Gündem Haberleri

  Öfkeyle mücadele AB’ye uyumda

  Bülent SARIOĞLU / ANKARA
  01.10.2008 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında önümüzdeki dönem Ruh Sağlığı Eylem Planı hayata geçirilecek. Proje kapsamında aile facialarını önlemeye dönük saldırganlık ve öfke kontrolü üzerinde çalışılacak, ruh sağlığında "bozulmayı önleme" ilkesi temel alınacak.

  HÜKÜMET, Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında kurumsal yapılara alternatif olarak toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerini hayata geçirmeyi gelecek dönem projeleri arasına aldı. Yeni oluşturulacak Ruh Sağlığı Eylem Planı ile, hastalık modeline dayanan mevcut rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra, cinneti ve aile facialarını önlemeye dönük saldırganlık ve öfke kontrolü üzerinde çalışılması hedefleniyor. AB’ye uyum için hazırlanan Ulusal Program’a göre, toplumsal hayata dönük bazı projeler şöyle:

  Bozulma önlenecek

  Ruh sağlığı alanında, kurumsallaşmaya alternatif olarak toplumsal tabanlı hizmetler oluşturulacak. Ruh sağlığı bakımı için AB fonlarından 2 milyon 280 bin Euro kullanılacak. Ulusal Ruh Sağlığı Politika Belgesi paralelinde "Ruh Sağlığı Eylem Planı" yayınlanacak. Bu planda, tedavi ve rehabilitasyon, finansman, yasal düzenlemeler, kalite geliştirme, ruh sağlığında savunuculuk, eğitim ve araştırma konuları ayrıntılı olarak düzenlenecek. Çağdaş psikologların ruh sağlığına bakış açılarıyla uyumlu olması hedeflenen eylem planıyla, "bozulanı tamir etmekten" önce koruyucu-önleyici bakış açısıyla "bozulmayı önleme" ilkesi temel alınacak.

  Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Yönetmeliği yayınlanacak. Bu merkezlerde, suç mağduru çocukların temel gereksinimlerinin karşılanması, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli mesleki müdahalelerin gerçekleştirilmesi için çalışılacak. Ayrıca, aile ve yakın çevrelerine dönmelerinin veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hale gelmelerinin sağlanması amacıyla projeler uygulamaya konacak.

  DNA bankası kuruluyor

  DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası kurulacak. Bu amaçla hazırlanan yasa tasarısı gelecek yıl Meclis’e sunulacak. Kan ve doku örneği gibi kişisel verilere ihtiyaç duyulan durumlarda gerekli bilgilerin elde edilmesi ve depolanması ile kişi temel hak ve hürriyetlerine dahil bu bilgilerin mahremiyetinin korunması arasında bir denge kurulacak. Bu proje, "biyolojik fişleme" iddiasıyla tepkilere hedef oluyor.

  Çocuk işçiye yasak

  Pilot ve hosteslerin çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla Hava İş Yasası çıkarılacak. Çocukların sokakta, ağır ve tehlikeli işlerde, gezici ve mevsimlik tarım işlerinde çalışması yasaklanacak. Bu uygulama 10 yıllık zaman diliminde kademeli gerçekleştirilecek.

  Radyoaktif alanlarda çalışanların korunması amacıyla asgari sağlık ve güvenlik koşulları belirlenecek. Kök hücre temini, bağışı, testi ve saklanmasını düzenleyen Organ, Doku, Hücre Nakli Hizmetleri Hakkında Yasa çıkarılacak. Kordon kanı toplama merkezleri kurulacak.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı