GeriEkonomi Vergide son iki ayın fırsatları
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Vergide son iki ayın fırsatları

YIL sonuna, iki ay kaldı. Bazı vergi avantajlarından yararlanabilmek ya da zor bir durumda kalmamak için, önümüzdeki günleri iyi değerlendirmek gerekiyor.1) FAİZ VE REPO GELİRLERİ: 1 Ocak 2004'ten itibaren elde edilen banka mevduat faizi, döviz tevdiat hesabı ve repo gelirleri, belli bir tutarı aştığında, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek.Bu gelirlerin bankadaki vadesi, 2004'e bir gün dahi sarksa, gelirin tamamı 2004'te elde edilmiş sayılacak ve beyana girecek. O nedenle, vadenin 2004'e sarkma durumuna dikkat etmek gerekiyor.2) ŞİRKETLERİN GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ AVANTAJLARI:a) Vergisiz satış yönünden: Kurumlar Vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2003 tarihine kadar, en az iki yıldır sahip oldukları gayrimenkulleri ya da iştirak hisselerini satıp, kazancı sermayelerine eklediklerinde; yüzde 30 Kurumlar Vergisi, stopaj, yüzde 18 KDV ve alıcı ile satıcı, toplam yüzde 3 alım-satım harcını ödemeyecekler. (KVK Geçici Md. 28 ve KDVK Geçici Md. 10).b) Aynî sermaye konulması yönünden: Üretim ve turizm tesislerinin ve bu tesislere ait gayrimenkullerin, tamamının ya da bir kısmının, teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak, bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete, 31 Aralık 2003'e kadar aynî sermaye olarak konulmasından doğan kazanç da; kurumlar vergisi, KDV ve stopaja tabi olmayacak (KVK Geçici Md.28 ve KDVK Geçici Md.10).3) KOOPERATİFLERİN VERGİSİZ SATIŞ AVANTAJI: 31 Aralık 2003 tarihine kadar, kooperatiflerin gayrimenkul satış kazancı, örneğin arsa satış kazancı; kurumlar vergisi, KDV ve harç istisnasından yararlanacak (KVK Geçici Md. 28). Bunun için kooperatifin, satıştan doğan kazancı özel bir fon hesabında göstermesi ve ortaklara dağıtmaması gerekiyor.4) DEĞER ARTIŞI YÖNÜNDEN: 1 Ocak 2004'ten itibaren, gayrimenkulün Emlak Vergisi asgari değeri, yeniden değerleme oranının yarısı kadar, otomatik artacak. Alım-satım sırasında da, tapu harcına artan yeni değer esas alınacak. Bu nedenle, önümüzdeki iki ay içinde gayrimenkul alıp-satmakta yarar var.5) TAŞIT VE DEMİRBAŞ ALMA AVANTAJI: Yıl sonuna kadar (binek otolar hariç) alınan taşıtlar ve demirbaşlar için, ‘‘bir tam yıl üzerinden’’ amortisman ayırıp, ‘‘gider yazma avantajı’’ var. Örneğin, Aralık ayında alınan araç, büro mobilyası, makine ya da bilgisayar için, bir tam yıl üzerinden amortisman hesaplanıp gider yazılabilecek.6) YATIRIM İNDİRİMİ AVANTAJI: Yıl sonuna kadar, üretim amacıyla alınan makine, teçhizat vb. kıymetlere ait bedelin yüzde 40'ının yatırım indiriminden yararlanması mümkün olabiliyor.7) HAZİNE BONOSU VE TAHVİL ALMA AVANTAJI: Yıl sonuna kadar ihraç edilecek olan Hazine Bonosu ve devlet tahvillerini alanlara, önce enflasyon indirimi ardından; 2003'te 121 milyar 794 milyon lira, 2004'de ise 156 milyar lira civarında olan ‘‘özel bir vergi istisnası’’ var. Bu avantaj nedeniyle 2003'te, yaklaşık 300 milyar liralık HB ve DT faizine vergi çıkmıyor.Bu konuyu, yakında ayrı bir yazı konusu olarak, ayrıca ele alacağız.