GeriGündem Kaçak silahla suçlarda artış
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  3
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kaçak silahla suçlarda artış

Silahla işlenen suçlar içinde, yasal olmayan yollarla elde edilen silahları kullanarak işlenen suçların çok büyük yer tuttuğu belirtilerek, buna karşı önlem alınması istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 3 ayda bir yayınladığı Polis Dergisi'nin 39. sayısında yer alan “Silah Ruhsatına Yeni Bir Bakış” başlıklı araştırma yazısında, “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar” hakkındaki kanunun daha çağdaş hale getirilerek acilen silah sahipliği konusunda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

  

“Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, 21 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı, bulundurmak amacıyla silah sahibi olabileceği” belirtilen yasada, taşıma amaçlı silah sahibi olabilmek için bazı zorlaştırıcı hükümlerin bulunduğu anımsatılarak, ”bulundurma” ve “taşıma” ruhsatlarının yerine sadece “silah sahiplik belgesi” adı altında ve mevcut durumdaki her iki türün yerine geçebilecek yeni bir belge türünün ihdasının gerektiği ifade edildi.

  

Bu tür bir düzenlemenin hem kurumsal açıdan işlemleri kolaylaştırıp tek tip haline getireceği, hem de mevcut durumdaki iki grup arasında oluşan haksızlık ve eşitsizliği önleyeceği kaydedildi. Türkiye'nin tarihi geçmişi ve coğrafi konumu sebebiyle özellikleKaradeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kırsal ve dağlık kısımlarında yaşayan vatandaşların silah sahibi olma yönündeki eğilimlerinin yüksek olduğu vurgulanan araştırmada, şu görüşlere yer verildi:

  

“Bu bölgelerde silah vazgeçilmez bir eşyadır. Edinilen alışkanlık şehir hayatına uyan, uymaya çalışanlar için de devam etmektedir. Silah, ülkemizde yaşayan bir çok vatandaş için bir sevgi, tutku ve ihtiyaçtır. Ancak yürürlükteki yasalar ve uygulamalar, ülkemiz insanının bu ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte değildir. Bu nedenle, bazı kişiler korunmak ve benzeri amaçlarla yasal olmayan yollardan silah sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda ise, bir yandan yasal olmayan dolayısıyla da kayıt altına alınamayan silahlardan kaynaklanan sıkıntılar yaşanmakta, diğer yandan da devlet önemli ölçüde vergi kaybına uğramaktadır.

  

Silahın bu çerçevede kolaylıkla elde edilebilmesi nedeniyle, yasa dışı işlerle uğraşanların her zaman için tercihi de bu tür silahlar olmaktadır. İstatistiki veriler göstermektedir ki, yasal olmayan yollarla elde edilen silahları kullanarak işlenen suçlar, silahla işlenen suçlar içinde çok büyük yer tutmaktadır.”

  

Suç işleme eğiliminde olanların, her zaman ruhsatsız silahları tercih ettiklerine işaret edilen araştırmada, “Ülkemizde ne yazık ki yasal olmayan işleri yapanlar bu amaçları doğrultusunda silah bulmakta zorlanmamaktadırlar. Gerek yurt dışından kaçak olarak ülkeye sokulan, gerekse yurt içinde muhtelif atölyelerde üretilen silahlar, yasadışı işlerde rahatlıkla kullanılmaktadır” denildi.

  

Ruhsatsız silahın maliyetinin azlığına da dikkat çekilen araştırmaya göre, taşıma ruhsatlı bir silah edinebilmek için ortalama 22.5 milyar TL harcanırken, yasadışı yollarla edinilen silahların bu rakamın 3-4 katı daha ucuz olduğu belirlendi.

  

ÖNERİLER

  

“Namuslu ve yasalara saygılı vatandaşları korumak, bu çerçevedeki ihtiyaçlarını karşılamak ve yasa dışılığı ortadan kaldırmak için kanuni açıdan silah satın almasına bir engel olmayan her vatandaşın silah sahibi olabilmesini kolaylaştırmak gerekir” görüşüne yer verilen araştırmada, şu önerilerde bulunuldu:

  

- Yasadışı yollardan silah sahibi olmuş, buna karşın başka hiçbir suç olayına karışmamış kişiler için af çıkartılarak, halihazırda yasadışı olan tüm silahların kayıt altına alınması gerekir. Bu yolla bir yandan kayıt dışı silah sayısı azaltılırken, diğer yandan da devletin vergi geliri elde etmesi de sağlanmış olur.

  

- Mevcut taşıma ve bulundurma ruhsatlarının yerine geçecek “Silah Sahiplik Belgesi”, her il veya ilçede Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenmeli ve yeni belgenin onayı da, eğer şahsın kanunen bir engeli yoksa, Emniyet veya Jandarma tarafından yapılarak, valinin takdir ve onay yetkisinin çok özel durumlar dışında kaldırılmalı.

  

- Silah sahiplik belgesi ilk çıkarıldığında, aksi gerekli görülmedikçe veya kişi kendi rızasıyla vazgeçmedikçe, sınırsız bir süre için düzenlenmeli ve kişi, belgesinin iptalini gerektiren ve kanunun suç saydığı bir fiili işlemediği sürece belgeye sahip olmaya devam etmelidir.

  

- Belgesi olan kişi makul miktarda her yıl tek taksitte vergisini ödemeli.

  

- Ruhi, sinirsel ve psikolojik özürlü kişilerin silah edinmesini engellemek amacıyla, belge alan vatandaşlar, 5 yılda bir yerine her 3 yılda bir bu muayeneye tabi tutularak raporlarını ilgili emniyet müdürlüğüne sunmalı.

  

- Silah sahiplik belgesi için alt yaş sınırı, özel durumlar hariç, 30 olarak değerlendirilmelidir. Böylece kişilerin his ve duygularını kontrol altında tutabildikleri ve mantıklı düşünebildikleri bir dönemde silah sahibi olmaları mümkün olacaktır.

  

- Ayrıca, silah sahipliğinde (av ruhsatları da dahil) sigorta zorunlu hale getirilmelidir.

  

- Tüm bunların yanında silah belgesi alan herkes, silahını satın aldıktan sonra mutlaka ücretli bir eğitim sürecinden geçirilmelidir. Bu eğitimde kişi, silahını söküp takma, temizleme, doldurma/boşaltma ve atış bilgisi gibi konularda teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirilmelidir. Silah sahipliğine ilişkin kanuni bilgilerle yasal haklar da bu kurs çerçevesinde öğretilmelidir. Silah belgesi olan kişi, silahını satın aldıktan sonra ilgili güvenlik birimine teslim etmeli ve kursu başarıyla bitirmedikçe silahı kendisine verilmemelidir. Kursun sonunda mutlaka yazılı ve sözlü sınav yapılmalıdır. Başarılı olamayanlar, tekrar kursa tabi tutularak, istenilen performans elde edilinceye kadar silahı teslim edilmemelidir.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle