Gündem Haberleri

  Sağlık kuruluşlarına muayene sınırı

  Hürriyet Haber
  29.04.2004 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Sürücü adaylarına sağlık raporu düzenleyen sağlık kuruluşlarında, sağlık kurulu tarafından bir saatte en fazla 12 sürücü adayı muayenesi yapılacak. Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ, resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesiyle ilgili esasları, özel sağlık kuruluşlarının yetkilendirilmesi, çalışması ve denetlenmesiyle ilgili usul ve esasları düzenliyor.   Tebliğ, sürücü adayı sağlık raporu düzenleyen resmi sağlık kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların sahip ve işletenleri ve bunların sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili faaliyetleri kapsıyor.   Tebliğe göre, sürücü adayı sağlık raporu düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşlarında hekime yetki verilirken ve sağlık kuruluşu toplanırken şu hususlara uyulacak:   ''Bir hekim resmi görevi hariç, sadece bir özel sağlık kurulunda görev alabilir. Ancak, özel sağlık kuruluşunun bünyesinde ''Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' gereğince oluşturulan sağlık kurulu bulunması halinde toplanma saatleri veya günleri farklı olmak üzere bu kurulda da görev alabilir.  Uzman hekimlerin muayenehanelerinin olması, onların özel sağlık kuruluşları sağlık kurullarında görev almalarına mani değildir.   Sağlık kurulunda aynı daldan birden fazla uzman hekim görev alabilir. Ancak bu durumda sağlık kurulunda görev alacak her uzman hekim adına ayrı ayrı başvuruda bulunulması ve bu hekimlerin asıl ve yedek üyeler olarak yetki belgesinde belirtilmesi gerekir.   Müdürlükçe düzenlenen Yetki Belgelerinde belirtilen yedek üyeler, asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda mesul müdür tarafından kurula dahil edilir. Ancak kurulda asıl üyelerin çoğunlukta olması şarttır.   Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde, sağlık kurulunun toplanma saatleri de göz önünde bulundurularak, sağlık kurulu tarafından bir saatte en fazla 12 (on iki) sürücü adayı muayenesi yapılır.''          SAĞLIK KURULUŞUNDAKİ UZMANLAR        Sağlık kuruluşu bünyesinde, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ile Psikiyatri uzmanının olmadığı takdirde; Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı yerine Genel Cerrahi, Psikiyatri uzmanı yerine Nöroloji uzmanı görevlendirilebilecek.   Tebliğde, yetki belgesi almak isteyen özel sağlık kuruluşunun yapacağı müracaat için gerekli belgeler ve yapılması gerekenler de sıralandı.   Başvurularda, sağlık kuruluşunun bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösteren, mimari olarak çizilmiş en az 1/100 ölçekli ve sağlık ocağı hekimince yerinde görülerek ''plan mahalline uygundur'' ibaresi ile onaylı plan örneği bulunacak.       RAPOR KAĞITLARINA STANDART     Tebliğde yer alan ''Sürücü Adayı Sağlık Raporu''nun düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslara göre, bakanlık tarafından standardı oluşturularak otokopili ve seri numaralı bastırılan ''Sürücü Adayı Sağlık Raporu'' kağıtlarının kullanılması zorunlu olacak. Özel sağlık kuruluşlarının sağlık kurullarınca bu rapor kağıtlarının haricinde başka bir rapor kağıt örneği kullanılamayacak.   Sağlık kuruluşuna, ''sürücü adayı sağlık raporu'' almak isteyen kişi şahsen başvuracak.   Sağlık kuruluşunun ''Sürücü Adayı Sağlık Raporu'' düzenlenmesine yetkili kılınması için her uzman hekim için ayrı birer muayene odası olacak. Özel konumu nedeniyle göz muayene odasının ebatları muayenenin yapılabileceği büyüklükte olmalı ve ayrıca bir sağlık kurulu odası bulunacak.   Hakem hastane tarafından verilen rapora göre, eksik ve gerçeğe aykırı olarak sürücü olur raporu tanzim edildiği belgelerle tespit edilen özel sağlık kuruluşu sahipleri hiçbir surette sürücü adayı sağlık raporu düzenleme yetki belgesi başvurusunda bulunamayacak.   Mesul müdür ve ilgili hekim veya hekimler hiçbir surette başka bir özel sağlık kuruluşunun sağlık kurulunda görev alamayacak.   Hakem hastane tarafından verilen rapora göre, eksik ve gerçeğe aykırı olarak sürücü olur raporu tanzim edildiği belgelerle sabit bulunan özel sağlık kuruluşunun yetki belgeleri süresiz olarak müdürlük tarafından iptal edilecek.   Bu tebliğin yürürlüğe girmesiyle ''Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge'' yürürlükten kaldırıldı.
  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı