Gündem Haberleri

  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) nedir?

  Hürriyet Haber
  25.12.2017 - 17:00 | Son Güncelleme:

  Kanun Hükmünde Kararname, son günlerde gündemde sıkça zikredilen kelimeler arasında yer alıyor. Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde TBMM'nin verdiği yetkiyle birlikte Bakanlar Kurulu'nun çıkarma yetkisine sahip olduğu Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından aynı gün içerisinde TBMM'nin onayına sunulmaktadır. Peki, Kanun Hükmünde Kararname tam anlamıyla nedir ve kapsamı nelerdir? İşte, gündemi sıkı takip eden vatandaşlar için TBMM'den alınan en net bilgiler

  Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim durumlarında TBMM tarafından Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu kanun çıkarma hakkıdır. Bakanlar Kurulu'nda alınan Kanun Hükmünde Kararname kararlarının Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi durumu mümkündür. İşte, TBMM'nin bünyesinde yer alan 2017 Anayasa metnine göre Kanun Hükmünde Kararname nedir sorusunun cevabı

  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NEDİR?

  Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir.

  Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

  Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir.

  Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz.

  Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.

  Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.

  Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.

  Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

  Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür.

  Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede
  yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

  Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.

  Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir.

  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı