Endikasyon Nedir? Tıbbi Müdahalelerde Endikasyon Anlamı

Endikasyon Nedir Tıbbi Müdahalelerde Endikasyon Anlamı

Endikasyon sözcüğü günlük yaşamda pek karşılaşılan bir kelime değildir. Fakat gazetelerde, basında, televizyonda ve sosyal medyada görülen endikasyon kelimesinin ne anlama geldiği de elbette merak uyandırmaktadır. Endikasyon konusu hakkında bilgileri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Endikasyon tıbbi bir terimdir. Endikasyon sözcüğünün Farmakoloji biliminde Türkçe karşılığı ise "etkinlik"tir. Endikasyon kelimesi hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesi aşamalarını içerir.

Endikasyon Nedir?

Endikasyon kelşmesi İngilizce bir kelime olup "ındication" olarak yazılır. Dilimize de İngilizce'den girmiştir. Endikasyon sözcüğünün çok çeşitli anlamları bulunmaktadır. Endikasyon kelimesinin sözlük anlamları başlıklar itibariyle şunlardır:

Endikasyon kelimesi " kullanım alanı" manasında kullanılır.

Kullanım, yararlanma ve tasarruf

İndikasyon

Endikatör

Asit ya da alkali varlığını bildiren ecza maddesi

Bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi, müdahalenin belirlenmesi, yani indikasyon.

Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını ya da bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu anlatır

Endikasyon, bir hastalık konusundaki tedavi sürecinde meydana gelen aşamaları anlatır. Endikasyon başarılı bir tedavi ve hastanın kısa sürede iyileşmesi noktasında büyük öneme sahip bulunmaktadır. Uzman doktor kontrolünde ortaya çıkan hastalığın durumu izlenir. Böylelikle hastalık sürecinde ele alınması gereken sağlık ile ilgili tedbir ve yöntemler belirlenir.

Haberin Devamı

Modern tıp bugün her türlü hastalığın tedavisinde endikasyonu ön planda tutar. Hastalığın seyri yakından takip edilir. Hastalığın şiddeti ve derecesine bağlı olarak da ilaçlar ya da farklı tedavi yöntemleri ve gerek duyulursa cerrahi yöntem değerlendirmeye alınır. Bu şekilde aşamalı olarak ve hasta sürekli gözlenerek ve takip edilerek tedavi süreci sürdürülür.

Tıbbi Müdahalelerde Endikasyon Anlamı

Endikasyon kelimesi tıbbi ve farmakolojide bir terimdir. Tıbbi gereklilik olarak tarif edilebilen endikasyon, bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahaleleri anlatan bir kavramdır.

Endikasyon ya da indikasyon tıbbi teriminin iki farklı anlamı mevcuttur:

Bir hastalığa ilişkin olarak izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içerisindeki sürecin gidişinin nasıl olacağının saptanması ve belirlenmesini anlatır.

Öte yandan endikasyon her hangi bir ilacın hangi tür hastalıkların tedavisinde kullanılabilir olduğunu ve tedavinin veya cerrahi müdahalenin hangi durumlarda lüzumlu olduğunu anlatır.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası: