Gündem Haberleri

  Yeni vatandaşlık yasası kabul edildi

  Hürriyet Haber
  29.05.2009 - 12:39 | Son Güncelleme:

  TBMM dün, yeni Türk vatandaşlığı Kanunu’nu kabul etti. Yeni yasa ile, getirilen en önemli unsurlar, askerlik yapmayanlar ve izin almadan başka ülke vatandaşlığı alanlar konusunda oldu.

  Yeni kanuna göre, askerlik görevini yapmayanlar ile izin almadan yabancı bir ülke vatandaşlığına geçenlerin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi uygulamasına son veriliyor.

  Ancak Türk vatandaşı olup da, izin almadan yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

   

  İşte yeni yasaya göre “Türk vatandaşı” olmak ya da “vatandaşlıktan ayrılmanın” şartalrı

   

  YENİ DOĞAN ÇOCUKLARIN TÜRK VATANDAŞI OLMASI

   

  Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılacak.

  Zeynep Gürcanlı YAZIYOR

  Türk vatandaşı anne-babanın çocuğu, Türkiye içinde ya da dışında doğmasına bakılmadan, Türk vatandaşı olabilecek.


  Evlilik dışı çocuklarda ise;


  Eğer
  anne Türk vatandaşı, baba yabancı ise, çocuk Türk vatandaşı olabilecek.


  Eğer
  baba Türk vatandaşı, anne yabancı ise, çocuk soy bağı kurulmasını sağlayan esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanacak.

  Anne ve babasının ikisi de yabancı olan çocuk, Türkiye’de doğmuş ve herhangi bir ülke vatandaşlığını kazanamamış ise, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olabilecek.

   

  YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI

   

  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancıda aranan şartlar şöyle;

   

  • Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak;

  Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz 5 yıl ikamet etmek (Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı, başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 6 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilecek. Türkiye dışında geçirilen süreler, ikamet süreleri içinde değerlendirilecek)

  • Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışlarıyla teyit etmek,
  • Genel sağlık bakımından tehlikeli bir hastalığı bulunmamak,
  • İyi ahlak sahibi olmak,
  • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
  • Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire veyamesleğe sahip olmak,
  • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

  Bu şartları taşıyan yabancı, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde, Türk vatandaşlığına kabul edilebilecek. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, illerde oluşturulacak vatandaşlık başvuru inceleme komisyonunca tespit edilecek.

  • KKTC vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşı olabilecek.
  • Türk vatandaşlığı için Türk soylu yabancılara ikamet süresi zorunluluğu31 Aralık 2010 tarihine kadar 2 yıl olarak uygulanacak

   EVLAT EDİNİLME YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI

   

  Türk vatandaşınca evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel oluşturacak bir hali bulunmamak şartıyla, Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

   

  TÜRKİYE’YE SANAYİ YATIRIMI YAPANA VATANDAŞLIK VERİLECEK

   

  Yeni yasa ile, Türkiye’ye sanayi tesisi getiren yabancılara de İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla doğrudan vatandaşlık verilebilecek. Burada aranacak tek şart ise, kişinin milli güvenlik ve kamu düzenine engel oluştaracak bir hali bulunmaması.

  Aynı şekilde, bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen yabancılara da, ilgili bakanlıklarca yapılan teklif ujyarınca, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.


  YENİDEN VATANDAŞLIK

   

  Vatandaşlık Kanunu, “vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemlerde bulunduğu için” daha önce Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere de yeniden vatandaşlık kazanma hakkı getiriyor. Bu kişilere Türk vatandaşlığı Bakanlar Kurulu kararı ile verilebilecek.

  Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden yeniden Türk vatandaşlığına dönmek isteyenler için ise, sadece İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla vatandaşlık verilebilecek. Ancak bu kişilerde Türkiye’de üç yıl ikamet etme şartı aranacak.

   

  TÜRK VATANDAŞI İLE EVLENMEK, DOĞRUDAN VATANDAŞLIK KAZANDIRMAYACAK

   

  Yabancılar, bir Türk vatandaşıyla en az 3 yıldan beri evli iseler Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Başvuru sahiplerinde; aile birliği içinde yaşama, evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyette bulunmama, milli güvenlik ve kamu düzenine engel oluşturacak bir hali bulunmama şartları aranacak.


  KİMLER VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAK?

   

  Yasa ile, Türk vatandaşlığından çıkarılma şartları şöyle belirlendi;

  • Yabancı bir devlette Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmette bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine bildirilmesine rağmen bırakmayanlar;
  • Türkiye ile savaş halindeki bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler;
  • İzin almadan yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar;
  • İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığı kaybedecek.

  İzin almadan kendi istekleriyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar, yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye'de savaş ilanı üzerine, yurt dışında bulunup da yurt savunmasına katılmak için yetkili kılınan makamlarca usulen yapılacak çağrıya, mazeretsiz 3 ay içinde uymayanlar, sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp kanuni süre içinde dönmeyenler, milli güvenlik bakımından engel oluşturacak bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına alınabilecek.

   

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı