Gündem Haberleri

  Gelecek yıla ilişkin bütçe göstergeleri açıklandı

  ANKA
  03.07.2007 - 12:00 | Son Güncelleme:

  Yüksek Planlama Kurulu’nun Orta Vadeli Mali Planı’na göre, 2008-2010 yıllarını kapsayan dönemde merkezi yönetim bütçe gelir ve giderlerinin GSYİH’ye oranı düşme eğilimi gösterecek.

  Bütçe gelirleri gelecek yıl için 206 milyar 206 milyar 951 milyon YTL olarak tahmin edilirken, aynı dönemde 225 milyar 859 milyon YTL tutarında da gider öngörüldü.

  Bu yıl için yüzde 2.8 olarak öngörülen bütçe açığının gelecek yıl yüzde 2.6, bir 2009 yılında yüzde 0.9’a, 2010 yılında ise yüzde 0.3’e inerek düşüş eğilimini sürdüreceği bildirildi.

  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2008-2010 Orta Vadeli Program’ın ardından ile aynı döneme ilişkin Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen Orta Vadeli Mali Plan’da açıklandı.

  GSYİH 719.8 MİLYAR YTL OLACAK

  Plan’da bütçe hazırlıkları sırasında dikkate alınacak makroekonomik göstergelere göre, GSYİH büyemesi 2008 yılında yüzde 5.5, 2009’da yüzde 5.7 ve 2010’da yüzde 5.7 olarak öngörüldü. Buna göre, Türkiye’nin GSYİH’si cari fiyatlarla 2008 yılında 719 milyar 888 milyon YTL, 2009 yılında 791 milyar 358 milyon YTL ve 2010 yılında da 869 milyar 924 milyon YTL’ye çıkacak. Yine Dolar bazında da bu tutar, 2008’de 482 milyar 693 milyon dolar, 2009’da 527 milyar 150 milyon dolar ve 2010’da da 571 milyar 154 milyon dolara ulaşacak.

  GSYİH deflatörü, gelecek yıl yüzde 5.1, 2009’da yüzde 4, 2010’da yüzde 4 olarak öngörüldü. Yıl sonu TÜFE oranı da 2008 ve 2009 için yüzde 4 olarak öngörüldü.

  BÜTÇE GİDERİ 225.8 MİLYAR YTL

  Ekonomik sınıflandırma bazında bütçe ödenek tavanlarını göre, Merkezi Yönetim Bütçe giderleri gelecek yıl 225 milyar 859 milyon YTL olarak tespit edildi. Bu tutarın 2009’da 228 milyar 70 milyon YTL, 2010’da da 238 milyar 45 milyon YTL’ye ulaşması bekleniyor. Faiz dışı giderler, 2008’de 166 milyar 559 milyon YTL, 2009’da 177 milyar 970 milyon YTL ve 2010’da da 190 milyar 795 milyon YTL olarak saptandı.

  Gelecek üç yılda personel giderleri katlanarak artacak. Gelecek yıl 47 milyar 855 milyon YTL personel gideri öngörülürken, 2009’da 50 milyar 256 milyon YTL, 2010 için de bu tutar 55 milyar 305 milyon YTL olarak öngörüldü.

  SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNE 6.2 MİLYAR YTL

  Gelecek yıl sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet primi tutarı 6 milyar 212 milyon YTL, 2009’da 6 milyar 515 milyon YTL ve 2010’da da 6 milyar 778 milyon YTL olması bekleniyor.

  FAİZ GİDERLERİ DÜŞECEK

  Faiz giderleri 2008’de 59 milyar 300 milyon YTL olarak öngörülürken, bu tutar bir sonraki yıl 50 milyar 100 milyon YTL’ye 2010’da da 47 milyar 250 milyon YTL’ye düşecek. Mal ve hizmet alım giderleri de gelecek yıl için 18 milyar 752 milyon YTL, bir sonraki yıl için de 19 milyar 496 milyon YTL, 2010’da 20 milyar 260 milyon YTL olarak saptandı.

  CARİ TRANSFERLER ARTACAK

  Cari transferler tutarı 2008 yılı için 72 milyar 807 milyon YTL, bir sonraki yıl için 78 milyar 863 milyon YTL ve 2010’da 83 milyar 995 milyon YTL olarak hesaplandı. Gelecek üç yıla ilişkin göstergeler sırasıyla şöyle:

  Sermaye giderleri: 12 milyar 403 milyon YTL, 13 milyar 635 milyon YTL, 14 milyar 989 milyon YTL.

  Sermaye transferleri: 2 milyar 553 milyon YTL, 2 milyar 958 milyon YTL, 3 milyar 6 milyon YTL.

  Borç verme: 4 milyar 211 milyon YTL, 4 milyar 397 milyon YTL, 4 milyar 513 milyon YTL.

  Yedek ödenek: 1 milyar 765 milyon YTL, 1 milyar 850 milyon YTL, 1 milyar 939 milyon YTL.

  BÜTÇE DENGESİNDE 18.9 MİLYAR YTL DÜŞÜŞ

  Merkezi yönetim bütçe dengesi gelecek yıl 18 milyar 909 milyon YTL, bir sonraki yıl 7 milyar 315 milyon YTL ve 2010’da 2 milyar 519 milyon YTL’ye düşmesi bekleniyor. Merkezi yönetim bütçe dengesinin GSYİH’ye oranı ise 2008’de yüzde 2.6, 2010’da yüzde 0.9 ve 2010’da yüzde 0.3 olarak hesaplandı. Faiz dışı fazlanın gelecek yıl 40 milyar 391 milyon YTL, bu tutarın bir sonraki yıl da 42 milyar 785 milyon YTL ve 2010’da da 44 milyar 731 milyon YTL olarak hesaplandı. Faiz dışı fazlanın GSYİH’ye oranı da aynı dönemler için sırasıyla yüzde 5.6, yüzde 5.4 ve yüzde 5.1 olarak belirlendi.

  Bütçe gelirlerinde düşüş eğilimi gözlenirken, 2008 yılında bu tutar 206 milyar 951 milyon YTL olarak tahmin edildi. Bu tutar 2009’da 220 milyar 755 milyon YTL, 2010 için de 235 milyar 526 milyon YTL olarak saptandı.

  BÜTÇE AÇIĞI DÜŞECEK

  2008-2010 döneminde, merkezi yönetim bütçe açığının düşüş eğilimi göstermesi öngörüldü. Bu yılın bütçesinde yüzde 2.8 olarak öngörülen bütçe açığının GSYİH’ye oranın 2008 yılında yüzde 2.6’ya, 2009 yılında yüzde 0.9’a, 2010 yılında ise yüzde 0.3’e düşeceği tahmin edildi. Mali Plan döneminde, GSYİH’ye oranı açısından 2008 yılında yüzde 5.6, 2009 yılında yüzde 5.4, 2010 yılında ise yüzde 5.1 oranında faiz dışı fazla hedeflendi. Yüksek faiz dışı fazlanın kamu borç stokundaki düşüş eğiliminin sürdürülmesini sağlayacağı kaydedildi.

  BORÇ STOKUNDA YÜZDE 56.9 DÜŞÜŞ

  Kamu brüt ve net borç stokunun GSYİH’ye oranında sağlanan düşüş eğiliminin 2008-2010 döneminde de devam etmesi bekleniyor. Bu yılın sonunda 2007 yılına göre 11.2 puanlık bir düşüş hedefleniyor. Kamu brüt borç stoku oranının, 2008’de yüzde 56.9, 2009’da yüzde 52.4, 2010’da ise yüzde 47.9; kamu net borç stokunun da 2007, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla yüzde 39.4, yüzde 35.1 ve yüzde 30.6 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

  VERGİ MEVZUATI SADELEŞTİRİLECEK

  Vergi yasalarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri, ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Özel girişimcilerin uzun vadeli planlama yapmalarını sağlamak ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla vergi politikalarında istikrar esas olacak. Doğrudan sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasına, istihdam ve ihracatın arttırılmasına, yüksek katma değerli ürün kapasitesinin geliştirilerek ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik vergi politikalarına devam edilecek.

  KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE YOĞUNLAŞACAK

  Kayıt dışı ekonominin azaltılması, vergi yükünün tabana yayılarak kayıtlı mükellefler üzerindeki yükün zaman içinde düşürülmesi ve bu suretle vergi gelirleri performansının artırılması amacıyla, 2008-2010 döneminde de kayıt dışı ekonomiye karşı yürütülen mücadele yoğun bir şekilde sürdürülecek. Ekonomi içinde haksız rekabete yol açan kayıt dışılıkla etkin mücadele sonucunda oluşacak kaynaklar, öncelikle istihdam üzerindeki mali yüklerin düşürülmesi amacıyla yapılacak vergi indirimleri nedeniyle oluşacak gelir kaybının telafisinde kullanılacak. Kamu finansman dengesi de göz önünde bulundurularak mali aracılık faaliyetleri üzerindeki vergi yükünün düşürülmesine yönelik çalışmalara devam edilecek.

   BÜTÇE TEKLİFLERİ GÖNDERİLECEK

  Bu arada kamu idareleri ile özel bütçe idareler

  2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı’na gönderecek. Kamu idareleri, yatırım tekliflerini değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na verecek.

  Gelir ve ödenek tekliflerinin hazırlanmasında, Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen ve Orta Vadeli Program’da yer alan makro politikalar, ilkeler, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler ile Mali Plan’daki ödenek teklif tavanları esas alınacak.(

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı