Gündem Haberleri

  Toprağa ilaç ve atık verilmesi yasak

  Hürriyet Haber
  10.12.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nca ruhsatlandırılmamış tarım ilaçları ve kanserojen maddelerin toprağa verilmesi ve kullanılması yasaklandı.Çevre Bakanlığı`nın hazırladığı Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete`de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, her türlü atık ve tehlikeli madde, sınır değerlere aykırı olarak toprağa deşarj edilemeyecek ve depolanamayacak. Kirletilmiş topraklar bu kirliliğe neden olan faaliyet sahiplerince temizlenecek.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nca ruhsatlandırılmamış tarım ilaçları ve kanserojen maddelerin toprağa verilmesi ve kullanılması da yasaklandı.Tarımsal girdileri üreten, ithal eden, pazarlayan ve hammadde olarak toprakları kullananlar, toprak kirliliğine sebep olmayacak teknoloji ve prosesleri seçmekle yükümlü olacaklar.Askeri tesisler için toprak kullanımına ilişkin esaslar ve yasaklar ile bunların denetimi, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek, Çevre ve Milli Savunma Bakanlıklarınca ayrıca belirlenecek.Evsel ve evsel nitelikli endüstri sularının arıtılması sonucu eldeedilen, sınır değerleri aşmayan işlenmiş arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi için belirli sınırlar getirildi.Buna göre, arıtma tesisini işleten özel ve resmi kuruluşlar, toprakta kullanılacak olan işlenmiş arıtma çamurunun içerdiği kurşun, kadmiyum, krom, bakır, nikel, cıva ve çinko gibi metallerin analizlerini, günlük kuru çamur miktarı 50 tona kadar olanlar 6 ayda bir, 50 tonun üzerinde olanlar 3 ayda bir belgelendirecekler.İşlenmiş arıtma çamurlarının toprakta kullanılması Çevre Bakanlığı`nın iznine tabi olacak. İzin belgesi bir yıllığına verilecek.Yönetmelikte, işletme sahiplerinin, bugünden itibaren işlenmiş arıtma çamurunun analizlerini 6 aylık geçiş dönemi içinde yaptırmalarıve Çevre Bakanlığı`ndan gerekli izinleri almaları istendi.HAM ÇAMUR, SEBZE VE MEYVE TARIMINDA KULLANILMAYACAKHam çamurun sebze ve meyve tarımında tarla, orman, mera ve otlak alanlarında, işlenmiş arıtma çamurunun toprakla temas eden ve çiğ olarak yenen sebze ve meyvelerin yetiştirilmesinde kullanılması yasaklandı.İşlenmiş arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi için sınır değerleri aşmaması gerekiyor. İşlenmiş arıtma çamurlarının, yüzey suları ve sulak alanlardan en az 10 metreden yakın olan alanlara uygulanması, su basan, don ve karla kaplı alanlarda araziye uygulanması yasaklandı.Hijyenik yönden kusursuz olan ve tüm canlıların sağlığını tehdit etmeyen çürümüş organik maddeler (kompost) toprakta kullanılabilecek.Piyasaya sürülen kompostun su muhteva oranının yüzde 50`yi, cam, cüruf, metal, plastik, lastik, deri gibi seçilebilir maddelerin toplam ağırlığının yüzde 2`yi geçmemesi gerekiyor.ÖZENDİRİCİ FAALİYETLERÇevre Bakanlığı`nın koordinasyonunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı ile mahallin en büyük mülki idare amiri ve belediyeler, kimyasal mücadeleye alternatif mücadele metotlarından biyolojik, genetik, biyoteknolojik, kültürel tedbirler, dayanıklı çeşitler, fiziksel ve mekanik mücadelelerden birinin başlatılmasına, hayvan gübrelerinin gübreleme amacıyla kullanılmasına, toprak analizine dayalı olarak söz konusu toprak içi en uygun gübre ve tarım ilacının kullanılmasına, kimyasal mücadelenin kaçınılmaz olduğu durumlarda, arazi yapısı, etmen ilaç formülasyonu ve benzeri özellikler dikkate alınarak en uygun ilaçlama aletinin kullanılmasına, mikrobiyolojik gübre kullanımına, toprak kirliliğinin önlenmesi konusunda çiftçiler ve faaliyet sahiplerinin eğitimine ilişkin özendirici faaliyette bulunacaklar.   
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı