İş dünyasında ‘reform’ heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyi ‘yatırım’, ‘üretim’, ‘istihdam’ ve ‘ihracat’ temelinde büyütme amacıyla hazırlanan Ekonomi Reformları’nı açıkladı. Reel sektörü ve piyasaları etkileyecek tedbirlerden, esnafa sağlanacak desteklere kadar birçok alanda alınan yeni kararların detaylarını paylaşan Erdoğan, 'İnşallah bu yol haritasını milletimizle, kurumlarımızla, iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz' dedi.

Haberin Devamı

Ekonomideki yeni yol haritasına ilişkin adımları ‘ezber bozan kararlar’ olarak yorumlayan iş dünyası, yatırımcıların Türkiye’ye güveninin artacağını ve geçen yılın 3. çeyreğinde başlayan V tipi toparlanmanın hız kazanacağını dile getirdi.

İşte iş dünyasının Reform Paketi hakkındaki görüşleri:

DİJİTAL VE YEŞİL EKONOMİ VURGUSU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

İş dünyasında ‘reform’ heyecanı

İHRACAT HEDEFİNE BÜYÜK KATKI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanı-mızın açıkladığı ekonomiye ilişkin reform paketinin, hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemiz geleneksel ürünler üreten ve ihraç eden diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışıyor. 2020 yılını hedefimizin üzerinde 169.5 milyar dolarla kapattık. Pandemiye rağmen yakalanan bu başarı, 2021 yılının başında da hamdolsun devam ediyor. Bu seneki hedefimiz olan 184 milyon doları geçeceğimize inancımız tam ve artık görüyoruz ki 200 milyar dolar Türk ihracatı için hayal değil.”

İş dünyasında ‘reform’ heyecanı

Haberin Devamı

NİTELİKLİ BİR YOL HARİTASI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: “Ekonomik Reform Paketi, iş dünyamızın ve ekonomimizin tüm aktörleriyle istişareye dayanarak hazırlanan nitelikli bir yol haritası. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, biz de uluslararası ticaret, yüksek katma değerli üretim, reel ekonomi, fiyat istikrarı, destek ve teşvikler gibi birçok konuda ivedilikle önerilerimizi ve taleplerimizi sunduk. DEİK olarak, görüşmelerde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olarak 4 temel maddede dile getirdiğimiz; öz sermaye finansmanının teşviki, yeşil tahvil piyasasına altyapı, sanayide yeşil dönüşüm, katılım finans altyapısının güçlendirilmesi, hedef ülkelerde özel destekler, teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, teşviklerin etki analizi yapılması ve KVKK konularını bugün reform paketinde görmek bizi son derece mutlu etti. İş dünyamızın sesini duyan ve buna cevap veren hükümetimize teşekkür ediyoruz. Kararlılık, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine kurulu ekonomik reformlar iş dünyamıza güç katacak.”

İş dünyasında ‘reform’ heyecanı

Haberin Devamı

KÜRESEL REKABET GÜCÜ İÇİN ÖNEMLİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: “Ülkemizin ekonomi ve hukuk gibi yapısal alanlarda reforma olan ihtiyacı nettir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomi reform paketinde, fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, özellikle bütçenin disipline edilmesi ve harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımları olumlu buluyoruz. Dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümü destekleyici adımlar küresel rekabet gücümüzü artırmak açısından çok değerlidir. Ekonomi reformlarının hedefleri arasında, kurumsal yapının güçlendirilmesi, dış dengenin ve büyümenin sürdürülebilir bir zemine taşınmasına yönelik teşvikler ve rekabet ortamını güçlendiren adımlar da yer alıyor. Pandeminin olumsuz etkileriyle ekonomimizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, iş dünyası açısından bu reformlara yönelik uygulama süreci aciliyet taşımaktadır.”

Haberin Devamı

İş dünyasında ‘reform’ heyecanı

EZBER BOZAN KARARLAR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Yeni normale reform aşısı, yerli ve yabancı yatırımcıya tedarikte Türkiye’yi işaret edecektir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve odağına yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın teşvik edilmesini koyan kapsamlı reformlar, sonuçları kısa vadeyi aşamayan faiz artışı gibi adımların çok ötesinde neticeler verecektir. Yatırım teşvik ve vergi politikalarının sadeleştirilmesi ile öngörülebilirliğini artıran adımlar atılması son derece önemli. Keza 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılması, ilave istihdam sağlayan firmaların 100 bin lira kredi kullanabilecek olmaları da ezber bozan kararlardır. Bugün açıklanan ekonomi reformları, Merkez Bankası’na yapılan ve ekonomiye yük getirecek olan faiz artırma baskılarına karşı da pozitif bir plan ortaya koymuştur.”

Haberin Devamı

İş dünyasında ‘reform’ heyecanı

EKONOMİNİN DİRENCİ ARTACAK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “İş dünyasının birçok talebine oldukça olumlu bir yaklaşım arz ettiğini gördüğümüz bu reform paketi ile birlikte, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inanıyoruz. Bilhassa dar gelirli esnafımıza sağlanan gelir vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ’lerimizin iş hacminde ciddi bir artış sağlayacaktır. Açıklanan desteklerle birlikte kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci artacaktır. Harcama disiplininin sağlanması, kamuda israfın azaltılması, bütçenin yeniden imar edilmesi ve nakit yönetiminde verimliliğin artırılması; kamu harcamaları ve yatırımlarının ekonomik büyümeye verdiği katkıyı artıracaktır.”

Haberin Devamı

İş dünyasında ‘reform’ heyecanı

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MÜJDESİ

Reform paketinde dar gelirli küçük esnafa yönelik bir vergi muafiyeti de yer aldığını belirten Erdoğan, “Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz” dedi.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ

Vergi Usul Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncellediklerini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Güncelleme sonrasında mükelleflerimizin noter tasdiki, muhafaza ve bildirim gibi yükümlülükleri önemli ölçüde hafifletilmiş olacaktır. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz. Vatandaşlarımız vergi dairesine bizzat gitmeden işlemlerini dijital ortamda yapabilsinler diye 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.”

 DİJİTAL ASİSTAN DÖNEMİ

Mükellef memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için ‘Dijital Vergi Asistanı’ sistemini devreye aldıklarını söyleyen Erdoğan, uluslararası yatırımcıların vergi konusunda karşılaştıkları sorunları da reform kapsamına aldıklarını belirtti. Erdoğan, bu çerçevede ortaya çıkabilecek muhtemel sıkıntıları engellemek amacıyla Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarını revize ettiklerini bildirdi.

DENETİME STANDART GETİRİLECEK ADIM

Yatırımcı güvenini ve vergideki öngörülebilirliği arttırmak amacıyla ‘Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarını’ yaygınlaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, “Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesini sağlayarak, vatandaşlarımızın sıklıkla karşılaştıkları problemlerden birine daha çözüm getiriyoruz. Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz. Dijital Vergi Denetimi Sistemini geliştirerek, vergi inceleme sürelerini kısaltıyoruz” dedi.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE 18 YAŞ DÜZENLEMESİ

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemine aktarımına imkan veriyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİYİ KORUYACAK GÖZETİM MEKANİZMASI

Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuracaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezi’ni yeniden yapılandırıyoruz. Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan TROY’u, ayrı bir şirket çatısı altına alıyoruz. Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Tüketiciyi koruyacak bir gözetim mekanizması tesis ederek, bankalarla müşterileri arasındaki ilişkileri daha şeffaf bir yapıya kavuşturuyoruz.”

KAMU GÖREVLİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Kamu yönetimine olan güveni arttırmak için en üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartlarını güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, “Kamu görevlileri kadrolarına bağlı pozisyonları dışında en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası: