GeriEkonomi Kamuda suyun başındakiler de sıkıntılı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kamuda suyun başındakiler de sıkıntılı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) kamunun etkinliğini, kamu hizmetlerinin ise kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya konulan Toplam Kalite Eğtimiçalışmaları kapsamında bir durum anketi düzenledi. Kamu çalışanlarının genel memnuniyet oranı yüzde 48 olarak belirlendi. Çalışanların en fazla rahatsızlık duyduğu konuyu ise maaşların düşüklüğü.

Araştırma sonucunda kamu çalışanlarının çalışma yaşamlarına ilişkin genel memnuniyet oranı 100 üzerinden 48 olarak tespit edildi.

Yönetim sistemleri bazında da liderlik puanı 52, politika ve strateji puanı 46, çalışanların yönetimi puanı 43, diğer kaynakların yönetimi puanı 50, süreç yönetimi puanı da 48 olarak saptandı. Kamu yöneticilerinin bütün bu konulara bakışında genel ortalama puan 54, diğer çalışanlar için ise 46.8 olarak hesaplandı.

Aynı tarzda bir araştırma Kamu Yönetimini Yeniden Keşfetmek İçin Ulusal İşbirliği Programı çalışmaları kapsamında ABD`de de Personel Ofisi`nce gerçekleştirildi. 50 bin 844 kamu çalışanına yönelik araştırmada, bu ülkedeki kamu çalışanlarının memnuniyet ortalaması yüzde 63 olarak belirlendi. ABD`de memnuniyet oranının öğretim üyeleriiçin yüzde 73, Nasa`da yüzde 71, ABD Kara Kuvvetleri`nde de yüzde 63 olarak saptandığı bildirildi.

EN FAZLA MAAŞLAR ELEŞTİRİLİYOR

TÜSSİDE`nin araştırması, Türkiye`deki kamu çalışanlarının en fazlamaaşların azlığından yakındıklarını da ortaya koydu.

Kamu çalışanlarının performans değerlendirmesinden de memnun olmadığı, başarı ve üretkenliğe uygun davranılmadığına inandığı, başarısız personel için de tedbir alınmadığı görüşünde olduğu vurgulandı. 

Kamu yöneticilerinin işlerini daha fazla benimsediği sonucunu veren araştırmada, yöneticilerin çalıştıkları kurumun misyonunu paylaştıkları ifade edildi.

MALİYECİLER DE ŞİKAYETÇİ

Bu arada TÜSSİDE araştırması, devlet bütçesine yön veren, kamu çalışanlarının maaş zamlarında ön belirleyici olan Maliye Bakanlığı personelinin de aldıkları ücretten ne kadar şikayetçi olduğunu gözler önüne serdi.

Sürekli Kalite Geliştirme Projesi çerçevesinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü`nde düzenlenen ankete göre, memurların sadece yüzde 23.4`ü aldığı ücreti tatmin edici buluyor. Her100 memurun 76-77`si ise kendilerine verilen maaşla geçinmelerinin mümkün olmağını belirtiyor.

Memurların:

Yüzde 80.1`ine göre devletin kreş, misafirhane, tatil tesisi gibisosyal imkanları da yetersiz.
Yüzde 75.1`ine göre çalışanların performansı yeterince değerlendirilmiyor. 
Yüzde 74.5`ine göre üst yönetim başarısız, yetersiz memurların gelişmesi, yetişmesi için tedbir almıyor.
Yüzde 73.8`ine göre yemek dahil çalışanlar için yeterli sosyal faaliyette bulunulmuyor.
Yüzde 72.7`sine göre üst yönetim, politika belirlenmesinde çalışanların fikir ve katkılarını almıyor.
Yüzde 69.9`una göre üst yönetim çalışanların girişimci ve esnek olmalarını desteklemiyor.
Yüzde 69.1`ine göre çalışanlar, başarı ve üretkenliklerine uygun takdir ve taltif edilmiyor.
Yüzde 67.5`una göre, çalışanlara kendilerini ilgilendiren önemli konular ve gelişmeler hakkında düzenli bilgi verilmiyor.
Yüzde 66`sına göre kurum yönetimi çalışanların çeşitli konulardaki görüş ve fikirlerine önem vermiyor.
Yüzde 63.3`üne göre başarılı çalışmanın, işi iyi yapmanın ne demek olduğu da açık ve net şekilde tanımlanmıyor.
Yüzde 61.5`una göre, çalışanlara yeterli ve kaliteli sağlık hizmeti verilmiyor.
Yüzde 59`una göre üst yönetim, dünyadaki gelişmeler ışığında değişim ihtiyaçlarını görüp, önlem alamıyor.
Yüzde 58.2`sine göre, üst yönetim çalışanların kişisel ve ailevi sorunlarına anlayışla yaklaşmıyor.
Yüzde 58.2`sine göre çalışma ortamını iyileştirmek için de yeterli kaynak sağlanmıyor.
Yüzde 52.9`u, tekrar işe girecek olsa aynı işi yapmayacağını söylüyor.

ALTYAPI İYİ DE...

Maliye Bakanlığı`nca düzenlenen ankette en yüksek puan alan değerlendirme alanları ise şöyle sıralandı:

Memurların:

Yüzde 73.7`si hangi iş için kime gideceğini biliyor.
Yüzde 66.5`una göre kurumda bilgiler düzenli ve güvenilir saklanıyor.
Yüzde 65`i kurumdaki mesai arkadaşları ile ilişki ve iletişimden memnun.
Yüzde 62.6`sına göre özlük hakları ve diğer bilgilerle ilgili kayıt ve dökümantasyonlar düzenli.
Yüzde 60.7`sine göre kurumda hangi işten kimin sorumlu olduğu açık.
Yüzde 59.5`una göre mevcut teknolojik altyapı da yeterli.
Yüzde 56.5`una göre üst yönetim çalışanların dünya görüşüne, kültür, inanç, mezhep ve siyasi yaklaşımına saygı gösteriyor


Yorumları Göster
Yorumları Gizle