GeriGündem Kozmetikte AB uyumu
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kozmetikte AB uyumu

Kozmetik ürünlerin piyasaya arzından önce izin alma zorunluluğu kaldırıldı. Ürünlerin piyasaya arzından önce Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapılması yeterli olacak. Kozmetik Kanunu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun hükümlerine göre, eksik bilgi ve belge içeren bildirim, yapılmamış sayılacak.Yasa, kozmetik ürünlerin, topluma güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaşımını sağlamak üzere, ürünlerin piyasaya arz edilmesinden önce bildirimde bulunulması, piyasa gözetim ve denetiminin yapılması ile bu ürünlerin üretim yerlerinin denetimi konularındaki esasları belirliyor. Yasaya göre, kozmetik ürünün piyasaya ilk kez sunumundan önce Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunulması zorunlu olacak. Ayrıca, bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişiklikler de Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek. Bu kanun hükümlerine göre, eksik bilgi ve belge içeren bildirim, yapılmamış sayılacak. Piyasaya arz edilen kozmetik ürünlerin üretim yerlerinin denetimi ile piyasa gözetim ve denetimi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak.Bir kozmetik ürünü üreten, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi, bu kanunun uygulanması bakımından üretici sayılacak. Yasaya göre, Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunmadan kozmetik ürün üretmek, ambalajlamak, ithalat müessesesi açmak veya işletmek veya ilk bildirimden sonra yapılan değişiklikleri bildirmeksizin bir müessesenin faaliyet sahasını genişletmek yasak olacak. Herhangi bir kozmetik ürün, ürün güvenlik bilgileri Sağlık Bakanlığı Zehir Araştırma Merkezi'ne bildirilmeden piyasaya arz edilemeyecek.PARA CEZALARIYasaya aykırı eylem ve işlemlerde bulunan üreticilere, Sağlık Bakanlığı'nca 10 bin YTL'den 50 bin YTL'ye kadar değişen miktarlarda idari para cezası verilecek. Bu cezalara karşı, tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilecek. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durduramayacak.İdari para cezasını gerektiren fiilin tekrarı halinde idari para cezaları iki kat olarak uygulanacak.