GeriKelebek 15 dakikada vücut analizi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

15 dakikada vücut analizi

Görüntüleme yöntemleri teknolojisi sürekli gelişiyor. Son geliştirilen görüntüleme yöntemlerinden biri de PET/CT. CT sistemi’nin tüm incelemeleri yapma olanağı var.Sadece organlar değil, damarsal yapılar da görülebiliyor. Sanal koroner (kalp) anjiyosuyla kalp damarlarındaki darlıklar, tıkanıklıklar, damar genişlemeleri (anevrizma oluşumu), damarsal kökenli tümörler görülebiliyor. Kalınbağırsaklar gibi içi boş organlar da sanal ortamda inceleniyor. Buna sanal kolonoskopi adı veriliyor. l PET ile PET/CT arasındaki fark nedir?PET/CT, iki farklı cihaz olan PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve CT (Bilgisayarlı Tomografi)’nin kombine edilerek tek bir cihaza dönüştürülmüş hali. PET/CT ile tek seansta hem anatomi hem de metabolizma hakkında ayrıntılı bilgi alınabilir. Tümör odaklarının kesin yeri tam olarak belirlenir. PET ile tüm vücut 1 saatte taranabilir. CT’lisiyle tüm vücut taranması 15 dakikaya iniyor. 4 mm’ye kadar küçük kanser odakları görüntülenebiliyor. Ayrıca geniş hasta girişi nedeni ile klostrofobik hastalara rahatsızlık vermez.l Hangi hastalıklarda tanı yöntemi olarak kullanılıyor?PET/CT’nin en sık kullanım alanı onkolojidir. PET/CT, kanserin erken tanısında, kitlelerin iyi huylu ya da kötü huylu olduğunun belirlenmesinde, hastalığın yaygınlığının saptanmasında, takiplerde, tedavi sonrası tedaviye yanıtı değerlendirmede, radyoterapi planlanmasında kullanılıyor. PET/CT başlıca, akciğer, lenf bezi, mide yemek borusu, kalınbağırsak, meme, cilt, baş-boyun ve genitoüriner kanserlerde kullanılıyor. PET/CT ayrıca kardiyoloji ve nöropsikiyatri alanlarında da da kullanılmaktadır. l Alet nasıl çalışıyor? Çekim ne kadar sürüyor? Anestezi, işaretleyici ilaç vb. kullanmak gerekiyor mu?Çekim öncesinde hastaya düşük dozda ve herhangi bir yan etkisi bulunmayan radyoaktif işaretli glukoz (şeker) damar yoluyla enjekte ediliyor. 1 saat sonra çekime alınıyor. Çekim 15 dakikada tamamlanıyor. İşlem sırasında anestezi gerekmiyor. l Check-up amaçlı kullanılıyor mu?Yüksek risk taşıyan hastalarda tarama amaçlı kullanılabilir.l Hasta takiplerinde kullanılıyor mu?Evet. PET/CT tedavi alan hastalarda (kemoterapi yada radyoterapi) tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve nükslerin erken dönem saptanmasında önem taşımaktadır. l FDA (ABD İlaç ve Eczacılık Enstitüsü) onayı var mı? PET/CT cihazı ve çekim öncesi enjekte edilen radyoaktif işaretli glukoz (FDG) FDA onaylıdır. l Diğer görüntüleme aletlerine göre dezavantajları nedir?Diğer görüntüleme aletlerine göre dezavantajı yok. PET/CT tıbbı görüntüleme teknolojisinin geldiği son noktayı yansıtıyor. Hazırlayan: Mesude ERŞAN