Hemşirelerin eğitiminde değişiklik

Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile daha önce “Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu” olarak belirlenen “Kurul” tanımı, “Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge uyarınca belirlenecek Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu” olarak değiştirildi.

Tebliğin, sınav sorularına ilişkin maddesinde de değişikliğe gidildi. Buna göre, eğitim sonunda yapılacak sınavlarda sorulacak sorular, Kurul tarafından en az 50 adet hazırlanacak. Sınavlar, yılda iki defa Bakanlığın bildireceği gün, saat ve merkezlerde yapılacak. Kursiyerler, eğitimi takip eden altı ay içerisinde yapılacak ilk sınava girmekle yükümlü olacak.

Enfeksiyon hemşireleri için sınav, daha önce eğitimin son gününde İl Sınav Komisyonu tarafından eğitim merkezlerinin bulunduğu Müdürlüklerde Bakanlığın bildireceği gün ve saatte yapılıyordu.
Haberle ilgili daha fazlası: