Merhaba
Hürriyet Facebook deneyiminden yararlanmak için Facebook ile giriş yapın.
Hürriyet'i Takip Et
Hürriyet'i Takip Et!
Hürriyet Facebook
Hürriyet Twitter

Kamuya borcu olan yurtdışına çıkabilecek

12 Eylül 2013
  Kamuya borcu olan yurtdışına çıkabilecek

  Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan haciz işlemleri ve kamu borçlularına ilişkin değişikliklerin yer aldığı ‘Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de, kamu borçlularının yurtdışı yasağının kaldırılması, BES’teki birikimlere haciz getirilmesi, elektronik ortama taşınan haciz işlemlerinde PTT’ye de yeni sorumluluklar getirilmesi gibi önemli değişiklikler yapıldı.

  Tebliğ’e göre, devlete ait olup ilgili kanunlar kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödemeyen ya da kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışını yasaklayan hüküm yürürlükten kaldırıldı.

  BES’TEKİ ALACAKLAR KAPSAMDA

  Tebliğ’de yapılan dikkat çekici değişiklikler özetle şöyle:
  -Erişme kontrollü karayollarından kaçak geçiş yapanlara uygulanan geçiş ücreti ve idari para cezaları dışındaki devlete ait alacaklardan “vergi dairelerince tahsil edilenlerin PTT’ye bağlı birimler aracılığıyla tahsil edilmesine yetki verildiği takdirde” yetki verilen amme alacakları da söz konusu birimler tarafından tahsil edilebilecek.
  -Hacze konu olaylarda mal varlığı araştırmasının elektronik ortamda yapılabilmesi durumunda takip konusu tüm amme alacakları için tutar sınırı olmaksızın yurt çapında mal varlığı araştırması elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

  POSTA ÇEKİ HESAPLARI

  -Amme borçlusunun PTT’ye bağlı birimler nezdindeki posta çeki hesaplarında yer alan varlıklarının, ülke genelinde tek bir merkezden sorgulanması mümkün olduğundan, bu varlıkların araştırılması alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki PTT merkezine haciz bildirisinin tebliği suretiyle yapılacak.
  -Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamındaki bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlere, nafaka alacaklılarının hakları saklı kalmak üzere, haciz uygulanabilecek.

  Her türlü hakkı saklıdır.

  Viplay.com - Yorumlarınızı Yazınız
  Bu haber hakkında henüz yorum yok. Yorumlarınızı Yazınız.
   ADnet  
  Reklam için
  © Copyright 2015 Hürriyet - Doğan Yayın Holding