GeriBilgi 1 Kasım 2015 Genel Seçimi | CHP seçim vaatleri
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

1 Kasım 2015 Genel Seçimi | CHP seçim vaatleri

1 Kasım 2015 Genel Seçimi | CHP seçim vaatleri

1 Kasım 2015 Genel Seçimlerin'de birçok parti vaat verdi. CHP'nin seçim vaatleri nelerdir?

1 Kasım 2015 Genel seçimleri için CHP birçok miting düzenleyip insanlarla buluştu. CHP öncüsü Kılıçdaroğlu yaptığı mitinglerde vaatlerinden bahsetti. İşte o vaatler...

REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM: CHP’NİN YENİ
KALKINMA HAMLESİNİN TEMEL İLKELERİ

İNSAN ODAKLI KALKINMA

• İnsan odaklı bir kalkınma anlayışıyla hareket edeceğiz.

• Ekonomik kalkınmada yalnızca toplam geliri artırmayı değil, insani
gelişmeyi de hedefleyeceğiz.

• Gelir adaletsizliklerine son vereceğiz.

• İşsizlikle etkin şekilde mücadele edecek, tüm yurttaşlarımıza iş
olanağı yaratacağız.

• Nitelikli iş gücünü yaratacak ve nitelikli işlerle buluşturacağız.

• Gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın,
ekonomik hayata ve üretime katılmasına fırsat sağlayacağız.

1 Kasım 2015 Genel Seçimi | CHP seçim vaatleri

BİLGİ VE TEKNOLOJİ İLE ÜRETEN VE BÜYÜYEN EKONOMİ

• Sadece tüketen değil, üreten bir ekonomi modelini esas alacağız.

• Türkiye’nin emek yoğun bir ekonomiden, üreten ve bilgi yoğun bir
ekonomiye geçmesini sağlayacağız.

• Doğa duyarlılığını ve enerji verimliliğini artıracak bir üretim stratejisini
hayata geçireceğiz.

• Türkiye’yi kendi markalarını yaratan bir ileri üretim ve teknolojik
gelişme üssüne dönüştüreceğiz.

• Teknolojik gelişmeden ve bunun sunduğu yaşam kalitesindeki
artıştan toplumun tüm kesimlerinin yararlanmasını sağlayacağız.

GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET İLE İSTİKRARLI, KAPSAYICI VE
İSTİHDAM SAĞLAYAN BÜYÜME MODELİ

• Yoksulluk, işsizlik ve kayıt dışılıkla mücadelede, iş gücünün niteliğinin
yükseltilmesi ve düşük ücret sorunlarının çözülmesinde devletin
düzenleyici ve denetleyici rolünden etkin bir şekilde yararlanacağız.

• Büyüme stratejisini; üretim, gelir dağılımı, sosyal kapsayıcılık ve
sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında tasarlayacak ve uygulayacağız.

• Yeni teknoloji alanlarının yanı sıra, geleneksel üretim sektörlerinde
katma değeri yüksek ürün ve faaliyetleri geliştireceğiz.

• Yerel yatırımlarla ve doğrudan yabancı yatırımlarla, üretim
kapasitelerinin artırılmasını sağlayacağız.

• Dışa açık, ama finansal dalgalanmalara karşı dayanıklı, yatırım odaklı bir
istihdam ve büyüme stratejisi izleyeceğiz.

• Devletin istihdam ve rekabet alanında kolaylaştırıcı ve destekleyici
olmasını sağlayacağız.

• Özel sektörün faaliyet göstermediği alanlarda, bölgesel gelişmişlik ve
gelir farklılıklarının giderilmesi için kamuyu öncü konuma getireceğiz.

• Kamu yatırımlarında etkinliği, saydamlığı ve kurumlar arasındaki
eşgüdümü sağlayacak reformları gerçekleştireceğiz.

1 Kasım 2015 Genel Seçimi | CHP seçim vaatleri

GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ: CHP EKONOMİ PROGRAMI İLE İLK
20 YILLIK HEDEFLER

• İnsani gelişmişlik endeksinde Türkiye’yi ilk 20 ülke arasına taşıyacağız.

• Verimliliğin büyümeye katkısını artırarak, yıllık ortalama büyüme
hızını %6’ya çıkaracağız.

• Yatırımları ve üretimi ayağa kaldırarak yılda en az 1 milyon kişiye
istihdam imkânı sağlayacağız.

• İşsizliği % 5’in altına indireceğiz.

• Enflasyonu % 4’ün altına düşüreceğiz.

• Yurt içi tasarruflar ve yatırımların GSYH’deki oranlarını kademeli olarak
% 30’a ulaştıracak, kronikleşen cari açık sorununu önümüzdeki 20 yılda
ortadan kaldıracağız.

EKONOMİ YÖNETİMİNDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE
ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

• Vatandaşına hesap veren, saydam bir devlet anlayışını egemen
kılacağız.

• Vergi denetimlerini muhalif iş adamlarını cezalandırma aracı
olmaktan çıkartacağız.

• Katılımcı demokrasi, örgütlü toplum, saydam ve hesap veren hukuk
devleti anlayışıyla ekonomide güvenilirliği artırarak yatırım iklimini
geliştireceğiz.

1 Kasım 2015 Genel Seçimi | CHP seçim vaatleri

YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER

• Kamu İhale Kanunu’nu AB standartlarına uygun hale getireceğiz.

• TBMM’nin Bütçe Hakkı’nın kapsamını genişleterek, Sayıştay’ın bütçe
hakkının kullanılmasına yönelik yürütme üzerindeki denetimini
etkinleştireceğiz.

• Ekonomik ve Sosyal Konsey’i, “Ekonomi, Toplum ve Çevre Konseyi”
haline getirerek, Konsey’e işlevsellik kazandıracak ve Konsey’in düzenli
toplanmasını sağlayacağız.

• Bütçenin etkin denetimi için başkanlığını ana muhalefet partisinin
yürüteceği Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız.

ETKİN MALİYE POLİTİKASI

• Kamu idaresi tarafından tespit edilecek olan stratejik plan ve
performans göstergelerinin, kuruluşların bütçelerinde yer almasını
zorunlu hale getireceğiz.

• Kamuda mali disiplini bozan özel hesap uygulamasına son vereceğiz.

• Vergi harcamalarını ve vergi harcamalarının etkilerini kapsayan
raporun bütçe kanun tasarılarıyla birlikte TBMM’ye sunulmasını
sağlayacağız.

GÜVEN VEREN PARA POLİTİKASI

• Merkez Bankası’nı keyfi müdahalelerden bağımsız hale getirecek,
Kurum’un itibarını iade edeceğiz.

• Enflasyon hedeflemesi uygulamasını etkinleştirecek, para
politikasında saydamlığı artıracağız.

• Enflasyonla mücadelede iyi yönetişim sağlanması amacıyla Para
Politikası Kurulu’nun (PPK) yeterli sıklıkta toplanmasını sağlayacağız.

• PPK tutanaklarının dünyadaki uygulamalara uygun şekilde, saydam
olarak yayımlanmasını sağlayacağız.

CHP SEÇİM VAATLERİ'NİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ


Yorumları Göster
Yorumları Gizle