GeriEkonomi Yüksek risk takibi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yüksek risk takibi

Yüksek risk takibi

BDDK toplam kredilere oranı yüzde 32 olan 500 milyon lira ve üzeri kredi borcu olan yüksek riskli grup için yeni bir düzenleme yapıyor. BDDK hazırladığı yönetmelikle bu şirketlerden denetimden geçmiş finansal tablo isteyecek, ayrıca şirketler her 4 ayda bir hesap durum belgesi vermek zorunda olacak.

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yüksek kredi borcu taşıyan firmalar için yeni adımlar atıyor. Sektörde toplam riski 500 milyon lira ve üzerinde olan firmalardan kredi verilirken daha detaylı bilgi istenecek. BDDK’nın hazırladığı Bankaların Kredi İşlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan taslağında getirilmek istenen düzenlemenin gerekçesi de anlatıldı. Ağustos 2018 itibariyle sektörde toplam riski 500 milyon lira ve üzeri olan firmaların toplam kredi tutarının 890 milyar lira olduğu, bu tutarın aynı dönemdeki toplam kredilerin yüzde 32’sine karşılık geldiği belirtildi. Bankacılık sektöründeki ilk 50 risk grubunun taşıdığı risklerin 549 milyar lira olduğu ve Eylül 2018 itibariyle de toplam kredilere oranının yüzde 21 olarak hesaplandığı kaydedildi.

RİSKİ DÜŞÜRMEK İÇİN

BDDK’nın yönetmelik taslağıyla amacın kredi riskini düşürmek olduğu belirtildi. Yetkililer, bağımsız denetime tabi şirketlerden bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar isteneceğini kaydederek, genel olarak daha doğru bilgi ile kredi verilmesine yönelik bir adım olduğunu kaydettiler. Taslağın gerekçesinde öncelikle Bankacılık yasasının 52’nci maddesinde bankaların kredileri nedeniyle maruz kalınacak riskleri ölçmek, karşı tarafın mali gücünü düzenli olarak analiz etmek ve izlemek, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek zorunda oldukları hatırlatıldı. Aynı maddede kredi müşterilerinin de istenilen bilgi ve belgeleri bankalara vermek zorunda oldukları ifade edildi.

4 AYDA BİLGİ VERİLECEK

Taslağa göre tüketici kredileri hariç olmak üzere kredi ilişkisi devam ettiği süre boyunca her yıl hesap dönemini izleyen 4 ay içinde hesap durumu belgesi alınacak. Mevcut düzenlemede süre 6 aydı. Taslağın gerekçesinde 500 milyon ve üzeri olan firmaların kredi tutarının 890 milyar lira olduğu, bu tutarın toplam kredilerin yüzde 32’sine karşılık geldiği belirtilerek, bu kapsamda sektörde yüksek kredi borcu taşıyan veya taşıyacak olan firmalarla ilgili olarak bankaların daha detaylı bilgi ve belgeleri elde etmeleri için yeni düzenlemeler önerildiği ifade edildi.

Taslağa göre kredi tahsis aşamasında sektördeki toplam riski 500 milyon lira ve üzerinde olan firmaların ve dahil oldukları grubun konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü olup olmamasına göre bağımsız denetimden geçmiş bireysel veya konsolide mali tablolarını, borç ödeme, likidite, kur riski, kârlılık gibi unsurları içerecek şekilde ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar esas alınarak hazırlayacakları veri ve rasyoları içeren analiz tablolarını bankalara ibraz edecekler. Taslak gerekçesinde bunun yanısıra, sistemik önemli bankaların, kredi yoğunlaşması yaşadıkları bireysel krediler hariç, ilk 5 sektör bakımından yıllık olarak sektörel analiz raporları ile birlikte ilk 50 risk grubu için konsolide mali tahlil ve analiz raporlarını hazırlamalarının zorunlu hale getirilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü belirtildi.

DÖVİZ BİLGİSİ OLACAK

Taslakta bu bilgilerin verileceği tabloya da yer verildi. Firmalardan örneğin temel büyüklükler kapsamında, toplam varlıklar, özkaynak tutarı, toplam hasılat, TL hasılat, yabancı para hasılat, kur riski başlığı altında yabancı para pozisyon tutarı, finansal hedge oranı, ihracat geliri, ithalat gideri, satışlar içinde ihracatın payı, döviz varlıkları ve yükümlülükleri, döviz varlıklarının yükümlülüklere oranı gibi bilgiler de istenecek.

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle