Türk-İş’ten ‘Türkiye’deki Suriyeliler’ araştırması: Ortalama giderleri 2 bin 61 lira

Güncelleme Tarihi:

Türk-İş’ten ‘Türkiye’deki Suriyeliler’ araştırması: Ortalama giderleri 2 bin 61 lira
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2020 07:00

TÜRK-İŞ’in ‘Türkiye’de yaşayan Suriyeli Sığınmacılar ve Kayıt Dışı Göçmenler’ araştırmasına göre, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 40’ı ekonomik olarak kendini normal koşullarda görüyor. Suriyelilerin ortalama gideri ise aylık 2 bin 61 lira oldu.

Haberin Devamı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Suriyelilerin aylık 1500-1800 TL arasında ücretlerle çalıştırıldığını söyledi. Ankette Türkiye’deki ekonomik yaşam koşulları sorulan soruların başında geldi. ‘Yiyecek, içecek, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı ne ölçüde karşılayabiliyorsunuz’ sorusuna, ankete katılanların yüzde 39.9’u ‘Normal durumdayız’ yanıtını verirken, yüzde 36.9’u ‘Zar zor geçiniyoruz’ seçeneğini işaretledi. Yüzde 12.7’sinin yanıtı ‘Rahat karşılıyoruz-iyiyiz’ olurken, yüzde 9.7’sinin yanıtı da ‘Geçinemiyoruz-zor’ oldu. ‘Ayda kaç liraya geçiniyorsunuz, yani hanenizde yaşayanların toplam aylık harcaması ne kadar?’ sorusu da ankette yer aldı. Buna ankete katılanların yüzde 20.6’sı ‘1000 lira ve altı’ yanıtını verirken, yüzde 40.7’si ‘2 bin lira’ seçeneğini işaretledi. Aylık harcaması ‘2 bin 1 lira - 3 bin lira’ arasında olanların oranı yüzde 20.1, ‘3 bin 1 lira - 4 bin lira’ arasında olanların oranı yüzde 6.9, ‘4 bin 1 lira ve üstü’ olanların yüzde 4.9 oldu. Katılımcıların yüzde 6.7’si ise soruya yanıt vermedi.

KOBİLER KAYITDIŞI ÇALIŞTIRIYOR

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sayısının 3.7 milyona ulaştığına dikkat çekti. Diğer ülkelerden gelen vatandaşlarla birlikte bu rakamın 4 milyonu aştığını kaydeden Atalay, şunları söyledi: “Sığınmacı işçilerin kayıtdışı istihdamını Suriyeli sığınmacı işçiler başta olmak üzere Afganistan, Pakistan ve Türki Cumhuriyetlerden gelen işçiler oluşturuyor. İşgücü piyasasında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse tamamında sığınmacı emeğinin kayıtdışı istihdam edildiği biliniyor. Bu işletmelerde sığınmacı işçiler ağır koşullarda, günde 13-14 saati bulan çalışma süreleriyle sigortasız, sosyal hak ve güvenceden yoksun, karın tokluğuna 1.500-1.800 TL ücretle çalıştırılıyor. Suriyeliler başta olmak üzere kamunun bütün kayıt dışı çalışanlara karşı hassasiyeti önemli. Kayıtdışı çalışmanın meydana getirdiği vergi kaybı, zaten bozuk olan vergi düzenini daha fazla bozarak adaletsizliğe yol açıyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!