Gündem Haberleri

  İşte AK Parti'nin yeni yol haritası

  ANKARA
  30.09.2012 - 14:56 | Son Güncelleme:

  AK Parti Kongresi'nde basın mensuplarına "AK Parti" amblemi taşıyan zarflar içinde, iki sayfalık, 63 maddeden oluşan metin dağıtıldı.

  Belge, AK Parti'nin şimdiye kadar amaçlayıp da yapamadığı, ancak önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı icraatin yol haritası nitelinde. 63 madde arasında, "Anadilde kamu hizmetlerine erişim", "kamu hizmetlerinde Kürtçe tercümanlık", "Kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması", "işsizliğin yüzde 5'e indirilmesi" "jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi" gibi maddeler bulunuyor.  İşte AK Parti'nin "yol haritası":
  1- Partilerin kapatılmasının tamamen kaldırılması.
  2- Parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler kaldırılacaktır.
  3- Partilerde tek tipleştirici hükümlerin kaldırılması.
  4- Parti kapatmalarına son verilmesi.
  5- Partiye değil gerçek kişilere ceza verilmesi.
  6-Siyasete katılmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması.
  7- Seçimlerle ilgili mevzuaatın topyekün gözden geçirilmesi.
  8- Temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması.
  9- YSK’nın yeniden yapılandırılması.
  10- Başkanlık, yarı aşkanlık ve partili cumhurbaşkanı meselelerinin tartışılması.
  11- Şartlarne olursa olsun mutlaka yeni ir anayasanın ülkeye kazandırılması.
  12- Dokunulmazlıkmeselesinin yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere öre yeniden düzenlenmesi.
  13-Yargının hızlandırılması, il yargılanma ve demokratikleşme bağlamında 4. Yargı Paketinin kanunlaştırılması.
  14- Nefret suçu le ilgili düzenleme yapılması.
  15- Yurt dışı teşkilatlarımıza adli müşavir atanması.
  16- İhtisas mahkemelerinin sayı ve çeşidinin artırılması.
  17- Yargılamada etkinlik ve şeffaflığı sağlamak için sesli ve görüntülü bilişim sisteminin hayata geçirilmesi.
  18- Hafif suçlarda mahpusluğun istisnai hale getirilmesi.
  19- Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azaltarak bu kurumların içtihat mahkemelerine dönüştürülmesi
  20- Mahkum veya tutukluların eşleriyle biraraya gelmeleri.
  21- Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması
  22- Anadilde kamu hizmetlerine erişim.
  23- Bağımsız kolluk denetim merkezinin kurulması.
  24-Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması.
  25-Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonunun kurulması.
  26-Darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması.
  27-İsmi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması.
  28-Yargı birliğinin sağlanması.
  29-Askeri okullardaki mürfedatın yenilenmesi.
  30- KüRtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde)
  31-Kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü d, etnik ayrımcılığa son verilmesi..
  32-Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan bütün hükümlerin ayıklanması
  33- Hukuk içinde terörle etkin mücadeleye devam edilmeli
  34- Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi
  35-Jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi
  36-Entegre sınır yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi
  37-İşsizliğin yüzde 5’e indirilmesi
  38- Bölgelerarası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi
  39- Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi
  40- Kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması
  41- Kamuya 15 bin engelli alınması
  42- Kayıtdışı istihdamın yüzde 15’e düşürülmesi
  43- İş ve Meslek Danışmanı sayısının kısa vadede 4 bine çıkarılması
  44- Yeni bir kamu personel sistemi
  45- Sosyal Güvenlik açığının GSYİH’nin yüzde 1’e düşürülmesi
  46-Koruma ve bakım altındaki çocukların yüzde 50’sinin özel okullara gönderilmesi
  47-Kamu hastane birliklerinin konulması
  48-50 yaşın altındaki nüfusta yüzde 1000 okur-yazarlık oranına ulaşılması
  49-Tüm genç nüfusun, asgari lise mezunu olması
  50-İsteyen her lise mezununa üniversite
  51-Ar-ge harcamalarında dünyada 1.ligde olunması
  52-Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke
  53-YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi
  54- Yuva yıkan değil yuva yapan bi rkentsel dönüşüm
  55- Yaşylı, engelli ve çocuk dostu yerleşim birimleri
  56- köylere imar
  57-Nüfusunun 3’te ikisi büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan bir Türkiye
  58- yeni bir köy kanunu
  59- yurt dışında en fazla temsilciliği olan 5. Ülke
  60-AB hedefinden şaşmamak
  61- Etkin ve aktif dış politikaya devam
  62-Savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye
  63-Kuvvetlinin haklı olduğu tezine dayalı uluslararası sistemi sorgulamaya devam eden bir ülke

   

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı