GİB: e-Adisyon zorunlu değil

GİB: e-Adisyon zorunlu değil

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-belge uygulamalarına ilişkin bazı haberlerin yanlış yönlendirici nitelikte olduğunu bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında ‘Lokantalara e-Adisyon zorunluluğu getirildi’, ‘Lokanta, kafe ve pastanelere e-Adisyon zorunluluğu getirildi’, ‘Kapalı Dükkâna e-Adisyon Yükü’, ‘e-İrsaliye Kalktı’ başlıkları ile yer verilen haberlerde elektronik belgeler ve kullanımına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı genel tebliğ düzenlemesiyle ilgili gerçeği yansıtmayan yanıltıcı bilgiler yer aldığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Vergi kanunları gereğince mükelleflerin düzenlemek zorunda olduğu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, saklanması, iletilmesi şeklinde özetlenebilecek e-belge uygulamalarının gelişen teknolojiden azami seviyede yararlanarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan uygulamalar olduğuna değinilen açıklamada, e-Adisyon uygulamasının da mevcut kağıt ortamındaki adisyon belgesini elektronik ortamda düzenlemek isteyen mükelleflere imkan sağlamak amacıyla geliştirildiği ve herhangi bir zorunluluk getirilmeden kullanıma açıldığı belirtildi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamada, söz konusu düzenlemelere ilişkin şu ifadelere yer verildi: “İdarenin geliştirdiği bir hizmetin salgın koşullarıyla ilişkisini kurarak zorunlu bir uygulama gibi yansıtılması mükellef uyumunu bozmaya yöneliktir. e-İrsaliye uygulamasında ise demir ve çelik sektöründe yer alan mükelleflerin zorunluluk kapsamından çıkarıldığına ilişkin asılsız haber yapılmıştır. e-İrsaliye uygulamasında hangi mükellef veya sektör gruplarının zorunlu olarak uygulamaya dahil olacağına ilişkin düzenlemeler 19 Ekim 2019 tarihli 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu başlıklı bölümünde açıklanmıştır. Söz konusu düzenlemede 'e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler'in e-İrsaliye uygulaması kapsamına alındığı açık olarak yer almaktadır. Son yayınlanan 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de bu bölümde herhangi bir değişiklik yapılmamış ve yeni bir hüküm getirilmemiştir. Yapılan düzenleme sadece e-İrsaliye kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin ciro şartını ne zaman sağladıkları husususun netleştirilmesinden ibarettir. Bu nedenle haber yanlış yönlendirici nitelikte olup gerçeği yansıtmamaktadır."

Haberle ilgili daha fazlası: