GeriGündem Girişimcilere sermaye fırsatı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Girişimcilere sermaye fırsatı

Girişimcilere sermaye fırsatı
refid:6370203 ilişkili resim dosyası

Girişimcilerin en büyük sorunu olan sermaye yetersizliğine dört kurum çözüm getirdi.

Ekonomist dergisi girişimcilerin en çok ihtiyacı olan '‘başlangıç sermayesi’ne  yönelik bir araştırma yayınladı.

Berna Özkay imzası ile yer alan habere göre günümüzde iş fikrine sahip olan bir girişimcinin en büyük ihtiyacı, bunu hayata geçirebilmek, kısacası işe başlayabilmek için sermaye bulmak. İşin çok başında olunması nedeniyle bu tür girişimcilerin bankalardan kredi temin etmesi çok kolay olmuyor.

Girişimcilere her türlüDesteği vermeye hazır ve yeterli finansal araçlara sahip kurumlar bulunuyor.

Bu desteklerin henüz kullanımı çok yaygın değil. Bu tür uygulamalar Türkiye'de girişimciliğe verilen önemin artmasıyla birlikte yene yeni yaygınlaşıyor. 

Örneğin KOSGEB’in “Başlangıç Sermayesi” desteği. Bu destek, KOSGEB’in yenilenen yönetmeliği paralelinde bu yıl içinde KOSGEB destekleri kapsamına alındı.  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın “Girişim Fonu”, fiili olarak 1 Ocak 2007 tarihinde uygulanmaya başlandı. TÜBİTAK’ın “Teknogirişim Programı” da henüz iki ay önce başlatılan bir program. Bu konudaki uygulamaların, gelecekte daha geniş zeminlerde sürdürülmesi bekleniyor.

GENÇLERE KULLANDIRILIYOR

Başlangıç sermayesi uygulamasıyla, özellikle eğitimli gençlerin girişimcilik konusunda desteklenmesi amaçlanıyor Bu konuda örneğin Toplum Gönüllüleri Vakfı, “Gençlik İçin Girişimcilik” adını verdiği projeyi, üniversiteler ile işbirliği halinde yürütüyor. Benzer şekilde, TTGV, TÜBİTAK ve KOSGEB’in desteklerinde de, üniversite öğrencileri önemli bir yer tutuyor. Zaten, Türkiye’de yıllardır süregelen üniversite-sanayi işbirliği konusunun temelinde de bu tür projelerin hayatiyet kazanabilmesine dönük çalışmalar yatıyor.

KOSGEB'DEN 12 AY ÖDEMESİZ KREDİ

ÖNCE YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ: KOSGEB yeni destek yönetmeliğini bu yıl içinde yayınladı. Yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesi, girişimcilere dönük olarak ‘Başlangıç Sermayesi’ desteğinin uygulanmaya başlaması. Bu, KOSGEB’in sadece KOBİ’ler değil, aynı zamanda girişimciliğin de geliştirilmesi yönündeki önemli bir adımı sayılabilir. Buna göre, Yeni Girişimci Desteği kapsamında, yeni girişimcilerin, destek sözleşmesi tarihinden itibaren en fazla üç yıllık süre içerisinde iş kurmaya Yönelik başlangıç giderleri ile makine-teçhizat ve donanım giderleri karşılanıyor.

GERİ ÖDEMESİZ DESTEK VAR:
KOSGEB, bu kapsamda, iş kurmaya yönelik başlangıç giderleri için geri ödemesiz 4 bin YTL tutarında destek veriyor. Bunun dışında yeni girişimcilerin sabit giderleri için de teminat karşılığı ve geri ödemeli olarak verilen destekleri de bulunuyor. Bu kapsamda, girişimcinin alacağı makine-teçhizat ve ofis donanımları için teminat karşılığı geri ödemeli olarak ve ilk 12 ay ödemesiz dönemden sonraki 24 ayda altı aylık dönemler halinde geri tahsil edilecek şekilde 40 bin YTL’ye kadar destek veriliyor. Girişimci eğer finansal kiralama yolu ile makine-teçhizat alacaksa, kiralama süresi en fazla dört yıl olacak şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderleri için 10 bin YTL’ye kadar geri ödemesiz destek almak mümkün.

İŞ-GEM’DE YER TAKSİSİ:
KOSGEB’in yeni girişimciye dönük bir diğer desteği, tesis sağlamak. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) adı altında işletici kuruluşlar tarafından kurulan ve işletilen merkezlerde, yer tahsisi yapılıyor. Bunun için, faydalanacak olan şirketlerin imalat sanayi alanında faaliyet gösteriyor ve faaliyetine devam ediyor olma şartı aranıyor.

GİRİŞİMCİLİĞE ÖZENDİRİYOR: KOSGEB, Genç Girişimci Geliştirme Programı ile, özellikle gençlerin girişimciliğe özendirilmesi ve eğitim altyapısına sahip bilgiye dayalı, katma değere sahip iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlıyor Bu doğrultuda, orta öğrenim sonrası örgün ve yaygın öğretim kurumları ve üniversitelerde düzenlenen, kuramsal ve uygulamalı girişimcilik eğitim programlarıyla, gençlere, girişimcilik, iş planı hazırlama, iş kurma ve yönetme gibi konularda eğitim veriliyor.
Bu programla, öğrencilerin kariyer planlaması yaptığı bir dönemde, girişimciliğin önlerine bir seçenek olarak sunulması amaçlanıyor. Verilen eğitim sonrasında, iş planı başarılı bulunduğu taktirde, iş fikrinin hayata geçmesi aşamasında girişimciye finansal destek de sağlanıyor.
Daha detaylı bilgi için
KOSGEB: (0-312) 595 28 00


TÜBİTAK 100 BİN YTL DESTEK VERİYOR

TÜBİTAK’ın girişimciliği destekleme faaliyetleri, ağırlıklı olarak teknoloji tabanlı uygulamalar ekseninde gerçekleşiyor. Bu konuda, TÜBİTAK’ın en yeni uygulamalarından biri “Teknogirişim Programı”. “Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı” olarak da adlandırılan “Teknogirişim Programı” özellikle eğitimli gençlerin, girişimcilik temelinde iş yaşamına kazandırılmasını, kendi iş fikirlerini hayata geçirmek üzere desteklenmesini öngörüyor. Henüz iki aylık olan bu programla, üniversite eğitimi almış gençlerin özellikle eğitim gördüğü alandaki bilgiye dayalı iş fikirlerini, ticari faaliyet olarak hayata geçirmeleri amaçlanıyor. Bu programdan lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli öğrenciler ve mezunlar yararlanabiliyorlar.

100 BİN YTL DESTEK VAR: Program kapsamında, girişimci adaylarına iş fikri doğrultusunda bir şirket kurduruluyor. Bu yapılırken, söz konusu iş fikrinin hayata geçirilme aşamalarının değerlendirildiği bir iş planı da oluşturuluyor. Bir başka deyişle, girişimciye nasıl bir iş planı hazırlaması gerektiği öğretiliyor. İş planı doğrultusunda şirketini kuran girişimci, TÜBİTAK’tan finansal destek alabiliyor. Şirketin, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı; ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderleri gibi maliyetlerinin yüzde 75’i, TÜBİTAK tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda, girişimciye en fazla 100 bin YTL oranında destek olunuyor ve bu destek bir yıl süreyle veriliyor. Bu programdan yararlanmak istiyorsanız, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumda veya yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmanız veya lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce tamamlamış olmanız gerekiyor. Yani, üniversite lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini bitireli beş yıldan uzun zaman geçmiş olan kişilerin başvurusu, alınmıyor.

NASIL BAŞVURACAKSINIZ: Programa başvuru için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor, istediğiniz tarihte başvuru yapabilirsiniz. Başvurmak için ise “Girişim Önerisi” ve “Girişim Planı” formlarını doldurmanız gerekiyor. Bu formlarda, TÜBİTAK tarafından ücretsiz olarak sağlanacak olan Girişimcilik ve İş Planı eğitimine katılmak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. “Girişim Önerisi” dahilinde, iş fikrinizin tanıtımını ve bir özetini yapmanız gerekiyor.  Ayrıca iş fikrinizin yenilikçi yönünü belirtmeniz, örneğin iş fikrinizin ortaya çıkış nedenlerini ve amacını özetlemeniz isteniyor. Kurmayı planladığınız işletme ile ilgili bilgileri de belirttikten sonra, ihtiyacınız olan toplam bütçeyi ve TÜBİTAK dışında yararlanabileceğiniz muhtemel finans kaynaklarını da yine “Girişim Önerisi” başvurusu kapsamında belirtmeniz gerekenler arasında yer alıyor.

İŞ SÜREÇLERİNİZİ ANLATMANIZ İSTENİYOR: Bir sonraki aşama olan “Girişim Planı” formundaysa, iş fikrinizin hayatiyet kazanması için uygulanacak yöntemlerle ilgili bilgiler bulunuyor. Ayrıca proje bütçesi, tahmini proje maliyet formları da yine bu form dahilinde veriliyor. Örneğin, iş fikrinizin hayata geçmesi için gerekli teçhizat ve bunların maliyeti, muhtemel seyahat giderleriniz ile işletme giderleriniz gibi maliyetleri, detaylı olarak bu formda belirtmelisiniz.  Son olarak “Girişim Planı”nda; kurulacak işin pazar analizi, pazarlama planı, üretim ve yönetim planı ile finansal plan da yer almalı. Tüm bu bilgileri içeren başvuru formlarıyla TÜBİTAK’a başvuruda bulunmanız mümkün. TÜBİTAK’tan, söz konusu başvuru formlarını kılavuzları ile birlikte alabilirsiniz. Böylece başvuru formunda yer alan soruları yanıtlayarak, iş fikrinizin hayata geçmesi için iş planı hazırlama yolunda adım atabilirsiniz.
Daha detaylı bilgi için
TÜBİTAK: (0-312) 467 77 98

TTGV YATIRIMIN YÜZDE 50'Bİ KARŞILANIYOR

BAŞVURALAR İKİ AYDA BİR KABUL EDİLİYOR: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın “Girişim Fon” çalışması, aslında bir risk sermayesi uygulaması. Bununla birlikte söz konusu fondan sadece işletmeler değil, hayata geçirilebilecek potansiyele sahip bir iş fikrine sahip olan girişimciler de faydalanabiliyor. Bu özelliğiyle “TTGV Girişim Fonu”, sadece mevcut işletmelere değil, başlangıç aşamasındaki girişimcilere de destek oluyor. “TTGV Girişim Fonu” çalışmasının ilk pilot uygulamaları, 2004 yılında başladı. TTGV bünyesinde Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin kurulması ve gerekli altyapının oluşturulmasından sonra destek mekanizması hayata geçirildi. “TTGV Girişim Fonu”, destek başvurularını iki aylık dönemlerle alıyor. 45’inci dönem başvuruları mart ayı sonunda tamamlandı. Bu ay itibariyle 46’ıncı dönem başvuruları alınmaya başlanmış durumda. Teknoloji Geliştirme Vakfı adından da anlaşılacağı üzere, teknoloji ve ileri teknoloji alanındaki iş fikirlerine destek veriyor. Enformasyon ve iletişim teknolojisi, yaşam bilimleri olarak da adlandırılan biyo-teknoloji ve sağlık yatırımları, ileri mikro-elektronik, polimerler, yarı-iletkenler, kompozit materyaller gibi ürünlerden oluşan ileri malzeme üretimi, TTGV Girişim Fonu’nun yatırım yaptığı başlıca alanlar arasında yer alıyor.

DEĞERLENDİRMEYİ 6 UZMAN YAPIYOR:Girişimci tarafından başvuru yapıldıktan sonra konu, TTGV bünyesindeki teknik ve mali uzmanlar tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme TTGV ve özel sektör yöneticilerinden oluşan 6 kişilik yatırım komitesi tarafından yapılıyor. Değerlendirme yapılırken, girişimcinin yetkin yönetim ekibine sahip olup olmadığına, ürünün pazar potansiyeline ve korunabilir pozisyonuna, iş fikrinin çıkış stratejisine ve yatırıma dönüştürme aşamalarına bakılıyor. Değerlendirme sonucunda, iş fikrinin hayata geçmesi yatırım komitesi tarafından uygun görülürse, girişimci ile birlikte yatırım maliyeti ortaya çıkarılıyor. “TTGV Girişim Fonu”, söz konusu yatırım maliyetinin, yüzde 50’sini karşılıyor. Başlangıç aşamasındaki işletmelere sermaye yatırımı yapan TTGV, şirketin azınlık hissedarı oluyor.
Daha detaylı bilgi için;
TTGV: (0-312) 265 02 72

TGV İKİ YILDIR GENÇLERİ ÖZENDİRİYOR

İLK ETAPTA BEŞ ÜNİVERSİTE: Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlerin girişimciliğe özendirilmesi amacıyla iki yıldan bu yana “Gençlik İçin Girişimcilik” isimli bir proje yürütüyor. Bu yıl beş üniversitede yaklaşık bin 500 öğrenciye ulaşması hedeflenen projenin amacı, genç girişimci adaylarını eğitmek, yenilikçi ve uygulanabilir iş fikirlerini hayata geçirmek. Proje, sırasıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.
Bu projeden, söz konusu üniversitelerde öğrenim gören son sınıf öğrencileri faydalanabilecek. Bu öğrenciler arasında kendi işini kurmak isteyen genç girişimci adaylarına, konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

HEDE F BİN 500 ÖĞ4RENCİ:Projenin ilk aşamasında, beş üniversitede toplam bin 500 öğrenciye kariyer planlama ve girişimcilik konusunda eğitim verilmesi planlanıyor. Ardından 250 öğrencinin fizibilite değerlendirmesi ve girişimcilik konusunda eğitim alacağı belirtiliyor. Üçüncü aşamada ise diğer iki aşamayı başarıyla tamamlayan 100 öğrenciye, iş fikirleri ile ilgili iş planlarının geliştirilmesi ve bu planların sponsorlara sunulması konusunda danışmanlık desteği verilecek. Ayrıca projenin final aşamasında “Gençlik İçin Girişimcilik Kurulu” tarafından başarılı bulunan iş fikirlerine, finansal destek sağlanacak.

25 BAŞARILI PROJE FİNANSA EDİLECEK: “Gençlik İçin Girişimcilik” iki yıldan bu yana sürdürülen bir proje. Beş üniversitede uygulanan projenin ilk yılında üç ayrı üniversiteden gençler, girişimcilik eğitimi almışlardı. Bu eğitimlerin sonunda verilen danışmanlık hizmetleriyle birlikte gençlerin ürettiği iş fikirleri arasından bazıları, Girişimcilik Kurulu’na sunuldu. Kurul tarafından belirlenen, uygulanabilir iş fikirlerine fon desteği sağlandı. Bunlardan bir tanesinin başarı öyküsüne geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız “genç girişimciler” konulu kapak haberimizde yer vermiştik. Eskişehir’de bir halı saha projesi gerçekleştiren genç girişimci ortaklar Osman Agen ve Alper Köstek, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Gençlik İçin Girişimcilik” projesinden faydalanan iki isim. Bu yıl da uygulanan proje kapsamında, girişimcilik kurulu tarafından her üniversiteden seçilecek beş projeye (toplamda 25 başarılı projeye), iş planlarına uygun miktarda finansal destek sağlanması amaçlanıyor.
Daha detaylı bilgi için
Toplum Gönüllüleri Vakfı: (0-216) 321 89 88

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle