Kiracının Çevre Vergisi ev sahibinden alınamaz

Hürriyet Haber
10.01.1999 - 00:00 | Son Güncelleme:

Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44'üncü maddesine göre ‘‘Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işleri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, Çevre Temizlik Vergisi'ne tabidir.’’

‘‘Çevre Temizlik Vergisi'nin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır. Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya malik gibi tasarruf edenleridir.’’

‘‘Her yılın ocak ayında yıllık tutarları itibariyla tahakkuk etmiş sayılır.’’

Kiraya verilmiş binalarda kiracılar, kanun metnindeki ‘‘binayı kullananlar’’ kapsamındadırlar ve Çevre Temizlik Vergisi'ni ödemek zorundadırlar. Bu vergiyi ilk defa beyan eden gayrimenkul sahibinin ise hesabı açık kalmakta ve vergi haksız bir şekilde bina sahibinden de belediyeler tarafından talep edilmektedir. Aynı şekilde kiracılar tarafından beyan edilip ödenmeyen vergiler de belediyelerce bina sahiplerinden talep edilmektedir.

YASAYA AYKIRI

Bu uygulama da yasaya aykırıdır. Çünkü bu verginin mükellefinin kim olduğu kanunda açıkça belirtilmiştir. Mükellef, binayı kullanandır. Kanalizasyon ve çöp hizmetinden yararlanandır. Hatta binayı kullanırken tapusuna sahip olması veya kira sözleşmesi ile kiracı olmasına da gerek yoktur.

Bugünlerde aldığımız pek çok faksta, Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili hükümlerin kontrata yazılmasının gerekip gerekmediği sorulmaktadır. Verginin mükellefinin kiracı olduğu kanun hükmü olduğu için, kira sözleşmesinde ayrıca belirtilmesi gerekmemektedir. Fakat sözleşmeye yazılmasında gene de fayda vardır. Hatta çevre temizlik vergisinin kiracı tarafından ödenmemesi durumunda, kira sözleşmesinin hükümsüz olacağı yönünde bir madde de konulabilir ve faydalı olur. Belediyelerin zorlaması sonucu kiracının ödemediği ve bina sahibi tarafından ödenen verginin, kira sözleşme dönemi ile sınırlı kalmak üzere kiracıya rücu hakkı da vardır.

İLK TAKSİT OCAKTA

14 seri numaralı tebliğdeki açıklamaya göre, ‘‘Belediyelerin kiraya verdikleri binaların kiracıları Çevre Temizlik Vergisi'ne tabidir.’’ ‘‘Bir şahsın sahibi bulunduğu binayı Kızılay'a kiralaması durumunda Kızılay'ın münhasıran hizmette kullanacağı bu bina vergi kapsamına alınmayacaktır.’’ Tebliğdeki bu iki örnekte de, kanundaki ‘‘kullanma ilkesi’’ açıkça görülmektedir.

1999 yılına ait Çevre Temizlik Vergisi'nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti temmuz ayında ödenecektir. Daha önce beyanname vermiş mükelleflerin yeniden beyanname vermelerine gerek yoktur. Belediyeler tarafından gerekli artırımlar yapılarak vergiler tahakkuk ettirilmiştir. Yalnız; ister kiracı, ister bina sahibi olunsun binayı kullanması sona eren, dolayısıyla çerve temizlik vergisi mükellefiyeti biten kişilerin, bir dilekçe ile ilgili belediyelere başvurarak mükellefiyetlerini kaldırmaları gerekmektedir. Aksi halde vergileri gecikme faizleriyle birlikte ödemek zorunda kalabilirler.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ AYLIK TUTARLARI (TL.)

BİNA
GRUPLARI
1.DERECE2.DERECE3.DERECE4.DERECE5.DERECE

1.Grup30.584.00024.468.00018.350.00015.290.00012.232.000
2.Grup18.350.00015.290.00012.232.0009.172.0006.115.000
3.Grup12.232.00010.699.0009.172.0006.115.0004.583.000
4.Grup6.115.0004.889.0003.664.0002.441.0001.218.000
5.Grup3.664.0003.054.0002.441.0001.526.000912.000
6.Grup1.832.0001.526.0001.218.000912.000606.000
7.Grup606.000486.000361.000912.000147.000Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı