GeriGündem Çalıntı malı bilerek satana ve kabul edene hapis
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Çalıntı malı bilerek satana ve kabul edene hapis

TCK yeniden değişiyor. Çalıntı malı bilerek satın alan veya kabul eden kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilecek.1 Nisan'da yürürlüğe girecek yeni Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklik yapılmasını öngören teklif, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.     Komisyon, teklif üzerindeki çalışmalarını alt komisyon metni üzerinde yaptı ve TCK'da değişiklik içeren diğer teklifleri de görüştü.     Kabul edilen değişiklikle; TCK'nın 85. maddesinde düzenlenen taksirle ölüm ve yaralamaya neden olma suçunun alt cezası, 3 yıldan 2 yıla çekildi.        TCK'nın “kasten yaralama” başlıklı 86. maddesindeki “2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” ibaresi, “şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılır” şeklinde benimsendi.      Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin hiçbir surette yapılamayacağını içeren hüküm değiştiriliyor. Buna göre, yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde yapılmasının gerekli olması şartı aranacak. Ayrıca, rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin alınması gerekecek. Deneye izin verecek kurullarda çocuk hastalıkları uzmanı bulunacak.       TCK'nın konut dokunulmazlığının ihlali ile ilgili 116. maddesinin kapsamına işyeri de alınırken, bu fiilin şikayete bağlı olması hükmü getiriliyor.     TCK'nın 165. maddesinde yapılan değişiklikle bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı bilerek satın alan veya kabul eden kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilmesi benimsendi.     TCK'nın “imar kirliliğine neden olma”yı düzenleyen 184. maddesinde yapılan değişiklikle yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişinin, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına izin veren hüküm ise maddeden çıkarıldı.     TCK'nın “ihaleye fesat karıştırma” başlıklı 235. maddesinde yer alan ihalelerle ilgili suçları düzenleyen hükümlere “yapım ihaleleri” de ekleniyor.     Yağma, irtikap, resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili davalara da ağır ceza mahkemelerinin bakması öngörülüyor.     Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da değişiklik de içeren teklifte, kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimleri klinik hizmetleriyle ilgili işyeri açanlara verilen 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar olarak değiştirilirken, on bin güne kadar adli para cezası verilmesi de öngörülüyor.