Kuruluş Osman'da geçen Alişar Bey (Kerimüddin Alişir) kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

Kuruluş Osmanda geçen Alişar Bey (Kerimüddin Alişir) kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü

Kuruluş Osman dizisiyle gündeme gelen karakterlerden biri de Alişar Bey oldu. Kuruluş Osman'da adı geçen Alişar Bey'in, Germiyanoğulları Beyliği'nin kurucusu 1. Yakup Bey'in babası Kerimüddin Alişîr olduğu tahmin edilmektedir. Moğollar ile ittifak kurarak ihanete kalkışan Alişar Bey, dizide ölümle burun buruna geliyor. Bu sahneler ardından Alişar Bey'in hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman'da geçen Alişar Bey kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

Haberin Devamı

Kuruluş Osman'da adı geçen Alişar Bey'in Germiyanoğulları Beyliği'nin kurucusu 1. Yakup Bey'in babası Kerimüddin Alişîr olduğu tahmin edilmektedir. Tarihi kaynaklarda Kerimüddin Alişîr (Alişar Bey) hakkında şu bilgiler yer almaktadır:

Kerimüddin Alişîr, Selçuklu askeri, Muzaffereddin bin Alişîr'in oğlu, Germiyanoğulları Beyliği'nin kurucusu I. Yakub Bey'in babasıdır. Kerimüddin Alişir Selçuk ümerasındandır. IV. Kılıç Arslan zamanında Pervâne Muineddin Süleyman kendisine karşı koyanları II. İzzeddin Keykavus taraftarlığı ile itham ederek İlhanlılar'a birer birer katlettirmiştir. Selçuklu şehzadeleri arasındaki taht mücadelerine karşı olan Kerimüddin Alişîr de Konya'da o meydanda Moğol kumandanı Alıcak tarafından öldürülmüştür.
Germiyanlı Kerîmüddin Alişîr’in, 1264 yıllarında Selçuklu Veziri Muînüddin Süleyman Pervâne’nin şikâyetiyle Konya’da diğer Selçuklu emîrleriyle beraber Moğollar tarafından öldürüldüğü bilinmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası: