Pandemi cezaları iade ediliyor! 2024 yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek

Güncelleme Tarihi:

Pandemi cezaları iade ediliyor 2024 yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 07:00

Pandemi yasaklarını ihlal nedeniyle 321 bin 380 kişiye kesilen ve tahsil edilen para cezaları iade edilecek. 31 Aralık 2024’e kadar başvuru yapılabilecek. İade edilecek toplam tutar 309 milyon TL. Maske takmayan, yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 1 milyon 388 bin kişiye para cezası kesildi. 1 milyon 67 bin kişi cezayı ödemedi.

Haberin Devamı

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda ödenmiş koronavirüs cezalarının geri ödemeleri başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Genel Tebliği’yle ödemelerde izlenecek yol belirlendi. Toplam iade tutarının 309 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği’nde daha önce çıkarılan yasayla salgın döneminde kesilen idari para cezalarının tebliğ edilmemesi, tebliğ edilmiş olanların ise tahsil edilmemesi ancak tahsil edilmiş olan idari para cezalarının geri ödenmemesinin düzenlendiği anımsatıldı. Tahsil edilen cezaların iade edilmemesi hükmünün ise Anayasa Mahkemesi’nin 5 Nisan tarihli kararıyla iptal edildiği anımsatılan tebliğde, ödemelerin yapılabilmesi için izlenmesi gereken yol şöyle açıklandı:

9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olan idari para cezaları, tahsilatı yapan idari birime 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurulması halinde iade edilecek.

Haberin Devamı

COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanun kapsamında verilen ve 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezasının iade edilebilmesi için tebliğ ekinde yer alan ve Resmi Gazete’de yayınlanan dilekçe doldurulacak.

Bu dilekçe ve idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme belgesinin birer örneği dilekçeye eklenecek ve 2024 yılı sonuna kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvuruda bulunulacak.

İNTERNETTEN, DOĞRUDAN VEYA POSTA YOLUYLA

Ceza ödemesi vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’ye yapılmışsa iade başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Ayrıca ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da başvuru yapılabilecek.

Ödeme, cezayı veren birime hizmet veren muhasebe birimine, mal müdürlüğüne veya defterdarlık muhasebe müdürlüğüne yapılmışsa, başvuru ödemenin yapıldığı muhasebe birimine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer muhasebe birimleri aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru tahsilatı yapan birim dışında bir yere yapılmışsa da ilgili birime gönderilecek.

Haberin Devamı

BAŞKA KAMU BORCU VARSA

Ödeme yapılabilmesi için idari yaptırım karar tutanağı aranacak. Eğer cezayı ödeyen kişi bunu sunamıyorsa, kamuda yazışmalar yoluyla bu tutanak aranacak ve buna göre gerekli kontroller yapılacak.

Vergi dairelerince yapılacak iadelerde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci maddesinin on altıncı fıkrası dikkate alınacak. Amme Alacakları Kanunu’nun 23. maddesi, iade edilecek tutarın, hak sahibinin amme idaresine olan borçlarına mahsup edilmesini öngörüyor.

321 BİN 380 KİŞİ

Toplam 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilecek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL’yi bulacak. Koronavirüs döneminde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi. 1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2.7 milyar liralık ceza da çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.

BAKMADAN GEÇME!