Gündem Haberleri

  Düşünce suçlusu vakıf kuramayacak

  Hürriyet Haber
  28.07.2001 - 14:54 | Son Güncelleme:

  Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinin ikinci fıkrasından hüküm giyenler, affa uğramış olsalar bile vakıflarda birim yöneticisi olamayacak.

  Yeni Vakıflar Birim Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmelik, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflarınyurt içinde birim açması, çalışması ve kapatılması esaslarını düzenliyor. Yeni yönetmeliğin ''Birim Yöneticilerinde Aranacak Şartlar''ı düzenleyen maddesine göre, şu suçlardan mahkum olanlar affa uğramış olsalar bile birim yönetiminde görev alamayacak:

  •  Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
  •  TCK'nın, Devletin şahsiyetine karşı cürümlerle ilgili cezaları düzenleyen ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olanlar,
  •  TCK'nın değişik 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla aynı kanunun değişik 316., değişik 317., değişik 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarındanbiriyle mahkum olanlar,
  •  TCK'nın değişik 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiiller ile aynı kanunun değişik 537. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar,
  •  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan suçlardan biriyle mahkum olanlar,
  •  İşlediği herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlardan gayri suçlar için 6 aydan fazla hapis cezasına mahkum olanlar.

   Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ''Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre, Kurulu Bulunan Vakıfların Yurt İçinde Şube, Temsilcilik, İrtibat Bürosu Veya Benzeri Adlarla Birim Açması, Bunların Çalışması, Denetlenmesi ve Kapatılmasıyla İlgili Yönetmelik''yürürlükten kaldırıldı.

   

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı