Gündem Haberleri

  Sezer'den birlik-beraberlik çağrısı

  Hürriyet Haber
  23.07.2001 - 13:55 | Son Güncelleme:

  Sezer, ekonomik programın başarılı olabilmesi için toplumsal desteğin şart olduğunu belirterek krizden demokratik ilkeler çerçevesinde çıkılabileceğini söyledi.

  Cumhurbaşkanı Sezer, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurulu dolayısıyla düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri konulu toplantıda yaptığı konuşmada , Türkiye'nin AB süreci ile ülkenin içinde bulunduğu koşulları değerlendirdi. 

  Sezer, bu bağlamda son zamanlarda kimi çevrelerce ortaya atılan, ancak anayasamızca yer verilmediği gibi demokratik ilkelerle de bağdaşmayan hükümet modellerinin geçerliliğinin bulunmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi: 

  TEKNOKRAT TARTIŞMASI

  ''Erkler ayrılığını kabul eden parlamenter rejimlerde hükümet üyeleri ayrıklıklar dışında milletvekilleri arasından seçilir. Anayasamızda da bu rejim benimsenmiştir. Anayasamıza göre egemenlik, bağsız koşulsuz ulusundur ve Türk ulusu egemenliğini anayasal kurallar çerçevesinde yetkili organları eliyle kullanır. 

  Ülkede bir sorun olduğu zaman, kuşkusuz tüm devlet organları kendi görev ve yetki alanı içinde sorunun aşılması için gerekli çabayı göstermelidir. Ancak çağdaş demokratik rejimlerde sorunların aşılması için gösterilecek çabanın kurallar çerçevesinde kalması gerekir. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden, anayasal kurallar ve demokratik ilkeler çerçevesinde çıkacağına inanıyorum. Her sıkıntılı dönemde anayasaya uygun düşmeyen yönetim arayışlarına girilmemeli, ayrık durumlar genelleştirilerek kolay yol seçilmemelidir.''


  Türkiye'nin bundan çok daha elverişsiz koşullarda ekonomide karşılaştığı sıkıntıları aştığını hatırlatan Sezer, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları da ulusal çıkarlarından ödün vermeden geride bırakacağına inandığını söyledi.


  SÖYLENTİLERE KULAK ASMAYIN

  Cumhurbaşkanı Sezer, ekonomik programın kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini, herkesin kendi öz çıkarlarını bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini de söyledi. Sezer, programın başarıya ulaşması için toplumsal desteğin şart olduğunu belirterek, piyasaları olumsuz etkileyen ve çıkar çevrelerince yayılan söylentilere değer verilmemesi istedi.

  KİRİZİN NEDENİ

  Yaşanan krize büyük ölçüde TSMF'ye devredilen bankalardaki yolsuzlukların neden olduğuna dikkat çeken Sezer, yolsuzluğu yönetimde saydamlığın engelleyeceğini belirterek "Yolsuzluklarla savaş konusunda başlatılan adımlar umut vermektedir. Yolsuzlukların ekonomik ve siyasal aşamı etkilemediği bir ülkede yaşamak hepimizir amacı olmalıdır" dedi.

  ANAYASA DEĞİŞMELİ

  Sezer'in toplantıda yaptığı konuşmanın ana başlıkları  şöyle:

   Türkiye, öncelikle insan hakları alanında, evrensel normlara uyumsağlamak ve uluslararası sözleşmeler karşısında Anayasa ve yasa kurallarını gözden geçirerek, sözleşmelerde öngörülen evrensel ölçükleri hukukuna kazandırmakla yükümlüdür.

   Ülkemiz, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı, güvenceli, devlet organları arasında görev ve yetkileri dengeleyen hukuk devleti ilkesini sözde bırakmayıp yaşama geçiren ve üstün kılan bir Anayasaya kavuşturulmalıdır.

    AB'ye uyum süreci kapsamında Anayasa değiştirilmeli. AB'ye  girebilmemiz için etkin bir çalışma gerekli. Her kesimin bilinçlenmesi zorunlu. Bunun için STK'ların katkısına gereksinim var.

    AB ile bütünleşmenin ekonomik olduğu kadar siyasi amaçları var. AB için gerekli çalışmalar yapılırken tam üye olmak tek amaç olamamalı.

  Anayasa maddelerinde öngörülen değişikliklerin önümüzdeki kısa dönemde sonuçlandırılması, gelecek Kasım ayında yayınlanacak ilerleme raporunda bu gelişmenin yer alması zorunlu.

  İNSAN HAKLARI


    İnsan hakları alanında evrensel normlara uyum sağlanmalı. Yasalar uluslararası sözleşmelere uygun olarak gözden geçirilmeli. Ulusal Program'da öngörülen insan hakları alanındaki yasal değişikliklerin hızla gerçekleştirilmesi ve bu çalışmalarda Avrupa Konseyi ve BM çerçevesinde kabul edilmiş sözleşmelere olabildiğince uyulması çok büyük önem taşıyor.


   TBMM Partilerarası Uzlaşma Komisyonu'nun üzerinde anlaşmaya vardığı 37 maddelik Anayasa değişikliklerin Eylül ayına kadar daha da olgunlaştırılarak kabul edildikten sonra ilgili yasalarda gerekli değişikliklerin yapılmasıyla demokratikleşme yönünde önemli bir açılım sağlayacak.

  İDAM CEZASI KALKMALI

   Ölüm cezasının kaldırılması için daha önce de söylediğim gibi TCK değişikliği yeterli olur. Ölüm cezası gerektiren suçlarda yapılacak düzenlemeyle zaten yürürlükte olmayan bu ceza yasalardan da kalkar.

   Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirmediği eleştirilerini ortadan kaldırmak için ölüm cezasının Türk Ceza Yasası'ndan çıkarılması, işkence uygulamasının ya da söylentilerinin ortaya çıkabildiği, göz altında bulundurma süresini kısaltacak yasal değişikliklerin yapılması ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırlandırılmasında Batılı ülkelerde olduğu gibi açık ve mevcut tehlike ölçütünün aranmasını gerektirecek yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi yararlı olacaktır.

  Gözaltında bulundurma süresini kısaltacak yasal değişikliklerin yapılması ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırlandırılmasında Batılı ülkelerde olduğu gibi açık ve mevcut tehlike ölçütünün aranmasını gerektirecek yasal düzenlemeleri gerçekleştirmeli.

  SEÇİM YASASINDA DEĞİŞİKLİK ŞART

  Siyasi Partiler Yasası geniş katılım sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Türkiye'nin demokratikleşme sürecini başarıyla sürdürmesinin siyasal partiler yasasında parti içi demokrasiyi sağlayıp güvence altına alacak değişikliklerin yapılmasına bağlı.

  Halkın beklentilerini karşılayamayan ve parlamentonun gerçekten temsili bir özelliğe sahip olmasını engelleyen yasalar siyasal uzlaşma temelinde hızla yenilenmeli. Böylece halkın kendini yöneten siyasal kurumlara olan güveninin güçlendirilmesi ve devlet yurttaş ilişkilerinin sağlıklı temeller üzerinde yeniden kurulmasının sağlanabilir.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı