Son dakika... Borçlara yapılandırma geliyor! AK Parti yeni torba yasa teklifini TBMM'ye sundu

Yeni borç yapılandırmasıyla ilgili teklif Meclis'e sunuldu. 15 maddelik yeni ekonomi paketi kapsamında teklife göre istihdam ve üretimin de korunması amaçlanıyor. Aynı zamanda teklife göre esnafa sicil affı geldi. Bu teklifle aynı zamanda meslek odalarına olan borçlar da yapılanacak. Önümüzdeki hafta da teklif görüşmeleri için önce Komisyon aşaması var. Sonrasında gündeme gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.  Kanun teklifi kapsamında kesinleşmiş borçların yapılandırılması ve taksitler halinde ödenmesi de yer alıyor. 

Kanun teklifi detayları şu şekilde; 

Covid-19 salgının Türk ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemler ve sağlanan desteklerin yanı sıra bir seri düzenleme yapılarak vatandaşların, işletmelerin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri, ertelenmiş vergi oranlarında indirime gidildi.

Ancak, küresel salgının yayılımının ve etkilerinin devam etmesi nedeniyle yapılandırma taksitlerini ödemeyen ya da borçları yapılandırma kapsamında bulunmayan vatandaşlarca yeni bir imkan verilmesi talepleri yoğunlaşmış ayrıca kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunana veya henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçların da ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla düzenleme dile getirilmiş durumda. 

Ayrıca ihtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirildi. Bu aşamalardaki alacakların bir an önce Hazineye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi arttırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleriyle ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması ev işletme kayıtlarının faali durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörülmüştür. 

Haberin Devamı

Teklifle işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değeriyle yer alması yönünde düzenleme önerilmiştir. Diğer taraftan bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması da düzenlenmiştir. 

Ayrıca karşılıksız çek protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılamaktadır.