GeriGündem Aile içi şiddete savaş
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  10
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Aile içi şiddete savaş

Adalet Bakanlığı, AB'ye uyum için bir gecede 86 genelge yayınlayarak rekor kırdı.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Cumhuriyet savcıları tarafından, aile içi şiddete maruz kalındığının öğrenilmesi halinde, bu konuda herhangi bir şikayet de gerekmediğinden derhal soruşturmaya geçilmesini istedi.
Adalet Bakanlığı'nın, 31 Aralık 2005'e kadar yayımladığı genelgelerin güncelleştirilmek amacıyla kaldırılmasının ardından ilgili mevzuata göre hazırlanan yeni genelgeler kapsamında, orman yangınlarına ilişkin de yeni düzenleme yapıldı.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek imzasıyla yayımlanan, Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulanmasıyla ilgili genelgede, toplumun vazgeçilmez temel birimi olarak kabul edilen ailenin, “güçlenmesi, gelişmesini sağlayabilmesi ve toplum içindeki fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sosyal ve ekonomik yönlerden olduğu kadar, hukuki bakımdan da korunması zorunluluğunun ortaya çıktığına” işaret edildi.

“KANUNDA DURAKSAMALAR VAR”

Genelgede, Türkiye'de de bu amacı gerçekleştirebilmek üzere çıkarılan kanunlardan biri olan “Ailenin Korunmasına Dair Kanun”un uygulanmasında bazı duraksamalar olduğunun gözlendiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu'nda, ailenin korunmasına ve aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı anımsatılan genelgede, söz konusu yasalarda, toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde gerçekleşen şiddetin yol açtığı veya açacağı zararların, toplum bünyesinde daha derin ve kalıcı izler bıraktığının vurgulandığı kaydedildi.

Bu itibarla, ailenin, Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasındaki eşitliğe dayandığına ilişkin Anayasa ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri de göz önünde bulundurularak, Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında, Cumhuriyet savcıları tarafından aile içi şiddete maruz kalındığının öğrenilmesi halinde, bu konuda herhangi bir şikayet de gerekmediğinden derhal soruşturmaya geçilmesi, ayrıca koruma kararı alınması için ivedilikle aile mahkemesi hakimine bildirimde bulunulması istendi.

Mahkeme tarafından tedbirleri içeren koruma kararının verilmesi durumunda, kararın, kanunun amacına uygun olarak infazının sağlanabilmesi için kolluk birimleriyle sıkı işbirliği kurulması gerektiği kaydedilen genelgede, mahkemece verilen koruma kararına uymayanlar hakkında kanuni işlemlerin yerine getirilmesi konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesi gereği vurgulandı.

BİR GECEDE 86 GENELGE

Adalet Bakanlığı, AB'ye uyum için bugüne kadar yayınlanan tüm genelgeleri güncelledi. Bakanlık bir gecede 86 genelge yayınlayarak tarihe geçti. Yeni Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un geçen yıl değişmesinin ardından bu kanunların günlük uygulamadaki çerçevesini oluşturan genelgeler de güncellendi. Böylece uygulama en azından kağıt üzerinde AB'ye uyum sağlamış oldu.

Kolluk kuvvetlerinin amiri olan savcıların soruşturmaların tüm aşamasına katılarak inisiyatifi polise bırakmaması çağrısında bulunulan genelgelerde Avrupa İnsan Hakları Sözmleşmesi'nden alıntılar yapıldı ve insan haklarının önemi vurgulandı . Genelgelerde, kamuoyunda yanlış yorumlamalara ve yakınmalara sebebiyet verilmesinin önüne geçilmesi bakımından, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Yüksek Yargı Organı Başkanları ve Başsavcıları, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları gibi devletin üst düzey görevlerinde hizmette bulunmuş veya halen hizmette bulunan kişiler hakkındaki soruşturmaların kolluğa bırakılmaksızın bizzat Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet başsavcıvekilleri tarafından yürütülmesi gerektiği kaydedildi. Bir gecede Türk Ceza Hukuk sistemini modernize eden genelgeler şöyle:

-  Mevcut Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması
-  Soruşturmaların Yürütülmesi, Soruşturma Evrakının Düzenlenmesinde ve Tamamlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
-  Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Mevzuatının Uygulanması ve İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesi
-  Soruşturmalarda İnsan Hakları İhlallerine Yol Açmaması
-  Devlet Düzeninin Korunması İle İlgili Suç Teşkil Eden Olayların Bildirilmesi 
- Örgütlü Suçlar ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığının Değerlerinin Aklanmasının Önlenmesi
-  Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar
-  İşkence ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Olarak Yapılan Soruşturmalar
-  İnfaz İşlemlerinin Takibi ve Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
-  Şüpheli-Sanık Karar Takip Formu, Gıyabi Tutuklama ve Yakalama Emirlerinin Güncelliğinin Sağlanması
-  Bakanlıktan Görüş Talepleri İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
-  Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Yapılan İnceleme ve Soruşturma İşlemleri
-  Avukatlar Hakkında Yapılan İnceleme ve Soruşturma İşlemleri
-  Noterler Hakkında Yapılan İnceleme ve Soruşturma İşlemleri
-  En Üst Dereceli Kolluk Amirleri Hakkında Yapılan İnceleme ve Soruşturma İşlemleri
-  Kanun Yararına Bozma Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
-  Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kurulu İşlemleri
-  Kovuşturma Yapılması Adalet Bakanlığının İznine Bağlı Suçla İlgili İşlemler
-  Kamu Güvenliği Sebebiyle Davanın Naklinin İstenmesi Durumunda Yapılacak İşlemler
-  Özel Af Taleplerinde Yapılması Gereken İşlemler
-  Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni İle Ertelenmesi
-  Faili Meçhul Olay ve Cinayetler
-  Asker Kişiler Hakkındaki Soruşturma
-  Şüphelilerin Müdafi Yardımından Yararlandırılması
-  Resmi Yazışmalar
-  Cumhuriyet Savcıları Tarafından Soruşturmalar Sırasında Basın ve Yayın Organlarına Bilgi Verilmemesi
-  Adliye ve Duruşmalarda Güvenlik ve Düzenin Sağlanması
-  Kalem Hizmetlerinin Denetlenmesi
-  Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Sürelerin Ceza Mahkumiyetinden Mahsup Edilmesi
-  Tebligat İşlemleri
-  Terörle Mücadele Kanunun Uygulanmasında Görev Alan Kamu Görevlilerinin Tanık Olara Dinlenirken Kimlik ve Görüntülerinin Deşifre Edilmemesi
-  Suç Eşyası Olarak El Konulan Kültür Varlıkları İle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler
-  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri  Kanununa Aykırılık
-  Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması
-  Demiryollarında Meydana Gelen Kazalarla İlgili Soruşturmalar
-  Orman Yangınları
-  Yıl Sonu Devir İşlemlerinden Dolayı Adli Hizmetlere Ara Verilmesi
-  Adli Mercilere Yapılan Başvurular
-  Tahditli Kişilerle İlgili Bilgiler
-  İş Sahiplerine İyi Davranılması
-  Adı ve Soyadı Düzeltmesine İlişkin Talep
-  İl Emniyet Komisyonu Toplantılarına Katılınması
-  Kitap Satışlarına Aracı Olunmaması
-  Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler
-  Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileştirme İşlemleri ve Diğer Hükümler 
- Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilen Ödeneklerin Kullanımı, Diğer Hükümler
-  Ceza İnfaz Kurumlarında Lojman Tahsisi ile Yapım ve Onarımlar
-  Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Eğitimi
-  Disiplin Suç ve Cezalarına Ait Esaslar
-  Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri
-  Personel İşlemleri
-  İstatistik İşlemleri
-  Yıllık İstatistik Bilgi Toplama Formlarının Düzenleme ve Gönderme Esasları
-  Üçer Aylık İstatistik Bilgi Toplama Formlarının Düzenlenme ve Gönderilme Esasları
-  İnfaz Hakimlikleri İstatistik Bilgi Toplama Formalarının Düzenlenme ve Gönderlime Esasları
-  Fikri ve Sınai Haklar İstatistik Bilgi Toplama Formlarının Düzenlenme ve Gönderilme Esasları
-  Taşra Personelin Çalışma Düzeni
-  Bildirme Fişleri ve Silme Kararları
-  Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Uygulanması
-  Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
-  Yabancı Uyrukluların Özgürlüklerinin Kısıtlanması ve Serbest Bırakılmalarının Bildirilmesi
-  Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi
-  Ülkemizde Görevli Diplomatik Misyon Mensuplarının Bağışıklık ve Ayrıcalıkları
-  NAFTA-SOFA Uygulaması
-  Hakim ve Savcıların Türk Bayrağına Sarılması
-  Yıllık,Mazeret,Hastalık ve Doğum İzinleri
-  Hasta Sevk İşlemleri
-  Mesaiye Riayet Edilmesi
-  Resmi Yazışma ve Tebligat İşlemlerinde Uyulması Gereken Esaslar
-  Kamu Görevlileri Kanunun Uygulanması
-  Etik Sözleşmesi
-  Pasaport ve Silah Ruhsatı İşlemleri 
-  Hususi Damgalı Pasaportları Verme Yetkisi
-  Hakim,Cumhuriyet Savcısı ve Adli Personelinin Bilgi Formu
-  İş Cetvellerinin Doldurulması
-  Sicil Raporları
-  Atama ve Yetki Talepleri
-  Mal Bildirimi
-  Staj Fişleri
-  Yaş Haddinden Emekliye Ayrılacaklarla İlgili İşlemler
-  Not Düzeltme Talepleri
-  İcra Müdürlüklerinde Dışardan Görevli Çalıştırılmaması
-  İcra Müdür ve Yardımcılarının Disiplin Soruşturması
-  Aday Memurların Eğitimi
-  Yüksekokul Öğrencilerinin Stajları
-  Sağlık Karnesi

Ayrıntılı bilgi için http://www.adalet.gov.tr/yenigenelgeler/duyuru.htm adresine başvurulabilir.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle