Hazine taşınmazlarına takas yolu açılıyor

Erdinç ÇELİKKAN
28.02.2013 - 10:40 | Son Güncelleme:

HAZİNE’ye ait taşınmazların satışı için düğmeye basan hükümet, ihtiyaca göre kurumlar arası taşınmaz takasının da yolunu açıyor. Düzenlemeyle Hazine ile tüzel kişilere ait taşınmazların trampa edilmesi de planlanıyor. Tasarı, mahalli idareler hariç olmak üzere kamu idarelerinin elinde bulunan tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları, spor tesisleri, misafirhane ve sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması amacıyla satılmasının da önünü açıyor.

Hükümetin Meclis’e gönderdiği Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanun Tasarısı’ndan son günlerde sıkça tartışılan Hazine taşınmazları için “trampa” ve “takas” modeli çıktı. Düzenleme kabul edilirse söz konusu taşınmazlar “trampa” yöntemiyle gerekli görülen durumlarda daha etkin ve verimli şekilde değerlendirilecek.

KAMUDAN KAMUYA TAŞINMAZ

Düzenlemeyle ilk olarak mülkiyeti Hazine’ye ve kamu idarelerine ait olan taşınmazlar belirlenecek. Tespitlerden sonra ihtiyaç duyulan taşınmazlardan fiilen kamu hizmetinde kullanılanlar dahil olmak üzere hangi kamu idaresinin taşınmaza daha çok ihtiyacının olduğu ortaya çıkacak. Tasarıyla bu taşınmazların üzerindeki tahsislerin kaldırılarak ihtiyacı olan kamu idaresine verilmesi konusunda çıkacak idari uyuşmazlıklarda son kararı Bakanlar Kurulu verecek. Hükümet bu düzenlemeyle kamu taşınmazlarının daha yerinde, etkin ve ekonomik olarak kullanılmasını amaçlıyor. Böylece çoğunlukla parçalı olan taşınmazlar bir bütün olarak tasarruf edilecek. Düzenlemeyle paylı Hazine taşınmazları tek mülkiyete dönüşecek.

SOSYAL TESİSLER SATIŞTA

Tasarı, mahalli idareler hariç olmak üzere kamu idarelerinin elinde bulunan tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları, spor tesisleri, misafirhane ve sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması amacıyla satılmasını, kat ve arsa karşılığı inşaat yaptırılmasını, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesini veya diğer yöntemlerle değerlendirilmesine de olanak tanıyor. Bu durumdaki tesislerle ilgili son söz de Bakanlar Kurulu’nun olacak.

GELİR YATIRIMA GİDECEK

Taşınmazların değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ilgili idarenin hesabına aktarılacak ve özel gelir kaydedilecek. İdareler bu gelirleri yatırım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek eklemek suretiyle kullanabilecek.

Tasarıya eklenen bir maddeyle 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında sayılan suçlardan dolayı yargılama yapmaya HSYK’nın ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği mahkemeler yetkili olacak. Kanun çerçevesinde sigorta yapan kuruluşlar, sözleşmeden menfaat sağlayanlar veya rücu edilenler arasında sigortacılık mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklardan dolayı yargılama yapmaya HSYK’nın ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği mahkemeler yetkili olacak.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı