GeriGündem Fatih Belediyesi 30 zabıta memuru alımı yapıyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Fatih Belediyesi 30 zabıta memuru alımı yapıyor

Fatih Belediyesi 30 zabıta memuru alımı yapıyor

Fatih Belediyesi, kadrosunu genişletme amacıyla bünyesine 30 zabıta memuru alımı yapıyor. Ekonomi, İktisat, Halkla İlişkiler ve Tanıtım gibi birçok bölüm mezununun başvuru işlemini gerçekleştirebileceği Fatih Belediyesi 30 zabıta alımı için istenen belgeler, 5-9 Kasım tarihleri arasında teslim edilecek. Peki, Fatih Belediyesi 30 zabıta memuru alımı başvuru şartları ve süreci nasıl işleyecek? İşte, merak edilen o detaylar

KPSS P3 puanı ile en az 70 puan alanların değerlendirileceği Fatih Belediyesi zabıta memuru alımı için süreç, 5 Kasım tarihinde başlayacak. Zabıta adayları, talep edilen belgeleri hazırlayarak 11 Kasım tarihine kadar ilgili birime teslim edecek. Kriterlere uyan adaylar, sonraki aşamalara dahil edilecek. İşte, Fatih Belediyesi 30 zabıta alımı için başvuru detayları

FATİH BELEDİYESİ 30 ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 puan türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyece yapılacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, (Kurumdan ya da www.fatih.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,
d) KPSS sonuç belgesinin çıktısı,
e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
i) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 05/11/2018 gününden 09/11/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.30 arasında) Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) teslim etmeleri gerekmektedir.

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyece değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 03/12/ 2018 tarihlerinde saat: 09.30 başlamak üzere, Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle