GeriGündem Enerji Piyasası Kurulu'na borsa yasağı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Enerji Piyasası Kurulu'na borsa yasağı

Enerji Piyasası Kurulu Başkan ve üyeleriyle, Kurum personeli enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri ile diğer senkul değerlerini alıp satamayacaklar.Elinde bu menkul değerlerden bulunanlar 30 gün içerisinde satacaklar. Bunların eş ve birinci derecede kan akrabaları enerji piyasasında çalışamayacak.Bakanlar Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun örgüt yapısı ile personelinin çalışma esaslarını bir yönetmelikle belirledi.Yönetmelikle, Kurul üyelerine, üyelikleri süresince özel bir yasaya dayanmadıkça kamu ya da özel kuruluşlarda görev alma yasağı getirildi. Kurul üyeleri, görev sürelerinin sona ermesinden sonra da iki yıl süreyle enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketler ile bunların ortağı olduğu kuruluşlarda görev alamayacaklar. Bu şirketlere ortak olamayacaklar, bunlarda dolaylı ya da doğrudan ilişkiye giremeyecek ve enerji piyasasında ticari faaliyette bulunamayacaklar.Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, göreve başlamadan önce sahip oldukları, enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketler ile bunların iştiraklerine ait hisse senetleri ile diğer menkul değerleri üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri akrabaları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasından itibaren 30 gün içerisinde satarak veya devrederek elden çıkaracaklar.Kurum Başkan ve üyeleriyle Kurum personelinin eş ve birinci dereceye kadar kan hısımları enerji piyasasında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki şirketlerde ya da bunların ortaklıklarında atama tarihinden başlayarak üyelik ve görev süresi boyunca görev alamayacaklar. Bu tür işlere ortak olamayacaklar, bu şirketler ve iştiraklerden gelir sağlayacak dolaylı veya doğrudan ilişkiye giremeyecekler. Enerji piyasasında ticaretle uğraşamayacaklar.MAL BEYANIEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeleri, göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerinden itibaren biray içerisinde, görevleri devam ettiği sürede de iki yılda bir mal beyanında bulunacaklar. Kurum personeli ise Devlet memurlarının mal bildiriminde bulunmasına ilişkin düzenlemelere tabi tutulacak.