GeriGündem SEKA'da karara itiraz
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

SEKA'da karara itiraz

SELÜLOZ-İŞ Sendikası, SEKA'ya bağlı İzmit işletmesinin kapatılması işleminin yürütmesinin durdurulması istemini reddeden Ankara 9. İdare Mahkemesi kararının kaldırılması için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.Başvuru dilekçesinde, davalı idarenin dava konusu işlemin yasal dayanağı olarak gösterdiği 4046 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 2. ve 3. maddelerinin idareye “keyfi bir biçimde, her ne pahasına olursa olsun, kamu işletmelerini tasfiye etme, kapatma hakkı vermediği” görüşü dile getirildi. Dilekçede, aynı hükümlerin, fabrikanın belediyeye devri için ”milli güvenlik ve kamu yararı” koşullarının birlikte gerçekleşmesini aradığı da belirtildi. Dilekçede, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılarak, yürütmenin durdurulması talep edildi.