Türk kaç beden giyer?

Türk kaç beden giyer

Adil Gür Hürriyet Pazar için Türkiye’nin kaç beden olduğunu araştırdı. Medeni durum, eğitim seviyesi kilo durumunu çok etkiliyor. İşte araştırmanın sonuçları.

Haberin Devamı

· A&G araştırmayı, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, 36 il ve 132 ilçeyle, bunlara bağlı 206 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü yetişkin nüfusu temsil eden 1830’u kadın toplam 3 bin 683 denekle yüz yüze yaptı.
· Araştırmaya göre, Türkiye’de kadınların ortalama kilosu 66.8; erkeklerin 76.9.
· Medeni durum da kiloyu etkileyen faktörlerin başında geliyor. Örneğin, evli kadınların ortalama kilosu 73.8. Araştırma boşanmış kadınlarda ortalama kilonun bir parça düştüğünü gösteriyor: 72.0... Ancak bekarlarla evliler arasında kilo açısından fark var. Bekar kadınların ortalama kilosu 66.9.

/images/100/0x0/55ead6dbf018fbb8f89a06e9

Tahsil kadını zayıflatıp erkeği şişmanlatıyor

A&G’nin araştırmasına göre eğitim de kiloda etken. Örneğin üniversite mezunu kadınların ortalama kilosu 61.43 iken, bu ilkokul mezunlarında 69.9’a, diplomasızlarda 71.55’e yükseliyor. Erkeklerde ise durum tam tersi. Eğitim yükseldikçe erkeğin kilosu artıyor. Üniversite mezunları ortalama 78.8 kilo görünürken, diplomasızların oranı 71.2...
· Türkiye’de kadınların yüzde 16.1’i, erkeklerin yüzde 24.7’si 48 bedenin üzerinde. En fazla oran 42 bedende görülüyor. Kadınların yüzde 19.3’ü, erkeklerin yüzde 27.1’i 42 beden giyiyor.

En çok yürüyüş yapılıyor

Haberin Devamı

Yetişkin nüfusun yüzde 16.6’sı diyet yaptığını söylüyor. Ankete katılanların yüzde 67.6’sı hayatında hiç spor yapmamış, “spor yapıyorum” diyenlerin oranıysa yüzde 32.4. Eğitim yükseldikçe spor yapanlar hızla artıyor. Sporun türüne gelince: En çok yürüyüş yapılıyor, onu koşu ve aletli sporla bisiklet izliyor.

Türk kaç beden giyer

Haberle ilgili daha fazlası: