Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Düzeltme ve cevap

  Hürriyet Haber
  20.10.2005 - 23:57 | Son Güncelleme:

  Gazetenizin 23 Ağustos 2005 günlü Sefa Kaplan imzalı birinci sayfasında ‘İzmir’de Toplu İntihal İddiası’ ve dördüncü sayfasında ‘İzmir’de Bilimsel Sahtekárlık İddiası’ başlıklı haber ile kamuoyu yanıltılmıştır. Şöyle ki; gerek ‘İzmir’de Bilimsel Sahtekárlık İddiası’ başlığı altında ve gerek yazının ilk paragrafında yer alan Türk Tabipler Birliği’nin her üç isme de meslekten men cezası verildiği ifadesi yanıltıcıdır. Türk Tabipler Birliği’nin Mustafa Özkan ve çalışma arkadaşlarının savunmalarını dahi almadan verdiği ceza kendilerine tebliğ bile edilmeden Ankara idare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. (Karar No: 2004/780) Cezanın mahkeme kararı ile iptal edildiği konuyu araştıran gazeteci Sefa Kaplan’a bildirildiği halde yazıda bu hususun belirtilmemiş olması kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

  Haberde yazıldığı şekli ile Rektörlük ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nin ilgili kişileri uyardığı yolundaki ifade de gerçeği yansıtmamaktadır. Mustafa Özkan ve Ahmet Ekin, ne Rektörlükten ne de Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nden herhangi bir uyarı cezası almamıştır.

  İddiaların sahibi Prof. Dr. İzge Günal, Doç. Dr. Mustafa Özkan’ın doçentlik başvurusu sonrasında jüri üyelerine mektup yazarak aynı iddiaları ileri sürmüştür. Ancak 5 profesörden oluşan jüri, Dr. Mustafa Özkan’ın dosyasını incelemiş ve herhangi bir bilimsel sahtekárlığa rastlanmamış ve kendisine doçentlik hakkı verilmiştir. Bu husus iddialar açısından oldukça önemlidir. Çünkü doçentlik sınav yönetmeliğinin ilgili maddesine göre, etik suç işlediği tespit edilen bir öğretim görevlisine doçentlik sınav hakkı verilmeyeceği gibi, bu kişi bir daha doçentlik başvurusu dahi yapamaz. Bu husus Sayın Sefa Kaplan’a ayrıntılı olarak açıklandığı belgelendirildiği halde haberde bu husus gözardı edilmiştir.

  Prof. Dr. İzge Günal haberde yer alan görüşlerini, iddia konusu makalelerin yayınlandığı iki yayın kuruluşuna da iletmiştir. Bu kuruluşlar Joumal Of Shoulder and Elbow Surgey ve Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica’dır. Bu dergiler tarafından açılan soruşturmalar sonucunda da haberde ismi geçen her üç akademisyen aklanmışlardır. İlgili kurumların soruşturma sonuçlarını bildirir yazılarını Sayın Sefa Kaplan’a gönderilmiş olmasına rağmen haberde değinilmemesi, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

  Haberin ‘Suçlananlar Ne diyor’ başlıklı bölümünde Mustafa Özkan ve Ahmet Ekin’in açıklamalarında daha önce bilgilendirme amacı ile Sayın Kaplan’a gönderilen net yanıt ve belgeler dikkate alınmadan bazı cümleler değiştirilerek ve eksik yazılarak yazının içeriği boşaltılmış ve kamuoyunu yanıltıcı hale getirilmiştir. Ayrıca Dr. Mustafa Özkan’ın doçentlik tezinde sahtecilik olduğu söylemi tamamen hayal ürünüdür. Çünkü doçentlik tezi diye bir yazı yoktur. Herhalde kastedilmek istenen uzmanlık tezidir. Ve buradan da yazının ne kadar baştan savma yazıldığı saptanabilir. Dr. Mustafa Özkan’ın uzmanlık tezi 5 profesör tarafından incelendikten sonra kabul edilmiş ve daha sonra İzge Günal’ın şikáyeti üzerine birçok kurum tarafından incelenmiş ve herhangi etik suça rastlanmamıştır.

  İdari yargıya açtığı tüm davalar reddedilmiştir. Yukarıda açıkça ve belgeleri ile açıklandığı üzere Prof. Dr. İzge Günal’ın iddiaları yeni olmayıp, 2001 yılından itibaren gerek yurt içerisinde gerekse yurtdışında ilgili kurumlarca defalarca soruşturma konusu yapılmış, haberde ismi geçen Doç. Dr. Mustafa Özkan ve Prof. Dr. Ahmet Ekin, soruşturmalardan aklanarak çıkmıştır.

  Bu kişi hakkında açılan manevi tazminat ve haksız yayınların durdurulmasına ilişkin davaların halen devam etmekte olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

  Saygılarımızla

  Prof. Dr. Ahmet EKİN, Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN Vekili: Av. Fahri ALPASLAN

  Düzeltme ve cevap

  Gazetenizin 23 Ağustos 2005 günlü Sefa Kaplan imzalı birinci sayfasında ‘İzmir’de Toplu İntihal İddiası’, dördüncü sayfasında ‘İzmir’de Bilimsel Sahtekárlık İddiası’ başlıklı haberle kamuoyu yanıltılmıştır. Haberde yer alan Türk Tabipler Birliği’nin her üç isme de 15 gün meslekten men cezası verdiği ifadesi doğru değildir. Türk Tabipler Birliği’nin haberde bahsi geçen kişilere verdiği ceza Ankara 9. İdare Mahkemesi 2003/1810 E 2004/739 K sayılı ilamıyla iptal edilmiştir. Bu durum Sayın Sefa Kaplan’a bildirilmiş olmasına rağmen haberde aksinin söylenmiş olması kamuoyunu yanıltmıştır.

  Rektörlük ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nin müvekkilimi uyardığı yolundaki ifade gerçek değildir. Müvekkilim hiçbir kurumdan uyarı cezası almamıştır.

  İddiaların sahibi Prof. Dr. İzge Günal, müvekkilimin doçentlik başvurusu sonrasında jüri üyelerine mektup yazarak aynı bilimsel sahtekárlık iddialarını ileri sürmüştür. İddiaları dikkate alan jüri üyeleri konuyu Üniversiteler Arası Etik Kurulu’na sevk etmiş, soruşturmalar sonunda (bu süreçte tamamı Ortopedi Anabilim Dalında Uzman Öğretim üyelerinden oluşan bir alt komisyonda kurulmuştur) hakkındaki tüm iddialardan aklanarak çıkmış, neticede kendisine doçentlik sınavına girme hakkı verilmiştir. Doçentlik sınav yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca etik suç işlediği tespit edilen bir öğretim görevlisine doçentlik sınav hakkı verilmez. Müvekkilim bu suretle hakkındaki bilimsel sahtekárlık iddialarından aklanmıştır. Bu husus Sayın Sefa Kaplan’a ayrıntılı olarak açıklandığı, belgelendirildiği halde haberde bu hususa yer verilmeyerek müvekkilim zan altında bırakılmıştır.

  Prof. Dr. İzge Günal haberde yer alan iddialarını makalelerin yayınlandığı Journal Of Shoulder and Elbow Surgery ve Acta Ortopedica et Traumatologica Turcia dergilerine de bildirmiştir. Bu dergiler tarafından açılan soruşturmalar sonucunda haberde ismi geçen akademisyenler hakkında iddiaların varit olmadığına karar verilmiştir. Makalelerde suç unsuruna rastlanmadığına dair kararlar yazara gönderilmesine rağmen iddialar doğrulanmış gibi haber yapılması kamuoyunu yanıltmıştır.

  ‘Suçlananlar ne diyor?’ başlıklı bölümde, ‘uzmanlık tezimin başka bir üniversitede yapılması ve yayında emeği geçmeyen Prof. Ahmet Ekin ve Doç. M. Özkan’ ifadesi müvekkile ait değildir. Sefa Kaplan’a gönderilen açıklama şöyledir: ‘Uzmanlık tezimin başka bir üniversitede yapılması sonrası yayınında sözde emeği olmayan A.E. ve M.Ö.’nün yazar olması etik bir suç değildir.’ Müvekkil tarafından verilen beyanın değişik aktarılması kamuoyunu yanıltmıştır.

  ‘Hastalar Riske Giriyor’ başlığı kamuoyunu yanıltmıştır. Bilimsel çalışmalardaki isim sıralaması ve/veya iddia edilen sözde diğer etik sorunlarla hasta tedavisinin hiçbir ilişkisi yoktur. Hastalar konunun içine çekilerek haber sansasyonel hale getirilmeye çalışılmıştır.

  İddia sahibi hakkında açılan manevi tazminat ve haksız yayınların durdurulmasına ilişkin davaların halen devam etmekte olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımla.

  Abdülkadir BACAKOĞLU,

  Vekili: Av. Cem KURPINAR

  Etiketler: son dakika
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı