızın kutsal din duygularını istismar ederek, şahsi nüfuz ve siyasi çıkar sağlama çabalarını sürdürdükleri, rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınan yasal tedbirleri istismar ederek İslam dinine karşı alınmış gibi göstermek istedikleri ve bu yönde çeşitli faaliyetler içinde bulundukları saptanmıştır.

  DİN VE DEVLET İŞLERİ

  Anayasamızın 24. maddesi ile teminat altına alınmış bulunan din ve vicdan hürriyetinin, halkımızın büyük çoğunluğunu teşkil eden samimi inanç sahibi mütedeyyin vatandaşlarımız tarafından en geniş anlamda kullanılmakta olduğu, bu hürriyetlerin kısıtlanmasının söz konusu olmayacağı gibi demokrasinin temeli olan laiklik ilkesinin gereği olarak dini inançların, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı konusunda da tam bir görüş birliğine varılmıştır.

  DİNDAR KORUNACAK

  Ulu Önder Atatürk'ün Türk milletine en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Anayasa'da belirtilen temel niteliklerinin korunmasının devletin bütün kurum ve kuruluşları ile Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin görevi olduğu, bu konuda en küçük bir taviz verilmesinin söz konusu olamayacağı, rejim aleyhtarı faaliyetlere karşı başta Anayasa olmak üzere yasal işlemler uygulanırken; samimi inanç sahibi mütedeyyin vatandaşlarımızı rencide edici beyan ve hukuk dışı davranışlardan kaçınılması, bu mücadelenin demokratik, laik, hukuk devleti kuralları içerisinde yürütülmesinin gerektiği belirlenmiştir.

  YENİ YASALARA HIZ

  Bunun yanında; bazı kişi ve kuruluşlar tarafından açık veya kapalı bir şekilde, yasaları hiçe sayarak, rejime yöneltilen faaliyetlerin de hoşgörülü ile karşılanmasının bu kişi ve kuruluşları cesaretlendireceği, bu nedenle, öncelikle mevcut yasaların kararlılıkla uygulanması, ayrıca yasalardaki değişikliklerin ve bu mücadele ile ilgili hazırlanan yeni yasaların yüce Meclis'ten süratle çıkartılmasının önem taşıdığı hususlarında görüş birliğine varılmıştır.


  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı